Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘press’

Vin som är direkt riktat till mammor i sin reklam och via vinets namn.

Jag har under veckan som gått konstaterat att jag är en nymoralist.
Och inte är jag speciellt ledsen eller upprörd över detta konstaterande.

Jag är dock förvånad över att det verkar vara fullkomligt okej, enligt vissa, att en mamma som ammar sitt barn ska kunna dricka alkohol.
Hur mycket av alkoholen som förs över till barnet som hon ammar tvistar de lärde om just nu och eftersom ingen har tydligt visat att det är skadligt för barnet att mamma dricker någon form av alkohol så är det fritt fram enligt Livsmedelsverkets rekommendationer att en mamma kan ha ett alkoholintag till 1-2 glas ett par gånger i veckan. ( Jag är osäker på om det är vin, sprit eller öl som dessa glas handlar om)

Om det nu inte är skadligt för barnet att mamman dricker alkohol under den tid hon ammar, då borde det ju inte vara några problem för pappan att ta en öl eller två när han umgås med barnen eller det är (mer…)

Read Full Post »

Okej, här är en liten redovisning av det svenska rättsväsendet.

Infon är tagen från massmedia och så gott det går har den kontrollerats.
Det kan vara så att någon dom överklagats och med stor säkerhet då blivit halverad i strafflängd.

Brottet Grov Egenmäktighet med Barn.
BrB andra avdelningen 7 kapitlet §4:
Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot frihet. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt bortför barnet eller om den som skall ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt.
Till ansvar enligt första stycket döms också den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, om gärningen inte utgör brott mot frihet eller främjande av flykt.
Är brott som avses i första eller andra stycket grovt, skall gärningsmannen dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Lag (1993:207).

Så anses brottet som ett grovt brott så kan den åtalade dömas till lägst 6 månade och högst 4 års fängelse.

Min personliga uppfattning så är både den lägre och högre gränsen på längden av fängelsestraff för detta brott satta för lågt.
Och eftersom den praxis som råder så är det synnerligen ovanligt att någon döms till det längsta straffet för Grov Egenmäktighet med Barn.

Brott mot barn borde ge strängare straff, det räcker inte med lite smisk på fingrarna och en uppmaning att inte göra det igen. Speciellt inte när det gäller de föräldrar som kidnappar och gömmer sina barn.

DN har en liten notis som ger oss, allmänheten, informationen om vad som krävs för att få 4 års fängelse.

Den dömde, en pappa, har fört bort en då (mer…)

Read Full Post »