Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Västnytt’

SVTs Västnytt har publicerat lögner och grovt förtal angående kritik mot Kungsbackas kommun från Socialstyrelsen angående en utredning kring en minderårig flicka och hennes behov av skydd och hjälp.
Västnytt skriver följande:

En flicka i Kungsbacka kommun utsattes för sexuella övergrepp av sin pappa.

Tyvärr så är det allt annat än sant det Västnytt skriver.

Sid 7 i Socialstyrelsens beslut, Dnr 9.2-38126/2010 daterat 20111201, går det att läsa följande. ;

I utredningen skriver nämnden att flickan utsätts för psykiska övergrepp av mamma och mormor samt; att flickan lärt sig att modern överger henne känslomässigt om hon påvisar egna behov. Flickan bor fortfarande med sin mamma och av dokumentationen framkommer inte hur flickans ska skyddas från de övergrepp som nämnden har konstaterat pågår.

Jag utgår från att SVTs Västnytt inte bemödat sig att läsa så långt i sin granskning av beslutet utan stannat vid sida 2 där anmälarens klagan finns noterad, det vill säga mamman till flickans anmälan, en anmälan som påvisats vara helt utan grund.

På sidan 5 i Socialstyrelsens beslut gå det att läsa att;

Det har varit svårigheter i utredningsarbetet, bland annat på grund av att modern avvikit från Boda Familjecentrum och att modern ”avbryter utredningar, psykologkontakter, samtalskontakter på löpande band”. Nämnden har medvetet valt att utredande handläggare inte träffat flickan med anledning av de många kontakter hon redan hade, samt att den information nämnden behövde kunde lämnas av andra professionella kring flickan. Nämnden anser att de genomgående har beaktat barnperspektivet i ärendet.

Jo, nog fan har det varit svårigheter i utredningsarbetet allt!
Och det är ju trevligt att se det på pränt att mamman har varit den som satt käppar i hjulet med en systematisk precision att denna lilla flicka knappt fått ens ett uns hjälp alls av de som ska hjälpa henne när det är för mycket (mer…)

Read Full Post »