Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vatikanen’

Har haft en liten dialog på Twitter med ngn inom Femen Sverige ang att en av deras barbröstade aktivister försökte att genomföra en kidnappning av Jesus från en Julkrubba vid Petersplatsen i Vatikanen.

Omni 25/12 2014

 

Jag har undrat ofta vad Femen egentligen vill uppnå med sina aktioner. Speciellt när man ofta bjuder på våldsamt motstånd när aktionen stoppas av ordningsmakten.
Och nej, en barbröstad man skulle bland annat INTE komma undan med att störa i Almedalen eller när han försöker sno Jesus på Petersplatsen i Vatikanen, så argumentet att män som är barbröstade kommer undan faller platt. (mer…)

Read Full Post »

enligt dem själva…..

Vatikanen har visat sitt försvar som består av tre punkter mot en amerikansk rättsprocess som syftar till att få påven avsatt över påståenden om sexuella övergrepp och mörkläggningar inom den katolska kyrkan.

Fallet i Kentucky är det första i USA att nå det stadium avgöra om brottsoffer faktiskt har en fordran mot själva staten Vatikanen för förmodad brist i att ha rapporterat till polis eller allmänheten om romersk-katolska präster som antastat barn.

  • Den heliga stolen är inställd att slå tillbaka och skydda påven genom att påstå att: Han har immunitet som statschef
  • Att amerikanska biskopar som övervakade präster som begick övergrepp inte är anställda i Vatikanen
  • Och att ett dokument från 1962 är inte är ett avgörande bevis som ger bevis på en mörkläggning.

Strategin avslöjades i de handlingar som lämnats in till domstol bara några dagar efter det att påven var inblandad personligen i ett särskilt ärende rörande påstådd mörkläggning av övergrepp på 200 döva skolpojkar i Wisconsin.

Ärendet lämnades in under 2004 i Kentucky av tre män som hävdar att de blivit utsatta för övergrepp av präster och hävdar försumlighet av Vatikanen.

Deras advokat, William McMurry, försöker få grupptalan status för ärendet, säger att det finns tusentals offer i hela landet.

”Detta ärende är det enda fall som har någonsin gjorts mot Vatikanen som har som enda mål att hålla Vatikanen ansvarig för alla prästen sexuella övergrepp någonsin begåtts i detta land, sa han.

”Det finns ingen annan svarande. Det finns ingen biskop, ingen präst. ”

 

”Katolska Försvaret”
MailOnline
, The Huffington Post, Washington Post

Fallet i Wisconsin
New York Times, CNN, New York Times, AP

Read Full Post »

Topp tjänstemän inom Vatikanen – inklusive den kommande Påven Benedict XVI – valde att inte avsätta en präst som ofredade så många som 200 döva pojkar, trots att flera amerikanska biskopar vid upprepade tillfällen varnat dem att underlåtenhet att fatta beslut i frågan skulle kunna genera kyrkan, enligt kyrkans dokumentation som nyligen offentliggjordes som en del av en process.

Den interna korrespondens från biskoparna i Wisconsin direkt till kardinal Joseph Ratzinger, den blivande påven, visar att medan kyrkan tjänstemän stred över om prästen skulle ogillas, deras högsta prioritet var att skydda kyrkan från skandalen.

De dokument som nu har kommit fram precis som Benedictus står inför andra anklagelser att han och direkt underställda ofta inte anmäler till civila myndigheter eller reprimerar präster som är involverade i övergrepp när han tjänstgjorde som ärkebiskop i Tyskland och som Vatikanens främsta läromässtare.

I Wisconsin fallet handlade en amerikansk präst, pastor Lawrence C. Murphy, som arbetade på en välkänd skola för döva barn från 1950 till 1974. Men det är bara en av tusentals ärenden överlämnats under decennier av biskopar till Vatikanens kontor som kallas Kongregationen för trosläran, och som leddes 1981 till 2005 av kardinal Ratzinger. Det är fortfarande kontoret som beslutar om anklagade präster bör ges full kanonisk rättegång och avsättas.

1996 misslyckades kardinal Ratzinger att svara på två skrivelser i ärendet från Rembert G. Weakland, Milwaukee ärkebiskop vid den tiden. Efter åtta månader, gav kardinal Tarcisio Bertone den andra befäl vid doktrinära kontoret, nu Vatikanens statssekreterare, Wisconsin biskoparna instruktioner att starta en hemlig kanonisk rättegång som kan leda till fader Murphy’s uppsägning.

Men Kardinal Bertone stoppade processen efter Fadern Murphy personligen skrivit ett skrev till kardinal Ratzinger och protesterade mot att han inte skulle ställas inför rätta eftersom han redan hade ångrat sig och var vid dålig hälsa och att ärendet låg utanför kyrkans egen preskriptionstid.

Mer info New York Times och The Huffington Post

Read Full Post »