Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Undersökning’

Homeland Security Investigations (HSI) agenter kom över filmmaterial där två vuxna, en man och en kvinna, utnyttjar två flickor sexuellt. Än så länge har man inte lyckats att få fram en bild så man kan identifiera mannen på filmen, men kvinnan har man lyckats få fram bilder och efterlyser nu ”Jane Doe”. Filmerna hittades på en dator när agenter i ett annat mål involverande barnpornografi gick igenom hårddisken.

U.S. Immigration and Customs Enforcement har (mer…)

Read Full Post »

DNs Insidan fortsätter med sina artiklar om Växelvist boende och har idag en artikel om pappa Johan och sonen Elias.

DN 17/4 2012

Pappa Johan fick kämpa för att sonen skulle få bo växelvis hos honom och mamman.
Pappa Johan är en av alla pappor som har lyckats att få det bestämt om växelvist boende trots ett rejält motstånd från Elias mamma.

Johans son var drygt ett år när han och sambon bestämde sig för att separera. Hans dåvarande sambo ville inte att Elias skulle bo med Johan alls och konflikten växte till slut till en tvist som fick avgöras av domstol.
– Hon ville att jag bara skulle träffa honom några timmar här och där. Det var helt fruktansvärt och jättejobbigt. Jag ville så klart vara med Elias så mycket jag kunde, säger Johan som med tanke (mer…)

Read Full Post »

Det har varit lite sporadiskt med bloggandet under den gångna veckan, dels beror det på att jag är mitt uppe i ett byte av arbetsgivare och dels på ett hemmanätverk som vägrar att samarbeta sinsemellan och med nätet. Det blir liksom en aning lite tid och trögt att hinna med bloggen då.

Men jag vill ta och rekommendera en artikel i DN som är mycket läsvärd.

 

Här är citat från artikeln:

 

Barn som bor växelvis mår bra, men något sämre än barn som bor i kärnfamiljer. Sämst mår barn som bor på heltid hos en förälder. Det visar en ny svensk undersökning. ”Barn mår bra av att ha tillgång till båda föräldrarna”, säger barnpsykologen (mer…)

Read Full Post »

Svensk media med UNT i spetsen skriver idag att växelvist boende för barn är inte så farligt för barn.

Man hänvisar till ens studie/enkätundersökning som Centrum för ojämlikhetsforskning, CHESS, vid Karolinska institutet och Stockholms universitet har genomfört med drygt 172 000 elever i grundskolans årskurs sex och nio från hela landet.
Jag har letat efter denna studie/enkätundersökning, men jag har ännu ej hittat den. Jag har hittat en artikel i tidningen LevaPS! från september 2011 som handlar om växelvist boende för barn.

UNT 15/3 2012

Vad som är intressant är att UNT, som skrivit mest om denna studie/enkätundersökning inte skriver om barnen som besvarat frågorna fått frågan om de bor med enbart hos mamman eller pappan.
Det hade varit intressant att se om det går att röna vilka av de barn som psykologen Malin Bergström, forskare vid CHESS, säger inte trivdes i skolan och/eller hade problem efter föräldrarnas separation.
För det är vart femte barn som bodde enbart med en förälder, (mer…)

Read Full Post »

Nordjyske.dk skriver om Jesper Dahlin från Aalborg och hans närmare 20 månader långa kamp att få hem sina två söner som blivit bortförda av sin mamma till Färöarna.

 I fredags så blev Jesper godkänd som vårdnadshavare och förälder till sina söner efter en rapport från en psykolog och två specialister i psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Detta godkännande gjorde att Jesper och hans söner kan ta flyget från Torshavn till Danmark.

 Det var i juli 2010 som mamman till pojkarna kidnappade dem till Färöarna. Strax efter att pojkarna förts till Färöarna så fick Jesper fallet inför domstol i Torshavn för att få tillbaka sönerna till Danmark skriver Nordjyske.dk.

Men då det fanns en anmärkning (anmälan) om att Jesper hade problem med alkohol så inledde myndigheterna på Färöarna en utredning, under sommaren 2010, för att förvissa sig om Jesper var en lämplig eller olämplig förälder (mer…)

Read Full Post »

DN skriver idag att föräldrar i Sverige är mer och mer hårdhänta med sina barn.

Ett litet barn knuffas och släpas genom Stockholms gator av sin stressade mamma på väg till förskolan. Ett annat barn tas hårdhänt i armen när han försöker springa i väg. Ett tredje skakas om när han vägrar att lyssna.

Under 2000-talet har de här scenerna blivit vanligare. Trettio procent av de svenska föräldrarna knuffar, hugger tag i och ruskar sina barn, visar en ny undersökning som Stiftelsen allmänna barnhuset släpper i dag.
Siffrorna kan jämföras med att tolv procent av föräldrarna (mer…)

Read Full Post »

Jag har en känsla av att denna undersökning som Socialstyrelsen har gjort rörande hur misshandlade kvinnor mår efter att ha fått stöd under ett år av antingen socialtjänsten eller en kvinnojour jämfört med misshandlade kvinnor som inte har fått något samhällsstöd alls inte kommer att nämnas allt för mycket av Sveriges alla kvinnojourer.

