Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Barnens Bästa ?’

Hur behandlar ni barnen då?

Angela Beausang, Carina Ohlson och Tomas Wetterberg har skrivit en debattartikel i SvD. De är mycket upprörda över att det svenska rättsväsendet inte har samma syn som de när det gäller ”den våldsamma pappan”.


Bakgrunden för gårdagens debattartikel är den dom som gav pappan vårdnaden om tre barn efter att umgänget inte fungerat. Mamman och barnen levde med skyddade personuppgifter och tydligen så var det väldigt omständigt att få umgänget mellan barnen och pappan att fungera.

Allt annat i mamman och barnens liv verkar överhuvudtaget inte vara problematiskt på grund av de skyddade personuppgifterna.
Så varför var det så mycket problem kring umgänget mellan barnen och pappan ?

Kan det vara så att mamman förutsatte att hon skulle slippa pappan efter att hon fått skyddade personuppgifter och pappan blivit fälld för (mer…)

Read Full Post »

Ann Isaksson, verksamhetschef Alla Kvinnors Hus, tar i med storsläggan på SvD’s Brännpunkt.

Ämnet är att barn inte ska behöva tvingas umgås med sin våldsamma pappa alls.
Hade jag inte vetat hur ett vittnesmål från ett barn, som bott på Alla Kvinnors Hus och som suttit i stödsamtal hos Alla Kvinnors Hus för att bearbeta det våld de har bevittnat i sina hem, kan förändras och ge en totalt verklighetsfrämmande berättelse så hade jag faktiskt kunnat tro på att Ann Isaksson verkligen vill hjälpa våldsutsatta barn att slippa umgås med förövaren.

SvD 15/7 2012

Men sorry, jag har läst domstolsprotokoll där rätten konstaterar att barnens berättelser är ensidiga och innehåller ord som är för vuxna för barnens ålder, att barnen upprepar vad mamman säger eftersom att barnen sedan mamman lämnade det gemensamma hemmet endast umgåtts med en liten grupp av personer som alla stödjer mammans berättelse av våld och övergrepp och att en del barn till och med kommer ihåg händelser som hänt innan de blivit födda.
Barn som fått samtalsstöd när de bott med sin mamma på Alla Kvinnors Hus.

Alla Kvinnors Hus, en fristad där du kan tillverka lögner, få stöd för dina lögner och dina barn kan få samtalsstöd för att bearbeta och leva med  (mer…)

Read Full Post »

En händelse likt den på Junibacken 2010 ägde rum igår i Furuviksparken skriver Gefle Dagblad.
Denna gången är den misstänkte förövaren en 41-årig mamma, som under ett övervakat umgänge i nöjesparken försökte att kidnappa och föra bort sina två barn. Enligt vad Gefle Dagblad skriver så försökte mamman (mer…)

Read Full Post »

Johan Håkansson jobbar på NSD och har skrivit en mycket bra krönika som publicerades idag fredagen den 13 januari.

NSD 13/1 2012

Men svensk media KAN skriva om vårdnadstvister, om de bara vill.
Johan Håkansson skriver i sin krönika om en pappa och om den vanmakt som råder bland män inför hur de behandlas som förälder. Johan Håkansson går inte in i detalj när det gäller vårdnadstvister, han håller sig på ett neutralt (mer…)

Read Full Post »

Trodde du att socialtjänsten i Mark har tagit sig i kragen efter den svidande kritiken från Socialstyrelsen?
Det visar sig att man inte lärt sig en viktig sak i alla fall. Och det är att basera sina utredningar på vad som är sant och inte på vad någon påstått eller tyckanden.

För det finns fortfarande felaktigheter och sakfel i utredningarna i fallet med Fanny och Rasmus, dessa felaktigheter som kommit med i det underlag som rätten stödjer sin bedömning och domslut mot när det gäller barnens framtida placering. Felaktigheterna och sakfelen är till nackdel för Anders och Eva i det första familjehemmet och att det inte blivit någon korrigering upprör Inga-Maj Krüger (KD) som nu polisanmäler Gryning vård och socialtjänsten i Marks kommun för spridande av lögner.

Borås Tidning skriver följande:

De felaktiga uppgifterna kommer från kommunala tjänstemän och företrädare för Gryning vård, som var delaktiga i den kritiserade omplaceringen av fosterbarnen.
Inga-Maj Krüger väljer nu att polisanmäla dem.
– Min förhoppning är att de inblandade (mer…)

Read Full Post »

För er som trodde att prestigen och den totala inkompetensen hade upphört inom Marks kommuns Socialnämnd och socialtjänst så måste jag meddela att det är ingen som helst förändring. Inte åt det positiva hållet i alla fall.

