Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Pappamanualen’

Jag fick ett tips av Uffe som driver PRG att Pappamanualen med Markus i spetsen publicerat lite nytt material.

pm_logga_150_72_

Vad Pappamanualen har knåpat ihop är:
 
Pappamanualen skriver följande angående denna skrivelse:

”Barns psykiska hälsa, uppväxt och boendeform” är en lättläst kunskapssammanställning som tar ca 10 min. att läsa, tid som ger dig en god insikt i barns olika boendeförhållande och dess utveckling och risker. Genom ökad kunskap kan ni minska risken för förhastade beslut som kan få långtgående konsekvenser och ogynnsam utveckling för hela vårt samhälle (synergieffekt).

Som bekant beslutade regeringen 2010 att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232) vilket skulle omfatta all verksamhet som handhar barn. Som ett led i detta arbete beslutades även att kunskapen kring barn behövde uppdateras. I regeringsdirektivet kunde man bl.a. läsa följande:

”Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn.”

 
Som ett led i att sprida pålitlig och etablerad kunskap har Pappamanualen.se sammanställt forskning, fakta och statistik som understöd till beslutsfattare, rättssystem och ämbetspersoner som arbetar med barn och föräldrar på olika nivåer i vårt samhälle. Syftet är att ge ett bra kunskapsunderlag kring olika livssituationer som omfattar barns boende och dess utvecklingspotential.
Denna skrivelse finns i detta inlägg, i Referensbiblioteket under Barns rättigheter och på Pappamanualens hemsida.

Read Full Post »

Manifestationen För barns behov och rätt till båda sina föräldrar! på Sergels Torg i går söndag finns bland annat redovisad på Pappamanualens hemsida. Tack Markus för tipset!
DN har även en artikel, som ännu ej finns på nätet, som C så vänligt mailat över.
Om och när artikeln finns på nätet, tillsammans med eventuell annan media bevakning så kommer jag lägga in länkar i detta inlägg.

Uppdaterat 20120515:

Här är en länk till Daddys Sveriges inlägg om manifestationen på Sergels Torg.

Read Full Post »

Markus på Pappamanualen mailade mig i förra veckan om ett arrangemang nu på söndag den 13:e maj på Plattan i Sthlm. Jag har bloggat om småbarnspappan Niklas Sundqvist här.

Uppdaterat:
Webbkamera
Det finns många som sympatiserar med evenemanget men av olika anledningar inte kan närvara, vilket vi självklart tycker är synd, men samtidigt respekterar fullt ut. Som en liten tröst så finns en webbkamera placerad så man kan följa detta IRL från skärmen:

Den 13:e maj då vi i grupp säger rakt ut att något är allvarligt fel när rättssystemet och socialtjänst tvingar antingen bort den ena föräldern, eller båda från sina barn, ofta på bristande och i bland rent lögnaktiga grunder.

 
Datum söndag 13:e maj
Tid: kl. 13:00 – 16:00
Plats: Sergels torg
 
Preliminärt Schema:
 
13:00 – 13:10 ”Öppningstal”
13:10 – 13:30 ”Tal om Barnfattigdom”
13:30 – 14:00 ”KD Emma”
14:00 – 14:30 ”Musik”
14:30 – 14:50 ”Öppet för korta berättelser” + Manscenter i Sundsvall”
14:50 – 15:10 ”Ferat talar om sitt fall”
15:10 – 15:30 ”Joakim berättar om sitt fall”
15.30 – 15:50 ”Huvudtal med Niklas + ev. överlämning av material till representant från regeringen”
15:50 – 16:00 ”Sista låten med Joakim”
 
(Med reservation för ändringar)
 
Vårt val av tema ”Gräsrot” bygger på idén om att ”tar man bort rötterna så dör växten”, för exakt så fungerar systemet idag. 
 
Delaktighet och eget varumärke:
Arrangörerna har valt ett neutralt varumärke kring denna manifestation så alla andra organisationer kan skylta med sin tillhörighet och delaktighet. Så egna banderoller, profilmärken och slagord är välkommet – Så länge som det är riktat mot systemet och inte mot enskilda individer.
 
