Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Fallet Valette’ Category

 Den 14 november 2008, som var en fredag, valde jag att ta ställning.

Jag tog ställning för två kidnappade bröder.
Brödernas pappa hade ensam vårdnad om pojkarna enligt domslut i Sverige och de bor i Australien.
Bröderna försvann spårlöst 9 oktober 2008, efter att ha hälsat på sin mamma i Sverige enligt ett domslut från den australiska Familjedomstolen.

Jag valde de kidnappade bröderna och att kämpa för att de skulle återfinnas, de ska inte behöva leva gömda och frihetsberövade bara för att deras mamma inte accepterar vårdnadsbeslut och domslut.

Bröderna återfanns av sin pappa som larmade svensk polis i början av april 2009.

Idag kom ett trollmeddelande från en person som svalt mammans sanning. (mer…)

Read Full Post »

Så nu har Ann-Louise och hennes fisförnäma advokat bestämt sig.
Ett överklagande mot, i min åsikt den väldigt milda, domen i Svea Hovrätt är inlämnad till Högsta Domstolen.
Södermanlands Nyheter har en liten notis om det hela som ni hittar här.

Egentligen så vore det bra om HD väljer att ta upp denna dom.
Allt för att det skall bli klarlagt hur brottet Grov Egenmäktighet med Barn skall bedömas utifrån brottsbalken kapitel 7 .
Som det är nu så får mammor straffrabatt på sin brottsliga handling medan papporna får en rejäl åthutning av rättsväsendet för sitt brott.
Och båda föräldrarna har begått samma brott; Grov Egenmäktighet med Barn.

Så för alla föräldrars skull så hoppas jag att HD tar upp detta brottsmål.

Vad Ann-Louise vill med denna överklagan är förmodligen att bli helt frikänd från sin brottsliga handling, som hon själv anser inte är ett brott alls, och där med slippa betala skadestånd och annat.

Tack till Madde som tipsar om att Ann-Louise Valette överklagat Svea Hovrätts milda dom till HD.

Read Full Post »

Ännu en gång har en mamma kommit billigt undan.

DOM
2010-04-09
Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Nyköpings tingsrätts dom den 10 juli 2009
Skuldfrågan
Vad som förekommit här föranleder inte hovrätten att i skuldfrågan göra någon annan bedömning än den tingsrätten gjort. Ann-Louise Valette kan alltså inte undgå ansvar för egenmäktighet med barn. Hovrätten finner dock, eftersom det i målet inte kan anses klarlagt att Ann-Louise Valette kände till att George Pesor tillerkänts ensam vårdnad om barnen Frank och André genom domstolsbeslut den 6 november 2008, att hon enbart ska dömas för brottet med tillämpning av 7 kap. 4 § första stycket 2 brottsbalken.
Hovrätten finner likaså, på de av tingsrätten angivna skälen, att brottet är att bedöma som grovt.

Påföljdsfrågan
Skäl föreligger inte att frångå tingsrättens val av påföljd. Straffvärdet är dock lägre än vad tingsrätten funnit.
Skadestånd
Hovrätten finner inte skäl att frångå vad tingsrätten bestämt ifråga om ersättning för kränkning och sveda och värk till barnen Frank och André eller ifråga om ersättning för sveda och värk till George Pesor.
SAKEN
Egenmäktighet med barn
_____________________________
HOVRÄTTENS DOMSLUT
1. Hovrätten, som tillämpar 7 kap. 4 § första stycket 2 och tredje stycket brottsbalken, ändrar tingsrättens dom i ansvarsdelen endast på det sättet att fängelsestraffets längd bestäms till 6 månader.
2. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i skadeståndsdelen endast på det sättet att det belopp som Ann-Louise Valette ska utge till George Pesor bestäms till 102 215 kr, jämte ränta på sätt tingsrätten bestämt.

3. Sekretess enligt 35 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, med undantag av sidan 1 i intyget, ska bestå i målet.

