Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Remiss’

Hanns Boris, Pappa-barn Sverige, och Lennart Gunnarsson, Pappaliv skriver idag på Newsmill och på Dagens Juridik om egenmäktighet med barn och SOU2011:85 ”Fridkränkningsbrotten och egenmäktighet med barn”.

 

Hanns och Lennart inleder sin debattartikel med:

Just nu är SOU2011:85, som bland annat handlar om egenmäktighet med barn, ute på remiss. I den kan man bland annat läsa att det i bedömningen för om ett barn ska anses vara egenmäktigt skiljt från sin ena vårdnadshavare ska det vara av avgörande betydelse för om det är boende eller umgängesföräldern som skiljer eller kvarhåller (mer…)

Read Full Post »

Uppdaterat!  Nu finns artikeln i nätupplagan också.  Klicka här om du vill läsa den

 

Söndagens GD bjuder på en liten positiv karamell. Efter nyår så kommer socialtjänsten i Gävle att starta en samtalsgrupp i ny tappning.
Fokus är på att få föräldrarna att förstå hur mycket deras bråk kring och efter separationen påverkar barnen.

Artikeln som bara än så länge finns i pappersupplagan ger ett visst hopp och jag hoppas att socialtjänsten går ett steg längre och inte enbart fokuserar på ed ekonomiska problemen efter en separation. För det finns ju problem som är värre än så och som drabbar barnen hårt.

Att socialtjänsten nu börjar med denna samtalsgrupp är bland annat för att det finns ett Betänkande av Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad som är ute på remiss och detta betänkande heter:

Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull

Dokumentet är på hela 722 sidor och här är ett citat från sammanfattningen:

Varje år är cirka 50 000 barn med om en föräldraseparation. En del barn har också föräldrar som aldrig har levt ihop. Sammantaget har nära en halv miljon barn i åldern 0–17 år särlevande föräldrar, vilket motsvarar en fjärdedel av alla barn i Sverige. Barn har både behov av och rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Denna rättighet slås fast i såväl barnkonventionen (mer…)

Read Full Post »

Många tidningar har idag en liten notis om att Stalkning – Förföljelse, kan bli ett särskilt brott. Det finns en remiss som Regeringen har lämnat över till Lagråden.
Och det får vi förmoda är bättre än vad det är idag då denna aktivitet hamnar under rubriceringen olaga hot, hemfridsbrott eller ofredande.
Det skrivs om att förövaren ska bli, om denne blir fälld antar jag, belagd med fotboja, besöksförbud och kontaktförbud.

Vad jag hakar upp mig på i dessa notiser är att en mening ger ett kön den största bördan av att vara förövare.

Oftast är det män som på detta vis trakasserar kvinnor.

Det ges inget stöd till detta påstående och läsaren får intrycket att denna skärpning av rubriceringen av förföljelse är en lag för att trygga livet och tillvaron för kvinnor. En lag som är ”kusin” med kvinnofridslagen. (mer…)

Read Full Post »