BT skriver att det Socialutskottet inom kommunen blivit hårt ansatta av socialnämndens ordförande Per-Olof Hermansson (KD) och vice ordförande Anita Lomander (S) för att det inte var en ordentligt formulerad motivering och utan att ha med ett barnperspektiv (!) till att upphöra med tvångsomhändertagandet av tre stycken syskon.

BT 26/8 2011

De tre syskonen som tvångsomhändertogs under kuppartade former, fick komma hem efter ett beslut den 29:e juni av socialutskottet som kommit fram till att det finns inte tillräckliga skäl för ett LVU. Vilket får mig att fundera på varför det framförs kritik mot beslutet att häva tvångsomhändertagandet (mer…)

Read Full Post »

Liv Landell har skrivit en mycket kritisk ledare i GT om Marks Kommun och dess politiska styre, vars tvivelaktiga agerande har drabbatmånga fler än Fanny och Rasmus.

GT 13/8 2011

Liv skriver att det är omdömeslöst av ett antal makthavare i Marks kommun att klamrar sig fast vid en struktur som helt uppenbart har havererat. Jag kan inte annat än hålla med.

Här är några väl valda citat från :

Under våren har bland andra Radio Sjuhärad avslöjat att vice ordföranden Anita Lomander (S) gått med i en Facebookgrupp som jobbar för att hindra Rasmus och Fanny från att återförenas med sin (mer…)

Read Full Post »

Det är många som har reagerat på Sundsvalls Tidnings artikel om pappan som av socialtjänsten utpekas vara pedofil som jag bloggade om den 10 juli. Jag har fått mail från pappor som känner igen sig i den häxjakt och brännmärkning som denna pappa i Sundsvall blir utsatt för av socialtjänsten trots att han är enligt polisens utredning helt friad från misstankar. Läsare av ST har reagerat och kommenterat i tidningen, nu har även politiker i Sundsvall uttalat sig.

Sundsvalls Tidning 12 juli 2011

Jag är glad att denna artikel som journalisten Peter Jonsson skrev i ST har väckt debatt och känslor, att den har fått allmänheten att reagera och kommentera.
Utan uppmärksamhet och debatt så kommer socialen runt om i Sverige att fortsätta med att utpeka pappor (mer…)

Read Full Post »

Sundsvalls Tidning har idag söndag publicerat en artikel som handlar om en pappa som blivit anmäld av sin ex-sambos syster som påstått att han förgripit sig sexuellt på deras 5-årige pojke och 7-åriga flicka.
Polisen utredde ärendet och fann inga som helst bevis på att pappan utsatt sina barn för sexuella övergrepp. Mamman överklagade beslutet att lägga ned utredningen eftersom hon är övertygad om att pappan har begått övergreppen. En överåklagare gick igenom anmälan och polisens beslut att lägga ned och kom fram till att ”ytterligare utredning inte förväntas förändra bevisläget” skriver ST.

Pappan och barnens mamma är separerade och innan anmälan så bodde barnen växelvis hos sina föräldrar skriver ST. Efter denna förödande anmälan så har barnen och pappan fått träffas endast 2 timmar varannan vecka i närvaro av en stödperson.

Sundsvalls Tidning 10 juli 2011

Pappan är friad från misstankarna om sexuella övergrepp, men socialtjänsten har en annan syn på anmälan och på pappan. Socialtjänsten i Sundsvall tror nämligen på det mamman anser ha ägt rum, att pappan har förgripit sig på barnen.

Här är ett citat ur artikeln:

Vad pappan inte visste då var att stödpersonen också skulle iaktta hela umgänget och rapportera det till socialtjänstens vårdnadsutredning. Några motsvarande observationer gjordes inte hemma hos mamman.

– De hade tagit ställning för henne redan innan de träffade mig. Det är fruktansvärt kränkande. Jag fick inte träffa mina egna barn utan övervakning. (mer…)

Read Full Post »

GT 23 juni 2011

GT’s Jimmy Fredriksson har skrivt mycket bra angående den biologiska mamman, Rasmus & Fanny samt den totalt obegripliga dom från förvaltningsrätten.