Orsak?

Jo se du, det är nämligen så att det är ingen skillnad efter ett år när det gäller hur kvinnorna mår rent psykiskt. Så även om de kämpat sig igenom ett år själva eller har haft stöd från socialtjänsten eller en kvinnojour så mår de lika bra eller dåligt.

Socialstyrelsens undersökning, som enbart är fokuserade på att det är kvinnor och barn som är offer för relationsvåld och det är uteslutande mannen som är förövaren, är gjord (mer…)

Read Full Post »

Skånskan skriver att Lunds Tingsrätt och lagman Ralph G Larsson inte vill eller kommer att offentliggöra resultatet av sin undersökning om hur domarna fallit i vårdnadstvister åren 2009-2010.

Lagman Ralph G Larsson säger till Skånskan att utredningen är tingsrättens arbetsmaterial och att han inte tycker att det är angeläget att gå ut med resultatet eftersom frågan inte är lika aktuell nu som i höstas.
????? är min respons till lagman Ralph G Larsson uttalande och åsikt angående publicering av resultatet av undersökningen och dess värde av att komma allmänheten till kännedom.

Skånskan 3/5 2011

Kan det vara att utredningen bekräftar varje kritisk punkt som den omtalade utredningen som MinPappa.nu har gjort och offentliggjort?

Lunds tingsrätt har haft ett gyllene tillfälle att påvisa att det inte (mer…)

Read Full Post »

SvD har en artikelserie just nu som heter ”Efter skilsmässan”.
En av artiklarna i denna serie, Skild på rätt sätt ger nöjda barn, ger läsaren förståelsen och insikten att en skilsmässa kan bli bra även för barnen.
För även om en skilsmässa är en mycket svår kris för ett barn, så kan barnet om det fått stöd och fått förklarat för sig varför mamma och pappa ska skiljas må bra.

Dr Teresia Ängarne-Lindberg har intervjuat 76 vuxna skilsmässobarn 15-20 år efter att mamma och pappa separerat.
Hon säger följande:

– Barn som fått en rimlig förklaring till skilsmässan och haft föräldrar som lyckats härbärgera sina svåra känslor mår ändå oftast bra

Tyvärr så får ju inte alltid barnen eller barnet någon förklaring till varför mamma och pappa ska skiljas. Och separationen och skilsmässan kan hållas vid liv i många år om föräldrarna vägrar att samarbeta om hur de gemensamma barnen ska leva och uppfostras efter skilsmässan.

Men en del av dem är kvar i en besvikelse över att det blev som det blev. Den gemensamma nämnaren är då att de aldrig riktigt förstått skilsmässan fastän det (mer…)

Read Full Post »

TV4’s nyheter hade ju igår ett reportage av Per Hermanrud om MinPappa.nu och deras kartläggning av vårdnadstvister i Syd Sverige.
Lena Sundström, som efter reportaget mer eller mindre sågade alla pappor jäms med fotknölarna som vårdnadshavare och aktiv förälder i sina barns liv, har fått en del att reagera. Lenas misandri och okunskap kring barnets bästa och hur det verkligen går till i vårdnadstvister efter dom fallit om enskild vårdnad talar för sig själv. Att hon fick ”expertkommentera” detta reportage som Per Hermanrud gjort om MinPappa.nu och deras kartläggning av vårdnadstvister i Syd Sverige är ett självmål av Nyhetskanalen och TV4.

Ann Helena Rudberg och Ramona Fransson har båda två inlägg och på Daddys-Sverige kan vi läsa ett öppet brev från Christer Cuñat, som har en helt annan bild än den Lena Sundström försökte att förmedla till det svenska folken angående föräldraskap och vårdnadstvister.

Även MinPappa.nu har fått försvara sig och sina uppgifter kring den diskriminering som pappor möter när en vårdnadstvist hamnar i domstol. Här är de svar MinPappa.nu har på de senaste påhoppen.
Här är en länk till MinPappa.nu på Facebook.

Read Full Post »

Nu har MinPappa.nu’s kartläggning av vårdnadstvister uppmärksammats av TV4. Både på TV och i de nyhetssändningar som TV4’s Nyhetskanalen sänder i kommersiella radiokanaler.