Så domen sänks från 10 månader till 6 månader, och som det verkar så är Ann-Louise normal.
Märkligt efter att ha sett henne och hört hennse förvirrade vittnesmål.
Hur denna person kan klassas normal eller inte sinnessvag/sjuk är märkligt.

Folk som har sett henne och hört hennes vittnesmål är nog lika förbluffade som jag.
Får förmoda att Monica får vatten på sin kvarn nu, men hon har inte hört vittnesmålet i domstol.
Men jag antar att det kvittar….

Södermanlands Nyheter har en liten notis om domen.
Här skriver Ingrid om fallet och domen.

Read Full Post »

Att det är 1:a april idag spelar nog ingen roll för det inlägg på en annan välbesökt blogg och detta inlägg.

Vad som pågår och har pågått en tid är diskussionen kring huruvida det är okej att rapportera kring ett fall där mamman är förövaren och barnen och pappan till barnen är offren. Många har lyft fram sin åsikt och jag kannor säga att meningarna är delade och ingen är riktigt med på vad den “andra” sidan påpekar och skriver.

Att ifrågasätta mammans motiv, hälsa samt att ta parti för barnens bästa och rapportera från pappans perspektiv är tydligen inte något som uppskattas i vissa kretsar.
Tyvärr så måste även mammors handlingar och agerande nagelfaras och komma till känna.
Den snedvridna rapporteringen i könsmaktordningens anda som massmedia har haft i liknande fall har ej gagnat barn ej heller deras pappor.
Vilket har lett till trasiga familjeband och barn som förlorar en av sina föräldrar i namnet av Feminismen och den allsmäktiga Könsmaktordningen.

Jag förstår dock ej hur mitt inlägg 9 april ger den andra blogg innehavaren obehag. Men det kan vara så att blogg innehavaren skriver om den debatt och som florerat på ett flertal bloggar förutom min när det gäller detta specifika fall.

Jag har rapporterat om ett brottsfall, där mamman är gärningsman, barnen och deras pappa offer och inget annat.

Men jag vill härmed påpeka att jag ej har försökt eller kommer att försöka att ersätta pojkarnas mamma med någon annan.
Pojkarna har en bio pappa och en bio mamma, sedan har de även en bonus mamma.

Vad som än kommer att avkunnas i domslutet den 9 april, så har bio mamman och pojkarna en svår väg att gå för att det skall bli ett normalt förtroende och förhållande mellan dem.

Det kommer att bli tufft och det kommer ej heller att bli lätt.

Hur bygger man som vuxen upp det förtroendet och hur kan man rättfärdiga sina handlingar som åsamkat skada och smärta ?
Det sägs ofta att förtroende och ansvar måste förtjänas, att man måste bevisa att man förtjänar förtroendet och ansvaret.
Det är en tung uppgift som väntar denna mamma och dessa två pojkar. Kommer pojkarna att våga lita på sin mamma igen och på rättsväsendet som ignorerade deras oro ?

Ingen har svaret på dessa frågor, men jag hoppas att det kommer att bli en bra relation mellan mamman och pojkarna i framtiden.
Hur lång tid det kommer ta vet jag ej, men jag är hoppfull för alla inblandades skull.

Detta inlägg ar ej en pajkastning, ej heller ett försvarstal, det är en mer precisering och reflektion på hur mitt inlägg 9 april mottagits av en bloggare och hur vissa ämnen är debatterade intensivt och ibland passionerat på gränsen till rabiat. Yttrandefrihet är en rättighet som även kommer med förpliktelser och vi ska ej ta denna rättighet för givet.

Read Full Post »

Så den 30 mars har varit.

Igår var den sista dagen i förhandlingarna i Svea Hovrätt i Fallet Valette.
Sista dagen hölls förhandlingarna bakom lyckta dörrar, innebär att vad som sades är belagd med sekretess.

Jag får förmoda att den § 12 undersökning som skulle göras innan dom meddelas som avhandlades.