Här är några citat:

I förvaltningsrättens dom liksom mumlas det om att den biologiska mammans nära samarbete med den nya fosterfamiljen kan leda till att hon kan ta hand om sina barn någon gång i framtiden.

Vilket fruktansvärt trams. En fosterfamilj är väl ingen pantbank!

I dåliga tider lämnar man in ungarna och sedan, sju år senare löser man ut dem och allt är frid och fröjd.

-//-

Det finns många som bär ansvaret för att ha krossat de två fosterbarnen Rasmus och Fanny.

För de är krossade, de är överkörda och kränkta i djupet av sina små hjärtan.

Störst ansvar har den biologiska mamman.

Det är hennes själviska tricksande som skapat en evig mardröm (mer…)

Read Full Post »

BT 22 juni 2011

Det såg ju så hoppfullt ut den 17:e maj då det beslutades att Ramus och Fanny skulle få återvända till sin första familjehem och till mamma Eva och pappa Anders.

Men eftersom det i Sverige är så att den biologiska mamman har en oändlig stor makt över sina barn så blir det inte så.
Mamman överklagade nämligen beslutet att Rasmus och Fanny skulle få återvända (mer…)

Read Full Post »

I E-kuriren finns det en intressant debattartikel om Barnens Bästa skriven av Paul Berglund från PappaBarn.se.

Paul har skrivit debattartikeln efter ett långt telefonsamtal han har haft med en förtvivlad pappa.
Den förtvivlade pappan som sitter i en situation som många pappor i Sverige känner igen, pappan har ensam vårdnad om sin dotter men mamman vägrar att lämna över dottern till honom. Mamman anser att domslutet som gav pappan vårdnaden är felaktigt och gömmer sig med dottern medan överklagandet av domen bearbetas.
Pappan är helt maktlös i denna situation då mamman har uppbackning av sitt juridiska ombud samt sociala myndigheters goda minne på mammans hemkommun för sitt agerande.

Här är några citat ur Pauls debattartikel:

Vad betyder Barns bästa egentligen? Vem äger rätt till tolkningsföreträdet?

Begreppet har blivit mer eller mindre ett mantra inom vårdnadskonfliktens arena där alla tjänstemän har sin egen sanna tolkning av innebörden i begreppet. Frågan är om de ens har tänkt igenom vad det egentligen står för?

Riksdagsledamoten (M), ledamot i civilutskottet och rådmannen Anti Avsan sa till mig 2010:

– Det är om 20 år som vi kommer att få bekräftelse på om våra handlingar var av godo eller ondo.

–//–

I en ny avhandling vid Juridicum, Stockholms universitet, 2010 argumenterar Anna Kaldal för att riskbedömningar i vårdnadsmål i domstol ska handläggas i samma ordning som en orosanmälan till de sociala myndigheterna och att samma krav på metod, dokumentation och presentation ska gälla i såväl vårdnads- och LVU-utredningar som i brottsutredningar. Hon konstaterar även att beviskraven är lägre i de två förstnämnda måltyperna.

Bo Edvardsson, docent i utredningsmetodik vid Örebro Universitet, har funnit tydliga allianser i utredningar mellan den starka parten, oftast mamman, och tjänstemannen som utreder vårdnadsärenden:

– Man fyller utredningarna med diverse påståenden som är direkt irrelevanta.

Så vilka är det som kan definiera vad Barnets Bästa är?
Och är det verkligen Barnets Bästa som man arbetar för och utgår ifrån?
Många gånger så överskuggas och undanskuffas Barens Bästa för MAMMANS BÄSTA det ser man lätt som man läser de programförklaringar som olika organisationer och föreningar har publicerat om sin verksamhet.

Om man påstår att man arbetar för och utgår ifrån Barnens Bästa – då ska man verkligen göra det också. Allt annat är oacceptabelt.

Tack för tipset Madde!

Media länkar:

Vad betyder barns bästa?   (E-kuriren)

Barnets rättigheter  (Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter)

Om barnkonventionen  (Barnombudsmannen)

Frånvarande pappor – kvinnornas fel?  (SR P1)

Riskbedömningar i LVU- och vårdnadsmål håller inte måttet  (Stockholms universitet)

Read Full Post »

Äntligen!!! som Gert Fylking brukar ropa.

