Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Påven’

På Svenska Yle.fi finns bla avdelningen Debattröster i världen. Där har Sven Strandén skrivit en intressant debattartikel om Gud egen Rottweiler.
Läsvärd så här har ni ett stycke av denna artikel.

Debattröster i världen

Guds egen Rottweiler

Såhär i påskatider skakas den katolska kyrkan av en ständigt ökande ström anklagelser om präster som har gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp på barn.Många kräver att påven Benedictus XVI skall bära sitt ansvar och avgå.

av Sven Strandén

När påven Benedictus XVI var kardinal och högsta ansvarig för doktrin och tro kallades han ”Guds Rottweiler”. Kardinal Joseph Ratzinger fullföljde ivrigt Karol Wojtylas ordergivning. Johannes Paulus II var kanske den mest reaktionära påven i modern tid. Han var ytterst noga med att försäkra att en gammalteologisk syn blev stadigt förankrad för framtiden, genom att utnämna ett rekordantal konservativa kardinaler. Det garanterade att Jospeh Ratzinger blev påve.

Som kurians huvudansvariga kardinal för doktrin och tro jagade Guds Rottweiler ivrigt präster och kyrkliga befattningshavare, som han ansåg avvika från den rena läran. Det kunde gälla präster som i vissa situationer förespråkade abort eller som krävde att den katolska kyrkan skulle engagera sig konkret för de fattiga och förtryckta. Joseph Ratzinger var och är benhård motståndare till dem som vill upphäva prästernas celibat.

Viktigast att skydda kyrkan
Sexskandalerna inom den katolska kyrkan har lett till krav på att påven bör avgå. Det är ingen som påstår att han själv skulle höra till förövarna, skriver Wolfgang Hansson i svenska Aftonbladet. Men har han gjort tillräckligt för att ta itu med de skyldiga? En hel del tyder på att Benedictus XVI, som de flesta andra präster, brydde sig mer om kyrkans rykte än om offrens väl och ve.

Vill du läsa hela Svens debatt artikel klicka här.

Read Full Post »

enligt dem själva…..

Vatikanen har visat sitt försvar som består av tre punkter mot en amerikansk rättsprocess som syftar till att få påven avsatt över påståenden om sexuella övergrepp och mörkläggningar inom den katolska kyrkan.

Fallet i Kentucky är det första i USA att nå det stadium avgöra om brottsoffer faktiskt har en fordran mot själva staten Vatikanen för förmodad brist i att ha rapporterat till polis eller allmänheten om romersk-katolska präster som antastat barn.

  • Den heliga stolen är inställd att slå tillbaka och skydda påven genom att påstå att: Han har immunitet som statschef
  • Att amerikanska biskopar som övervakade präster som begick övergrepp inte är anställda i Vatikanen
  • Och att ett dokument från 1962 är inte är ett avgörande bevis som ger bevis på en mörkläggning.

Strategin avslöjades i de handlingar som lämnats in till domstol bara några dagar efter det att påven var inblandad personligen i ett särskilt ärende rörande påstådd mörkläggning av övergrepp på 200 döva skolpojkar i Wisconsin.

Ärendet lämnades in under 2004 i Kentucky av tre män som hävdar att de blivit utsatta för övergrepp av präster och hävdar försumlighet av Vatikanen.

Deras advokat, William McMurry, försöker få grupptalan status för ärendet, säger att det finns tusentals offer i hela landet.

”Detta ärende är det enda fall som har någonsin gjorts mot Vatikanen som har som enda mål att hålla Vatikanen ansvarig för alla prästen sexuella övergrepp någonsin begåtts i detta land, sa han.

”Det finns ingen annan svarande. Det finns ingen biskop, ingen präst. ”

 

”Katolska Försvaret”
MailOnline
, The Huffington Post, Washington Post

Fallet i Wisconsin
New York Times, CNN, New York Times, AP

Read Full Post »

Efter hans kontroversiella uttalanden om kondomer, talade Påven Benedict XVI  i Angola om abort.
Påven sade att främjandet av abort för honom var ”ett allvarligt problem.”

”Hur är bitter ironi för dem som förespråkar abort bland vård av mödrar! (mer…)

Read Full Post »

Påven: Rädda världen från homosexualitet

Det är lika viktigt att rädda mänskligheten från homosexualitet som att rädda regnskogen.

Det anser påven, som framförde åsikten i årets jultal.Nu rasar de kristna homosexuella mot uttalandet.
Påven Benedict XVI, 82, rör upp starka känslor med årets jultal.

Han beskriver homosexualitet som ”förstörelse av Guds verk”. (mer…)

Read Full Post »