Vad jag har fått fram av bla. Svea Hovrätt är att domen meddelas den 9 april klockan 11 00.

Då är det är lite mer än ett år sedan George tassade omkring i bara strumporna för att höra om det verkligen var hans pojkar som gömdes i morföräldrarnas hus i Västerås. Lite poetisk rättvisa om man tänker efter.

 

Läs ett smakprov ur boken !

Read Full Post »

På frågor om det verkligen är George som skrivit på Monicas blogg i kommentarerna till inlägget; Någon vän vid namn Ingrid Carlqvist har jag aldrig haft ,  mailade jag George och ställde frågan.

Det finns personer som tyckte att grammatiken och meningsbyggnaden i Georges kommentarer reste misstänksamhet om det verkligen var han eller någon som kapat hans namn och kommenterade i hans ställe.

Här nedan är mitt mail till George och hans svars mail.
för att se dem i ett mer läsvänligt format klicka på dem.

Read Full Post »

Tisdag 23 februari 2010, sal 14  del 2 av 2

Jag har nu kommit på att den utredning som Ann-Louise inte tycker sig blivit delaktig i och utfrågad för är den som följde hennes polisanmälan väl hemma från den långa resan till Australien. Den polisanmälan som hon lämnar in i början av 2003, hon är väldigt tydlig att hon vill anmäla, men att socialen ska hållas utanför det hela. På fråga om varför socialen skall vara utestängda från denna allvarliga anklagelse svarar Ann-Louise att hon inte litar på dem och att de är kända för att välja sida direkt.

Märkligt att vilja anmäla, men att vilja att en myndighet som oftast blir direkt involverade vid sådana anklagelser som Ann-Louise kom med ska vara utestängda från all utredning.
Men detta märkliga resonemang att tala om en del och sedan vägra låta någon ta del eller säga något mer är ett ofta återkommande beteende hos Ann-Louise under detta video förhör.

Ibland så nämner hon i förbi fart en sak, eller säger kanske de sexuella övergreppen och fortsätter med att det behöver vi ju inte ta upp här…
Man hänger ej med i hennes flöde av ord och förundras om hon verkligen förstår att det hon säger säger hon högt så att fler än hon själv kan höra det ?
Ibland när åklagaren får in en följd fråga på en sak hon nämnt i förbi fart så sluter hon sig. Inget alls får åklagaren ur henne på det som Ann-Louise just har nämnt.
Vilket gör att den kommentar om ett Email hon har fått är märklig. Emailet, som är ett sk. Kedjebrev säger Ann-Louise, är hemsk och är postat av George till henne.
(Det är detta Email som försvars advokaten fiskar upp och överrumplar rätten med just som lunchpausen är utlyst.) (mer…)

Read Full Post »

Inte lika kallt idag, men det snöar.

Åter i sal 14 och videoförhör av Ann-Louise fortsätter från måndagen. Det är fortfarande försenat schema och jag inser efter en kort paus att jag ej kommer att kunna närvara under de komplementerade förhör som försvaret har yrkat ska äga rum idag.

Rättens ordförande frågade innan lunch pausen om det verkligen behövdes ett komplementerande förhör då större delar av det som det invändes emot och ville kompelemnetras i det nya förhöret redan framkommit under åklagarens utfrågning av Ann-Louise i Tingsrätten.
Försvarsadvokat Ekberg Carlsson påpekar och förklarar att ett nytt vittnesförhör är nödvändigt och lämnar även i det kedjebrev via email som Ann-Louise påstår är från George och beskriver bla. en död kropp med halsen avskuren. (!)

Men åter till början av dagen.
Jag försöker att förstå och hänga med i de svar och osammanhängande babbels som kommer ur Ann-Louises mun, men det går inte!

Jag förstår varför Ingrid hade enormt svårt att rapportera detta förhör från TR, det är svårt nu att se det.
Man slås av en kvinna som är djupt inne i en kris och inte har en normal koll på vad som händer och sker i omvärlden och i sitt egna liv.