Kl. 20:23  så publicerade BT den goda nyheten att Rasmus & Fanny får komma hem till sin familj igen.
Rasmus & Fanny kom till familjehemmet och de som de kallar mamma och pappa när de var ett år respektive en månad gamla och levde där i fyra år.
Hösten 2009 så omplacerades de under mycket regelvidriga omständigheter. Barnens bästa var överhuvudtaget inte med i orsakerna till att de så bryskt och utan förvarning omplacerades från sitt hem.

BT 17/5 2011

Nu efter ett maratonmöte, där tydligen den biologiska mamman fått möta Socialnämnden men inte den biologiska pappan, så beslutades det att Rasmus & Fanny ska tillbaka till (mer…)

Read Full Post »

Markus Ollikainen,  Pappamanualen.se, har skrivit en debattartikel på Newsmill om Idealförälder.

Markus inleder sin artikel med;

Alla föräldrar Pappamanualen kommit i kontakt med under de senaste åren ger en bild av att vara vad man kan kalla för idealförälder. Vid dessa möten får man höra goda tankar, objektivitet och ödmjukhet. Alla talar varmt om barnets behov av båda föräldrarna. Men hur kommer sig då att studier visar på motsatsen? Ökade vårdnadstvister, umgängessabotage, ökad kriminalitet, psykisk ohälsa och smärta, sämre skolresultat etc. En spiral som aldrig verkar ta slut?

Hur blir man en idealförälder?
Finns det en mall eller manual?
Är någon av föräldrarna bättre lämpad att vara en idealförälder?
Mina frågor är många när jag tänker på just ordet Idealförälder och dess mening och betydelse för alla barn.

Här nedan är två citat ur Markus artikel, dessa citat är en fingervisning att för ett barn så behövs det både en mamma och pappa för att barnet ska må bra. Är det svaret på vem som är en idealförälder eller en fingervisning?
Läs artikeln på Newsmill och avgör själv.

Barn mår bäst med båda föräldrarna

När vi bortser från barnets behov av båda föräldrarna så tar vi bort ett viktigt grundfundament. En mamma kan aldrig ersätta barnets saknad och behov av den biologiska pappa, och en pappa kan aldrig ersätta den biologiska mammans viktiga funktion. Dessa två grundfaktorer spelar avgörande roll i hur barnet kommer att identifiera sig med sin omgivning och sig själv.

–//–

Vi har idag ca 400.000 barn som lever med 50% ökad risk för psykiskt ohälsa, hos en ensamstående förälder. Av dessa träffar ca 300.000 sin pappa sällan, eller aldrig. Barnet har samma behov som du ”att bara få må bra” och bli respekterad som individ, värdig att älska.

Genom att studera effekten av pappans frånvaro kan vi lära oss om det motsatta. Den positiva effekten av dennes närvaro. Rent faktatekniskt så innebär det att bilden av en närvarande mamma och frånvarande pappa är den kanske sämsta kombinationen, oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller är separerade. För att ett barn skall bli komplett så fodras det två närvarande föräldrar. (Om man vill ge sina barn bästa förutsättnignar att ”må bra”).

Tack Uffe för tipset!

Read Full Post »

BT har den 13/5 publicerat en liten notis om Rasmus & Fanny, fosterhemsbarnen som så brutalt skildes från sitt hem av Marks kommuns socialnämnd.
Hur det kommer bli för Rasmus & Fanny när det gäller boende och uppväxt avgörs nämligen på tisdag skriver BT.

Enligt BT så är även politikerna är öppna för att låta barnen flytta tillbaks till Eva och Anders i det första familjehemmet. Eva och Anders vågar dock inte hoppas allt för mycket utan avvaktar tills beslutet är taget.
Om nu Rasmus & Fanny blir tillbakaflyttade till Eva och Anders så har Per-Olof Hermansson, socialnämndens ordförande (kd) ett villkor och det är försoning.
BT skriver följande;

– Striden mellan kommunen och familjehemmet måste upphöra. Familjehemmet måste acceptera att det finns regler och att socialnämnden har ansvaret för barnen, säger Hermansson.

Okej, om nu Marks kommuns socialnämnd har ansvaret för att bland annat Rasmus och Fanny, hur kommer det sig att dessa två små barn blivit så psykiskt misshandlade genom att de blivit flyttade mellan olika familjehem sedan de bryskt flyttades från Eva och Anders hösten 2009??

Är det att ta och ha ansvar samt se till att barnen har det bra i sin familjehemsplacering och framför allt se till barnens bästa ???

