Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rädda Jobb’

“Facket och arbetsgivarna har nu kommit överens om extraordinära regler för att mota krisen inom industrin.

Överenskommelsen innebär att istället för att varsla om uppsägning ska företagen och facket lokalt komma överens om ledighet och utbildning.

Ersättningen blir lägst 80 procent av den faktiska lönen. Överenskommelsen kan avse hela eller delar av arbetsstyrkan. Överenskommelsen gäller tills vidare med tre månaders uppsägning från båda parter, dock längst till och med den 31 mars 2010. (mer…)

Read Full Post »