Åklagaren har ett svårt arbete att få klara rediga svar på sina frågor och får tillsammans med rätten höra långa förvirrade utlägg om ditten och datten. När en tillrättavisning sker och påpekande att Ann-Louise skall svara på frågan, får Ann-Louise kort kontroll över sig själv och får nästan fram ett redigt svar. (mer…)

Read Full Post »

Efter en svinkall rask promenad från mitt hotell till Riddarholmen så kan jag kallt (!) konstatera att de äldre delarna av vår kungliga huvudstad är otroligt vackra i vinterskrud och minusgrader kryddat med solsken.
Själv gick jag och svor över att inte ha tagit 2 par långkalsonger under jeansen och att mössan inte värmde pannan och öronen ordentligt i blåsten.

Svea Hovrätt är ett vackert palats på Riddarholmen bredvid Riddar kyrkan.
Väl inne i denna imponerande byggnad, Wrangelska palatset, får jag information att förhandlingen ska hållas i sal 14.
Ser mig omkring och hittar ej någon anvisning. Ber om information av informationshjälpen och hänvisas till en närliggande byggnad, Schering Rosenhanes palats., där sal 14 är inhyst. Ut i kylan igen och snabba sms till Ingrid med hänvisningar om var hon skall bege sig.

Skånskan är lite försenad pga signalfel.(fritt för tolkning ! )
Men hon hinner i tid då både åklagaren och den åtalade är försenade. De sitter fast i trafiken var den information vi fick.
Lite oproffsigt eller klantigt, borde man inte ha insett under helgen att trafiken under måndagen skulle vara kaotisk in mot Stockholm ???
(mer…)

Read Full Post »

Pga sen ankomst så började hovrätts förhandlingarna i Svea Hovrätt senare än utsatt tid.

Ja håller på att samla ihop mina anteckningar och återge min upplevelse av dag 1 inom kort.
Ingrid Carlqvist har redan bloggat ut ett inlägg som ni kan klicka till här.

Hav tålamod, mitt inlägg är på gång. Måste tyda mina anteckningar och skriva ner dem på laptopen.

Read Full Post »

Så var det dags, 09.30 börjar hovrättsförhandlingarna i  Svea Hovrätt mot Ann-Louise Valette.

Jag är på plats i Stockholm och kommer att bevaka förhandlingarna och försöka att förstå hur Ann-Louise tyckte sig berättigad att kidnappa Frank och André  samt att gömma sig och pojkarna från omvärlden och pojkarnas pappa George Pesor.

För er som är nyfiken och kanske vill sitta som åhörare så är detta det schema för hovrättsförhandlingarna i  Svea Hovrätt :

måndag
9.30 yrkanden, inställning, skriftlig bevisning
10.45 George (video)
12.15 Lunch
13-15 George igen
14.15 Valette (video)
15.45 Valette (video)
16.30 slut

tisdag
9 Valette (video)
11 Valette (video)
11.10 Valette – nytt förhör
11.40 vittne Winsberger
11.45 Lunch
13 Vittne Milena Bäcklund
13.30 Vittme Ana Lucia Sana
14 Vittne Angela Morin
14.15 Personalia
14.45 Slutanföranden
16 Överläggning

Alla vittnesförhör förutom det på Tisdag kl.11.10 är videoförhör från förhandlingarna i Tingrätten i Nyköping.

Svea hovrätt.
Besöksadress Birger Jarls Torg 16,
Riddarholmen, Stockholm

Read Full Post »

Så är 09 på väg att bli 10.

Nyheter fortsätter att strömma in via bloggar och gammelmedia. Skottlossning med flera döda i Esbo, varningar om terror på Bali, Ingrid skriver om en megaloman Miss Marple, Joakim berättar om hur han dammade rätt in i den beryktade väggen.