Denna dag skall vi stå enade, både mammor och pappor mot ett system som (mer…)

Read Full Post »

Newsmill har släppt igenom en debattartikel av Markus Ollikainen som handlar om Barnbidraget.

Newsmill 28/2 2012

Marcus inleder sin debattartikel med följande ord:

Ett jämställd föräldraskap fodrar ett samhälle som uppmuntrar detta beteende och att högsta instans pekar med hela handen att det är rätt utveckling att gå. Detta gäller speciellt vid en separation och det är där vi kan finna de största problemet, med ett befintligt system som uppmanar till konflikt. Och allt börjar med barnbidraget. 

Barnbidrag kan te sig för många som en ren (mer…)

Read Full Post »

Jag vill tipsa om Markus på PM senaste inlägg.

Han har granskat den konferens som ROKS har på Hotel Rival i Stockholm den 27 och 28 oktober.

Tyvärr så tror jag knappast att det är för barnens bästa ROKS har denna konferens, den är för att istället fortsätta banka in det mantra att det är mamman som är viktigast för barnen och pappan är ett störande moment.

Media Länkar:


Ett tryggare samhälle med Roks som visar vägen i vårdnadstvister?
( PM)

Program & Information    (Roks)

Read Full Post »

Boken Pappan & Föräldraskapet som jag bloggade om den 24 augusti, har blivit uppmärksammad av media!

Det är journalisten Elisabeth Lidén som lyckats att få sin artikel om Markus Ollikainens bok ”Pappan & föräldraskapet” publicerad i Expressen, KvP och GT.

Artikeln tar upp bland annat:

  • De seglivade myterna att en pappa är som oansvarig och oengagerad i föräldraskapet.
  • Att det oftast anses vara mamman som är lämpligast att vara vårdnadshavare efter en separation.
  • Att ett barn behöver båda föräldrarna för att (mer…)

Read Full Post »

Vill bara göra lite PR för Pappan och Föräldraskapet som släpps av Markus Ollikainen och Pappamanualen idag.

Titel: Pappan & Föräldraskapet
Syfte: Klargöra föräldrarnas betydelse för barnen och dess förödande konsekvens vid frånvaro
Format: pdf
Storlek: 4309 Kb
Sidor: 31
Författare: Markus Ollikainen

Ur skriftens förord:
Detta material har till syfte att på ett sammantaget och kortfattad sett knyta samman begreppet pappan och föräldraskapet. Vad som händer med pappan och hans resa som förälder genom olika livsöden. Från det nyfödda barnet, genom familjelivet, till separationen och slutligen vårdnadstvist samt vilket stöd pappan kan vänta sig av myndigheter om mamman är förövare.

Jag kommer att belysa vanliga missförstånd om pappor och försöka identifiera orsaken till varför pappor sticker. Från forskning och statistik påvisa pappans värdefulla betydelse för barnet, både i ett förhållande men framförallt efter en separation, så även dess förödande konsekvens av pappans frånvaro.

I slutet kommer jag även lyfta fram kvinnan som potentiell förövare. Syftet är inte att skuldlägga, utan väcka till eftertanke. Utan detta i sitt sammanhang kan jag inte heller ge Er en realistisk bild av vad pappan får utstå då han söker skydd och hjälp för sig och barnet.


Pappan och föräldraskapet släpps idag.  (Pelle Billing)

Pappan och Föräldraskapet   (PappaRättsGruppen)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

Markus Ollikainen,  Pappamanualen.se, har skrivit en debattartikel på Newsmill om Idealförälder.

Markus inleder sin artikel med;

Alla föräldrar Pappamanualen kommit i kontakt med under de senaste åren ger en bild av att vara vad man kan kalla för idealförälder. Vid dessa möten får man höra goda tankar, objektivitet och ödmjukhet. Alla talar varmt om barnets behov av båda föräldrarna. Men hur kommer sig då att studier visar på motsatsen? Ökade vårdnadstvister, umgängessabotage, ökad kriminalitet, psykisk ohälsa och smärta, sämre skolresultat etc. En spiral som aldrig verkar ta slut?