De så kallade superutredarna som Marks kommun anlitat utredde inte följande (mer…)

Read Full Post »

Vi vet att Barnens Bästa är en vacker formulering som inte betyder ett endaste dugg inom Sveriges gränser när det kommer till kritan. Och ännu ett exempel på detta får vi idag då SR skriver om två bröder, 2 och 4 år, som är födda i Sverige men ska utvisas till Uzbekistan.
Mamman kommer därifrån och därför ska bröderna, genom Sveriges syn på att mamman är den huvudsakliga föräldern genom havandeskapet och födseln, utvisas dit tillsammans med sin mamma.
Brödernas pappa kommer från Azerbadjan och ska ensam utvisas dit. Familjen splittras.
Problemet är att mamman är psykiskt sjuk och får inte vara ensam med barnen på grund av risken att hon skadar dem.
Det har inte Migrationsverket eller Migrationsdomstolen (mer…)

Read Full Post »

Jag fick ett tips av Madde att läsa en artikel i DalaDemokraten.
Artikeln är mycket intressant och visar hur en mamma kan fixa till sig gemensam vårdnad efter att pappan haft ensam vårdnad om de gemensamma barnen.
Och det värsta är att trots att på det olagliga sätt mamman fixade denna gemensamma vårdnad om parets barn, så kommer den att gälla. För även om pappans rättsliga ombud begärde ett vad som kallas ”återställande av rättsförhållande” så konstaterade Mora tingsrätt i ett beslut den 22 november 2010 att ett yrkande från pappan inte rör själva vårdnadstvisten utan just ett sådant ”återställande”. Vilket leder till att föräldrabalkens regler hamnar utanför processen skriver DalaDemokraten.

Mamman har förfalskat pappans namnteckning på en ansökan om gemensam vårdnad om barnen. Paret som separerade första gången 2008 och då fick pappan ensam vårdnad (mer…)

Read Full Post »

Socialnämnden i Mark har haft ett maratonmöte skriver GP och BT.

Ärende: Rasmus och Fanny

Två konsulter har utrett fallet och enligt GP så innehåller denna utredning hela 39 punkter. Trots detta så anser politikerna att det inte finns tillräckligt med underlag för att placera Rasmus och Fanny i det familjehem som de vuxit upp i.

– Barnen mår inte bra av mer förflyttningar just nu, säger Per-Olof Hermansson (KD), ordförande i socialnämnden i Mark.

Mer förflyttningar. Rasmus och Fanny har flyttats omkring i tre olika familjehem sedan de akutflyttades från sitt ursprungliga familjehem. Att barnen är sköra det är inte snack om saken, så här behandlar man inte barn. Barnens bästa är totalt bortkopplat när det gäller vad Mark har utsatt Rasmus och Fanny för. (mer…)

Read Full Post »

Många som inte har tänkt på vad som händer och sker när ett barn är bortrövat är förmodligen otroligt nyfiken just nu.
Vi har just nu två aktuella ”färska” fall med namngivna barn som är bortrövade.
Det har kommenterats flitigt och åsikterna är många kring dessa bortrövade barn.

Barnen är fortfarande frihetsberövade och gömda.

De förvägras att delta i sin vanliga vardag, med skola, dagis familjeliv och kamrater.

Vad som är märkligt är att en del av de som kommenterar dessa två tragedier tar det för givet att mammornas anklagelser är med största sannolikhet sanning.

Ingen av dessa två pappor är åtalade eller dömda för något brottsligt.
Det pågår en förundersökning, men det brukar det göra om någon blir anklagad för något, (mer…)

Read Full Post »

GT och Expressen skriver om lilla Anna som blivit hämtad av socialarbetare och polisen för att tvångsomhändertas.
Från att ha bott med mormor och morfar flyttades Anna först till utredningshem med den biologiska mamman som inte kan ta hand om Anna och sedan till fosterhem. Anna är nu inne på sitt 3:e fosterhem skriver GT.

Nu har Socialstyrelsen gått igenom den hantering av Annas fall som socialtjänsten i Dals-Eds kommun har gjort.
Och enligt GT så är den allvarliga kritiken liknande den som Marks Kommun har fått för bland annat sin hantering av Rasmus och Fanny.

I dagarna fattade socialstyrelsens sitt beslut. Socialnämnden har gjort en rad formella fel. Den har inte haft Annas bästa för ögonen. Dokumentationen har varit bristfällig och det var fel att omhänderta Anna utan att en ordentlig utredning gjorts, menar (mer…)

Read Full Post »

Older Posts »