Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rättighet’

Att Sverige är ett märkligt land när det gäller föräldraskapet har jag konstaterat för länge sedan. Allt går genom kvinnans livmoder när det gäller att fastställa vem/vilka som är föräldrar till ett barn.

Kvinnor som skaffar barn via tex Storkkliniken i Köpenhamn har inga problem med att få barnbidrag, föräldrapenning och annat godkänt direkt efter att bebisen blivit förlöst.
Pappor som skaffar barn via en surrogatmamma har inte lika lätt att bli erkänd som pappa och vårdnadshavare av Sverige. (läs han är ju MAN!!!)

Enligt myndighetspraxis likställs surrogatfödda barn med ensamkommande flyktingbarn och saknar juridisk trygghet tills de har fått godkända vårdnadshavare. ???
Surrogatfödda barn med en biologisk pappa och som har vårdnaden om barnet och alla papper i ordning från det land barnet har fötts i blir likställda som ensamkommande flyktingbarn ??? (mer…)

Read Full Post »

Det är ju märkligt att samma jubel och uttalanden om kvinnans rätt inte riktigt finns när det gäller diskussionen om att godkänna surrogatmödrar i Sverige.
Så det är tydligt att det är skillnad på att vara gravid för sin egens skull och gravid för någon annans skull.
Nu pratas det om att en kvinnas kropp aldrig ska vara till salu och en del debattörer gör jämförelser med prostitution och även att det är onaturligt att använda sig av en donator för att få barn när de argumenterar mot godkänna surrogatmödrar i Sverige.
Så kvinnans rätt att få barn är tydligen begränsad, hon måste bära det själv och inte hyra en livmoder i en annan kvinna.

Det är skillnad alltså på att vara donator, att en man donerar sin sperma är redan okej, men att en kvinna väljer att donera sin livmoder och en stor del av ett år till någon som inte (mer…)

Read Full Post »

Alice Teodorescu har skrivit en bra och tänkvärd ledare på Hela Gotland.se.

Barn, vems rättighet?

Är rubriken på ledaren och Alice tar upp en hel del som rör rätten till att skaffa barn.
Hon skriver bland annat följande:

Jag brukar hävda att barn har rätt till sina föräldrar, men att det omvända inte är lika självklart. Föräldrar gör ett val att bli föräldrar, barn väljer inte att födas

Barn är små vuxna och i varje vuxen finns ett barn som lever med konsekvenserna av sina föräldrars val. Därför är det orimligt att en vuxens rätt att ha ett biologiskt barn ska väga tyngre än ett barns rätt att inte berövas en viktig aspekt av sitt liv.

Read Full Post »