Hur blir man en idealförälder?
Finns det en mall eller manual?
Är någon av föräldrarna bättre lämpad att vara en idealförälder?
Mina frågor är många när jag tänker på just ordet Idealförälder och dess mening och betydelse för alla barn.

Här nedan är två citat ur Markus artikel, dessa citat är en fingervisning att för ett barn så behövs det både en mamma och pappa för att barnet ska må bra. Är det svaret på vem som är en idealförälder eller en fingervisning?
Läs artikeln på Newsmill och avgör själv.

Barn mår bäst med båda föräldrarna

När vi bortser från barnets behov av båda föräldrarna så tar vi bort ett viktigt grundfundament. En mamma kan aldrig ersätta barnets saknad och behov av den biologiska pappa, och en pappa kan aldrig ersätta den biologiska mammans viktiga funktion. Dessa två grundfaktorer spelar avgörande roll i hur barnet kommer att identifiera sig med sin omgivning och sig själv.

–//–

Vi har idag ca 400.000 barn som lever med 50% ökad risk för psykiskt ohälsa, hos en ensamstående förälder. Av dessa träffar ca 300.000 sin pappa sällan, eller aldrig. Barnet har samma behov som du ”att bara få må bra” och bli respekterad som individ, värdig att älska.

Genom att studera effekten av pappans frånvaro kan vi lära oss om det motsatta. Den positiva effekten av dennes närvaro. Rent faktatekniskt så innebär det att bilden av en närvarande mamma och frånvarande pappa är den kanske sämsta kombinationen, oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller är separerade. För att ett barn skall bli komplett så fodras det två närvarande föräldrar. (Om man vill ge sina barn bästa förutsättnignar att ”må bra”).

Tack Uffe för tipset!

Read Full Post »

Newsmill 1/4 2011

Markus Ollikainen på PappaManualen har skrivit en bra artikel på Newsmill där han bemöter Hanne Kjöllers ledare i DN från den 23:e mars i år.
Hanne Kjöllers ledare, som är starkt kritisk till SvDs artikelserie om den skumma barnvaktsbranschen, svartmålar pappor som pedofiler.
Enligt Hanne är det nämligen större chans att ett barn blir utsatt för sexuella övergrepp av en manlig släkting (läs pappa) än att någon på dagis ska utsätta dem för det.

Markus Ollikainen påpekar i sin artikel bland annat:

Vi har idag ca 1.300.000 pappor och den undersökningen som BRÅ gjorde 2003 avseende sexualbrott visar på att den biologiska pappan är på inget sätt ett hot mot barnen. 9 familjemedlemmar fick de upp under perioden 2001 – 2002. Tvärtom så är nog den tryggaste platsen att vara med pappan. Oberoende studier, också från BRÅ, visar att den i familjen som är mest våldbenägen avseende barn är faktiskt (mer…)

Read Full Post »

GenusNytt uppmärksammar oss på att Markus och Pappamanualen har gjort ett bra jobb med att ställa frågor om pappafrågor och få svar på dessa från riksdagspartierna.

Så här skriver Pappamanualen:

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010
Sverige består av ca 1 300 000 pappor, tillika potentiella väljare.
Av dessa är ca 500 000 separerade där många har både kapital och viljan att träffa sina barn.
PM anser att ”Pappor” är ett otroligt viktig grundfundament i både samhälle och familjeliv men med många faror och hinder att komma förbi innan vi kan känna oss trygga. Pappafrågor är således viktiga inför valet 2010.

Här är exempel på de frågor som Pappamaualen ställt till våra styrande i riksdagen.

Fråga nr. 2
Falska anklagelser i samband med vårdnadstvister

Vårdnadstvister har ökat med 45 % de senaste 5 åren, från 2.800 till 4.000. (mer…)

Read Full Post »