Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Må Bra’

Jag fick ett mail från Uffe med ett länktips om en artikel i DN.

Artikeln är intressant då den handlar om forskarresultat som visar att pappas kärlek är lika viktig eller viktigare för ett barns utveckling än mammas. Jag kan tänka mig att det är en hel del kvinnor som blir provocerade och känner sig kränkta av detta forskningsresultat, men jag tycker det är fan i mig på tiden att det kommer fram hur viktig en närvarande pappa är i ett barns liv och för barnets utveckling !!!

Barn behöver en pappa också !!!

A father’s love contributes as much — and sometimes more — to a child’s development as does a mother’s love. That is one of many findings in a new large-scale analysis of research about the power of parental rejection and acceptance in shaping our personalities as children and into adulthood.

I DN går det att läsa bland annat följande:

En sammanställning av över 500 studier från hela världen visar att barn utsätts för ungefär lika mycket acceptans som avvisande från båda föräldrarna, men far mer illa av att bli övergiven av den ena föräldern än den andra.
Och den föräldern är oftare pappan än mamman.

– En viktig lärdom att ta med sig från detta är att faderlig kärlek är kritisk för en persons (mer…)

Read Full Post »

Jag fick tips av Madde#1 om en artikel som Wendelas Daniel Pernikliski har skrivit.

Aftonbladet 21/2 2012

Och det Daniel har skrivit är riktigt bra!

 

Ett barn mår bäst med två trygga föräldrar, som delar på föräldrarollerna. Men om inte mammorna släpper ansvar ifrån sig kommer papporna att förbli lekfarbröder, i skuggan av barnens ”huvudföräldrar”.

-//-
Mitt under samtalet började deras lille pojke att gråta, och inom loppet av tre sekunder hade mamman ryckt honom ur famnen på pappan (mer…)

Read Full Post »

Markus Ollikainen,  Pappamanualen.se, har skrivit en debattartikel på Newsmill om Idealförälder.

Markus inleder sin artikel med;

Alla föräldrar Pappamanualen kommit i kontakt med under de senaste åren ger en bild av att vara vad man kan kalla för idealförälder. Vid dessa möten får man höra goda tankar, objektivitet och ödmjukhet. Alla talar varmt om barnets behov av båda föräldrarna. Men hur kommer sig då att studier visar på motsatsen? Ökade vårdnadstvister, umgängessabotage, ökad kriminalitet, psykisk ohälsa och smärta, sämre skolresultat etc. En spiral som aldrig verkar ta slut?

Hur blir man en idealförälder?
Finns det en mall eller manual?
Är någon av föräldrarna bättre lämpad att vara en idealförälder?
Mina frågor är många när jag tänker på just ordet Idealförälder och dess mening och betydelse för alla barn.

Här nedan är två citat ur Markus artikel, dessa citat är en fingervisning att för ett barn så behövs det både en mamma och pappa för att barnet ska må bra. Är det svaret på vem som är en idealförälder eller en fingervisning?
Läs artikeln på Newsmill och avgör själv.

Barn mår bäst med båda föräldrarna

När vi bortser från barnets behov av båda föräldrarna så tar vi bort ett viktigt grundfundament. En mamma kan aldrig ersätta barnets saknad och behov av den biologiska pappa, och en pappa kan aldrig ersätta den biologiska mammans viktiga funktion. Dessa två grundfaktorer spelar avgörande roll i hur barnet kommer att identifiera sig med sin omgivning och sig själv.

–//–

Vi har idag ca 400.000 barn som lever med 50% ökad risk för psykiskt ohälsa, hos en ensamstående förälder. Av dessa träffar ca 300.000 sin pappa sällan, eller aldrig. Barnet har samma behov som du ”att bara få må bra” och bli respekterad som individ, värdig att älska.

Genom att studera effekten av pappans frånvaro kan vi lära oss om det motsatta. Den positiva effekten av dennes närvaro. Rent faktatekniskt så innebär det att bilden av en närvarande mamma och frånvarande pappa är den kanske sämsta kombinationen, oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller är separerade. För att ett barn skall bli komplett så fodras det två närvarande föräldrar. (Om man vill ge sina barn bästa förutsättnignar att ”må bra”).

Tack Uffe för tipset!

Read Full Post »