Jag såg inslaget som visades på nyheterna kl. 19.00 och reportaget av Per Hermanrud var okej och det var bra att det sades innan reportaget visades att socialtjänsten inte har så bra kunskaper som de borde ha.
Efter reportaget så blev jag lite besviken på den reporter i studion, Lena Sundström, som pratade kring detta med diskriminering av pappor i vårdnadstvister var en smula dåligt påläst eller en aning partisk åt mammornas sida i det hela. Hon nämnde inte, eller så är hon helt ovetandes om, det faktum att de pappor som förlorar vårdnaden om sina barn i många fall förlorar kontakten med barnen. (mer…)

Read Full Post »

Det pågår en medveten och strategisk segregering i den anrika universitetsstaden Lund.
Det har dock inget med utbildning, anor, härkomst, religion, arbete eller arbetslöshet eller ekonomi.
Frågan är om någon alls skulle ha upptäckt denna medvetna och strategiskt gjorda segregering om inte det varit för några av de drabbade. De samlade in information och data och har nu sammanställt en klar och tydlig bild av segregationen i Lund.

Men vad eller vilka är det som segregeras då ??? (mer…)

Read Full Post »

Enligt en studie i Storbritannien så tycker en av fyra familjer att papporna går miste om dag till dag samröre med sina barn på grund av sitt arbete och föråldrade attityder till föräldraledighet, säger forskare.
De allra flesta föräldrar är överens om viktiga aktiviteter såsom byta blöjor, läsa sagor och ta barnen till tandläkaren eller läkare bör delas.
Men en ”pappa klyfta” finns för många, eftersom skillnaden i lön mellan män och kvinnor innebär fäder ofta fastnar i försörjnings rollen medan mödrar förblir vårdare.

Pappor är också hindras från att spela en mer aktiv roll i barnens uppfostran, eftersom rätten till ledighet efter födslar och flexibla arbetstider är ”fast i 1970-talet”, hävdar forskare.
En undersökning av 1.000 föräldrar av Fatherhood Institute finns 80 procent av familjer anser byta blöjor är ett delat ansvar, men detta sker endast i 58 procent av familjerna.
Cirka 86 procent av föräldrarna ville dela upp uppgiften att läsa för barn, men bara 59 procent klarade av det.
Och nästan tre fjärdedelar säger att ta barnen till olika aktiviteter och läkarbesök bör delas, men knappt hälften har uppnått detta mål.

Institutet använde också undersökningen för att fastställa vad familjer tycker partierna måste göra för att återställa balansen i hemmet – och publicerar dem i dag som de ‘ sex vägvisare för faderskap ”.
 Parlamentet för pappor att ha rätt till mer ledighet när deras barn föds.
Dessutom krävde pappaledighet som skall utbetalas i 90 procent av lönen, till nya fäder få mer information om graviditet, födsel och ta hand om ett barn, och sagt att de bör ha rätt till flexibel arbetstid.

MailOnline 20th April 2010

Read Full Post »

Barn blir mobbade redan på dagis

Mobbning förekommer redan på dagis. Det visar en en undersökning som gjorts av Mannerheims Barnskyddsförbund tillsammans med Folkhälsan.

Den vanligaste formen av mobbing är att någon inte får vara med och leka, men i daghem förekommer också fysiskt och verbalt våld och mutor.

Barnen som intervjuats säger att mobbningen oftast dyker upp när de vuxna inte ser eller har bråttom.

Det kan dessutom vara svårt att skilja mellan mobbing och vanligt bråk barnen emellan. Det är ändå nödvändigt att en vuxen ingriper i mobbingen. Det hjälper både förövaren, offret och barnen som bara är åskådare.

De vuxna borde övervaka lekarna och se till att alla barn får delta.

För undersökningen intervjuades 61 dagisbarn samt föräldrar och dagispersonal.

ÖT.fi Publicerad 12 april 2010

Read Full Post »

Människans uppfattning om rätt och fel uppstår inte som en produkt av religiositet. En undersökning visar att det inte finns skillnader i individens inställning till moralproblem oavsett religionstillhörighet, eller avsaknad av religion helt och hållet.

Undersökningen har gjorts av religionsforskaren Ilkka Pyysiäinen vid Helsingfors universitet och psykologen Marc Hauser vid Harvarduniversitetet i USA.

Till tidskriften Tiede säger Pyysiäinen att de i sin forskning kommit fram till att religion inte är en biologisk anpassning för att underlätta samarbete, utan en biprodukt av tidigare icke-religiösa sinnesfunktioner.

”I många kulturer använder man ofta religiösa föreställningar för att bilda moralbegrepp. Många människor är så vana att använda dem att de uppfattar religionskritik som ett grundläggande hot mot vår moraliska existens”, säger Hauser.

Undersökningen publicerades i Trends in Cognitive SciencesText, PDF.

Lotta Lappinen
Publicerad 10 februari 2010  OT

Read Full Post »

Ett annat lite tveksamt val är Queen-låten Another One Bites The Dust. För att inte göra ceremonin för dyster vill många att Monty Pythons låt Always Look on the Bright Side of Life spelas.

Begravningsmusiken utreddes i en enkät som riktades till de anhöriga. Resultaten visar att av musiken som spelas på begravningarna är över hälften populärmusik. Mer än 30.000 anhöriga svarade på frågorna.

Read Full Post »