Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vårdnadsutredning’

dj mamma kanske förlorad kontakt

Dagens Juridik 6/3 2015

 

Ibland undrar man.

Hade det ens blivit någon som helst reaktion om det var tvärt om?
Nej, förmodligen inte!

 

Dagens Juridik har en artikel som är tvärt om mot för verkligheten. För i verkligheten så är det oftast pappan som barnet förlorar kontakten med vid ensam vårdnad för mamman.

Så jag bara undrar är det för att denna dom går tvärt emot vad som är brukligt och vardag som Dagens Juridik har valt att skriva om den ???

Pinsamt i så fall !!!

Read Full Post »

Beslutet i korthet:
Den som företräder det allmänna ska enligt 1 kap.
9 § regerings-formen iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Det innebär bl.a. att han eller hon ska förhålla sig så att hans eller hennes opartiskhet inte med fog kan ifrågasättas.
Detta gäller inte bara hur en sak rent faktiskt har handlagts. Det har också betydelse hur agerandet har uppfattats. JO har funnit ett antal brister under handläggningen av en vårdnadsutredning som en familjerättssekreterare vid socialnämnden i Luleå  har ansvarat för.

Bristerna har främst bestått av att uppgifter som talade till moderns nackdel har utelämnats, att faderns begäran om information har hanterats oprofessionellt samt att handläggaren på moderns begäran har upprättat en skrivelse, vilken kan uppfattas som att hon uttalat sig till fördel för modern.
JO uttalar i beslutet att bristerna vid en samlad bedömning visar att det funnits fog för att ifrågasätta handläggarens opartiskhet. Handläggaren får kritik för att inte ha uppfyllt kraven i 1 kap. 9 § regeringsformen.

 

JO Lilian Wiklund riktar kritik, i ett beslut daterat 29/9 2014, mot en handläggare vid socialnämnden i Luleå för det opartiska agerandet i en vårdnadsutredning.

Det är ovanligt att JO riktar kritik mot socialen kring vårdnadsutredningar, vilket jag tycker är märkligt.
Det kan nämligen inte vara ”otur” i arbetet som hände för handläggaren i Luleå, speciellt inte efter att man läser JO’s beslut i ärendet. (mer…)

Read Full Post »

Hur skulle detta fall, Fallet Valette skrivas om det var LM som skrev om det ?
Vem skulle vara offer och vem skulle vara skurk ?
Jo, med fokus på mamman kallad Mia , kvinnor passar ju som handen i handsken när det gäller att porträtteras som offer.

Så här är delar av kioskvältaren Fallet Valette – Gömda .

Mia märker till sin förtvivlan att hennes man, Sergei mannen med de svarta ögonen, förgriper sig sexuellt på parets barn. Även Sergeis släktingar förgriper sig på barnen, Oliver och Jonatan.
Denna hemska upptäckt gör Mia när de besöker hans land långt bort från Sverige.
(mer…)

Read Full Post »

Det har hävdats från vissa håll att de domslut och den vårdnadsutredning som lade grunden för att Frank och André Valette fick sin pappa, George Pesor, som ensam vårdnadshavare är felaktig och inte tar mammans, Ann-Louise Valettes, oro på allvar.

Läs vårdnadsutredningen och bedöm själv om Ann-Louise Valette kan ge Frank och André en trygg och säker miljö under deras uppväxt. (mer…)

Read Full Post »