Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tabubelagt’

Relationsvåld, Våld i hemmet, Våld i nära relationer.

I Sverige är detta våld synonymt med Mäns våld mot kvinnor och barn. Att det har blivit så här snedvridet och förvanskat har mycket att göra med ROKS framgångsrika lobbyarbete.

Men Relationsvåld är så mycket mer än Mäns våld mot kvinnor och barn.

I Aftonbladet och Expressen går det att läs om komikern Babben Larsson som under sin uppväxt blev utsatt för relationsvåld av sin mamma.
Detta våld samt det våld som kvinnor riktar mot sina män måste (mer…)

Read Full Post »

Ett tecken på hur snedvridet satsningar och stöd är till utsatta fick vi igår. I alla fall om ni kollade på TV4 News.
De hade ett reportage angående en undersökning som Linköpings Universitet gjort om ungdomar och prostitution.

För oavsett att pengar och kampanjer ger en bild av att det enbart är flickor som är fast i prostitution, så visar undersökningen från Linköpings Universitet att det är vanligast att unga (mer…)

Read Full Post »

Tidningen Dagen skriver att den Svenska Kyrkan kommer att ta krafttag mot sexuella övergrepp.
Inger Lise Olsen, handläggare för könsrollsfrågor i Svenska kyrkan säger följande till Dagen;

– Vi har under åren sett att det förekommer sexuella övergrepp i alla stift.

Svenska Kyrkan har reviderat sina riktlinjer angående arbetet mot sexuella övergrepp och har i dagarna publicerat skriften ”Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp.”.

Det intressanta med denna revidering är att man pekar på fyra områden.

De sociala medierna, De ideella medarbetarna, Pojkar och män som utsatta (mer…)

Read Full Post »