Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘September’

Följetongen Socialen i Marks kommun fortsätter, det är nästan som en realitysåpa producerad för att sändas på bästa tid i TV.

Tyvärr så är det den bistra verkligheten, utan personer som törstar på att bli upptäckta och kändisar över en natt, som skildras. Inga flashiga vinster för den som till slut koras som den bästa eller barturnéer för de som röstas ut.

Det är de boende inom Marks kommun som behöver stöd och hjälp har blivit hanterade på ett sätt som är regelvidrigt och det har nu fått konsekvenser för de ansvariga.
Socialstyrelsen gjorde under sena sommaren, tidiga hösten en totalgenomgång av Marks kommuns hantering av ärenden som rör barn.
Och när denna revision var klar så riktade Socialstyrelsen mycket allvarlig kritik mot socialtjänsten i Marks kommun och underkänner dess arbete på en lång rad punkter. Bristande kompetens, bristande dokumentation, dålig rättssäkerhet och undermålig ledning. (mer…)

Read Full Post »

På engelska finns det ett uttryck som passar in på denna lilla notis från det verkliga livet.

Poison Pen Letter.

Agatha Christie är en av många författare som använde sig av Poison Pen Letters i sina böcker.

Poison Pen Letter är ett brev eller en lapp som  innehåller obehagliga, kränkande eller skadliga påståenden eller anklagelser om mottagaren eller en tredje part. Det är oftast skickas anonymt. Ett Poison Pen Letter skrivs och postas för att göra mottagaren upprörd.
Många författare har använt Poison Pen Letter i sina romaner och jag kan likna detta giftiga brev med de mailkampanjer av hat som en del personer utsätts för i dagens samhälle, tyvärr så är inte  utveckling alltid av godo.

Nå vad är det som har ägt rum som får mig att tänka på ett Poison Pen Letter ?
Jo, GP skriver att en kvinna som ville jävlas har författat brev som hon postat till socialtjänsten på Tjörn. Breven som totalt blev fyra stycken innan kvinnan stoppades innehöll
(mer…)

Read Full Post »

I går kväll så kom det ett litet levnadstecken från Ingrid på hennes blogg. Hon skrev kort att den revision som Socialstyrelsen tillsatt angående socialtjänsten i Marks kommun nu är klar.

Revisionen som kom till bland annat för den totala omänskliga och bristande hanteringen av de fosterhemsplacerade syskonen Rasmus & Fanny. Socialstyrelsen har riktat skarp kritik mot socialtjänsten i Marks kommun i detta enskilda fall och har även efter detta fall kommit till deras kännedom begärt att få granska socialtjänstens arbete mer ingående.Socialtjänsten i Marks kommun har vid den första granskningen av fallet med Rasmus & Fanny sagt att de inte gjort något fel.

Socialstyrelsens tillsyn gäller hur Marks kommun sköter handläggningen av ärenden där barn och ungdomar är inblandade. Att Socialstyrelsen gör denna granskning är mycket ovanligt.

Socialstyrelsen riktar mycket allvarlig kritik mot socialtjänsten i Marks kommun och underkänner dess arbete på en lång rad punkter. Radio Sjuhärad har pratat med en kvinna vars familj utretts av socialtjänsten och som är mycket kritisk till hur hennes familj har behandlats. Nyheter P4 Sjuhärad

(mer…)

Read Full Post »

Idag har Expressen en ledare skriven av Eric Erfors som fortsätter på den förre överåklagaren Sven-Erik Alhems spekulation och obehag angående eventuella Sverigedemokrater som hamnar i domstol som nämndemän. SvD har en artikel som förkunnar att: Rättsväsendet hotat efter SD-ökning bland nämndemän. DN skriver att fler SD nämndemän kommer att avgöra asylärenden i bland annat migrationsdomstolen. Artiklarna går efter samma mall som Alhem och Erfors och målar upp fan på väggen.

Jag förstår att dessa spekulationer kommer upp nu när Sverige fått en rejäl ommöblering i politiken, men som jag skrev igår så finns det redan extremister som sitter och är hobbydomare som Eric Erfors kallar dem. Så det är inget nytt egentligen med extremister i rättssalarna.
Eric skriver att det kan bli obehagligt för en person som kommer hit som flykting;

Du är på flykt undan krig och misär. Din flyktingstatus ska avgöras av en svensk domstol. En av domarna är politiskt tillsatt av SD och vill helst av allt slänga ut alla flyktingar.

Hur är det då inte för de män och pappor som redan har och kommer att ställas inför de som inte tycker att dessa varelser har någon rätt till att vara en del av sina barns liv efter en skilsmässa eller vara en aktiv och delaktig förälder även om han och mamman inte är ett par längre?
Där har rättsrötan i vissa domstolar varit så frätande och negativ mot dessa pappor att generationer av barn blivit fråntagna all kontakt och sin identitet när det gäller deras biologiska pappa.
Det är obehagligt och rättsröta som redan finns, hur det blir i framtiden får vi se.
En liten ljusglimt kan ju vara, att denna uppmärksamhet som SDs framgång på det politiska planet har fått gör att det granskas och kommer att bevakas mer, vilket kan ge en viss stabilitet och rättvisa i rättsväsendet. Förhoppningsvis så kan inte en ideologi eller åsikt vara det som avgör ett domslut utan bevisningen.

Man kan ju alltid hoppas…

Och jag vill även påpeka att jag inte delar någon ideologi, åsikt eller politik och partiprogram med Sverigedemokraterna.
Jag är på tok för mycket invandrare och olik i mitt sätt och sinne för att ens kunna förstå denna människosyn som Sverigedemokraterna har.

Read Full Post »