Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rättsfall’

I dagens DN, i alla fall i pappersupplagan av tidningen, så kan vi läsa att antalet vårdnadstvister som hamnar i domstol ökar med alarmerande siffror. Sedan ändringen av lagstiftningen 2006 så har antalet rättsfall med föräldrar som inte kan komma överens om barnen och vårdnaden efter en separation/skilsmässa ökat med över 50%.
Dessa siffror borde väl oroa de ansvariga politikerna för familje- och barn frågor, eller ????

En professor i rättsvetenskap, Johanna Schiratzki, uttalar sig i en av artiklarna och säger bland annat att man inte vet orsakerna till att så många vårdnadstvister hamnar i domstol numer men att det kan ha och göra med de förändringar i lagstiftningen som gjordes 2006.
Hmmm, det är 2011 nu och i fjol så anmäldes det hela 4301 vårdnadstvister, borde det inte vara en klar signal att något är väldigt fel???

De som får betala det yttersta priset av att två föräldrar inte kan enas om vårdnaden är barnen och deras bästa är ju inte satt först.
Så när ska denna fiasko ändring av lagen rättas till ?
När ska det verkligen bli Barnens Bästa som man utgår ifrån när det gäller vårdnaden och allt annat efter en skilsmässa/seperation?

DN har även en intervju med pappa Carl som blivit, som så många andra pappor anklagad för både det ena än det andra av sin ex-fru. Carl åtalades för delar av det ex-frun anklagade honom för, medan ex-frun slapp undan från ett åtal om egenmäktighet med barn efter att hon tagit barnen och försvunnit spårlöst.
Tingsrätten ogillade åtalet mot Carl eftersom man fann att ex-frun var icke trovärdig och icke (mer…)

Read Full Post »

En treårig flicka spenderar 6 veckor på Dell Children’s Medical Centre i Texas. Hon skrevs in med en hög feber och kronisk diarré.

Trots att det sattes in en Central venkateter (CVK) och flickan fick antibiotika så blev hon inte bättre. Läkarna och sjukhusledningen tog då ett beslut att i hemlighet kameraövervaka treåringens rum för att se om det fanns någon orsak till att flickan inte blev bättre trots all vård.

Emily Beth McDonald

Emily Beth McDonald riskerade ett livstidsstraff och lyckades genom kohandel med åklagaren att reducera detta till 20 års fängelse.

Åtalet var från början med rubriceringen överlagt skadande av ett barn, men efter kohandeln så blev det skadande av barn som Emily erkände sig skyldig till och därmed undvek hon att åtalet gick till rättegång.

Försvarsadvokaten, Bob Phillips, har bland annat till tidningen Austin American-Statesman sagt följande angående varför hans klient gjorde som hon gjorde. (mer…)

Read Full Post »

Efter att ha klickat omkring på nätet en stund idag, så kom jag in på Familjerätt på Nätets hemsida.

Hittade en notis om Fallet Alicia se här. Även domen fanns med i notisen att ladda ned i pdf form.

Information om Familjerätt på Nätet:

Familjerätt på nätet

  • har som syfte att sprida information och kunskap om familjerätt, närmare bestämt de familjerättsfrågor som handläggs på socialtjänstens familjerättsenheter
  • görs ideellt och utan vinstintresse – men hemsidan tar gärna emot annonser för att täcka driftskostnader
  • samarbetar med advokat Johan Ridderbjelke på avdelningen Frågor och Svar, därmed kan hemsidan besvara frågor inom hela familjerättområdet
  • tar gärna emot material för publicering (tyvärr utan ersättning) som behandlar familjerättsliga frågor

Textmaterialet
Texter som saknar källhänvisning ansvarar jag för. Likaså osignerade svar på Frågor och Svar. Samt bokanmälningar. Övriga texter är hämtade från internet, litteratur och förarbeten.

Tomas Törnqvist
Socionom

Rättsfall

Familjerätt på nätet samarbetar med Juridik Idag, Norstedts Juridik AB. Det betyder att hemsidan kan länka till två nya rättsfall varje månad.

Från många av artiklarna kan läsaren komma till refererade avgöranden som är inscannade i oförändrat skick. Detta strider inte mot personuppgiftslagens, PUL, regler, eftersom Juridik Idag bedriver journalistisk verksamhet och därmed, enligt 7 § PUL, är undantaget från 9-29 och 33-44 §§ samt 45 § första stycket och 47-49 §§ PUL”

Read Full Post »