Jag fick för övrigt Googla Ingrids ord Megaloman, ett ord jag inte har stött på tidigare, möjligtvist har jag använt en synonym för ordet. Megaloman är en figur inom japanska TV serier ! Tror inte att det var just den innebörden som Ingrid menade i sitt inlägg om Engan. 😉

Fast det hade ju vart kul ! (mer…)

Read Full Post »

Okej, bättre sent än aldrig.
Här är en artikel om Spion Pappan.

Och sidan 8 hittar du här.

Read Full Post »

Lojalitet inom en familj eller en grupp kan vara stark, så stark att den kritsika tänkandet och den egna uppfattningen suddas ut.

Sanning är som vi alla vet ett relativt begrepp används ibland i syfte att lura, försköna och förstärka en inbillad verklighet. När detta sker inom en familj eller mindre grupp får det förödande konsekvenser, även för personer utanför familjekärnan och gruppen.

  (mer…)

Read Full Post »

TV4 Nyhetsmorgon Söndag 1 november 2009:
10.20 George Pesors barn kidnappades av sin mamma. Nu berättar han om kampen för att få dem tillbaka.


Read Full Post »

Så har jag läst den. Ingrid Carlqvist nya bok “Inte utan mina söner”.
Boken släpptes den 30 november utifall någon har missat den. Den finns att beställa på en massa olika bokhandelsplatser på nätet, se listan efter recensionen av boken. Vad jag förstod av Stefan på Blue Publishing så kan en vanlig bokhandel som inte är på nätet möjlighet att beställa hem boken om du vill köpa ett exemplar och de ej har tagit hem någr
a.

Nu till recensionen av boken,

Kärlek är ett genomgående tema. Det kan vara svårt att tro, men så är det. Det är kärleken som för George och Ann-Louise , Liselotte kallas hon i boken, samman. Trots att det fanns en hel del signaler att det ej stod riktigt till med Liselotte så segrar kärleken framför alla tvivel.
Jag blir ganska illa berörd över omogenheten och överlämpandet av skuld på andra som Liselotte använder sig av vid alla motgångar. Tar hon inget ansvar själv för sina handlingar och för sina misslyckanden ?
Man kan inte bara skylla på alla andra, någon gång måste man inse att skulden till fiaskot, det missade jobbet eller uppsägningen ligger på en själv – inte på någon annan. (mer…)

Read Full Post »

Fick ett mail med lite nyheter från Blue Publishing kring ”Inte utan mina Söner” av Ingrid Carlqvist.   Klicka här

The Local har en artikel om boken. Den hittar du här.
Här är Aftonbladets artikel.

Boken är nu släppt och den går att köpas i bokhandel och på nätet. Bla på BOKUS.

För ett smakprov ur boken, klicka på bilden !

Read Full Post »

Aftonbladet har idag onsdag en artikel om George Pesor.

Glöm inte att Boken ”Inte utan mina Söner” skriven av Ingrid Carlqvist släpps på fredag den 30 oktober !

Läs ett smakprov här !
Och här kan du beställa boken!

Read Full Post »

Kvinnan som dömts till fängelse för att hon hållit sina söner borta från deras pappa i Australien har överklagat sin dom till Svea hovrätt.

Kvinnan vill att hovrätten friar henne från anklagelserna om grov egenmäktighet med barn. I andra hand vill hon att hovrätten ändrar domen till villkorlig dom och i tredje hand att strafftiden kortas, skriver Södermanlands Nyheter.
Barnen var på besök hos sin mamma i Sverige förra hösten. De skulle återvänt till pappan i Australien i oktober, men då hade kvinnan gått under jorden med barnen. Hon greps i april i en bostad i Västmanland.  (TT)

 Hade jag trott att Ann-Louise skulle ta sitt ansvar för sitt handlande mot sina söner ?
Nja, jag hade hoppats att hon skulle ta sitt ansvar, men det ser ut som om hon inte vill inse och ta ansvar för det brott hon är dömd för. Det ska bli intressant och följa den rättsliga fortsättningen på denna tragedi.

 

Read Full Post »

Read Full Post »

Older Posts »