Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Påtryckningar’

Men läs rätt då och tolka för i helvete det inte fel !!!

När jag gick på Lekis så hände följande: Sagostund, bok som lästes högt ut Babar. Lekisfröken uttalade Babar enligt följande: Baabar. (Okej jag kan inte skriva fonetiskt, sorry.)
Vi barn som satt och lyssnade på sagan påpekade att Babar uttalas Babaar.
Lekisfröken replikerade snabbt och bestämt att hon uttalade Babar som Baabar och så skulle det vara om det skulle vara någon högläsning.

Så man kan tolka och uttala skriven text olika. Det är kontentan och det har även Gunilla Krantz, professor vid institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin konstaterat då hon tycker att media har missförstått och att det är en total förvrängning av resultatet av den forskning som publicerats kring relationsvåld.

På Universitetets hemsida så står det ju fortfarande samma, men kan det komma att ändras också så att Gunilla får den vinklingen hon vill ha på denna studie ?

För tydligen så får man absolut inte lyfta att även män utsätts för relationsvåld, för det våldet är inte lika grovt och skadande som mäns våld mot kvinnor.
Gör man det, lyfter fram att även män i Sverige utsätts för relationsvåld, så blir det enligt Gunilla Krantz i ett mail till SVT följande:

Kvinnor är utsatta för grövre våld än män, har fler och mer allvarliga symtom av att vara utsatta för våld och gör mer drastiska förändringar i sitt vardagsliv än män gör då de är utsatta för våld från en partner.

Detta senare här har inte alls uppmärksammats utan allt fokus har lagts på att män skulle vara lika utsatta eller mer än kvinnor – det är en total förvrängning av våra resultat.

Som en effekt av detta har jag kontaktats av myndigheter och organisationer (mer…)

Read Full Post »

Från hemsidan för Amnesty.se om Amnesty.

Amnesty International är idag en världsomspännande organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet grundas på noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner.

Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa dessa kränkningar, samt kräver att de som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty International även med information, utbildning och opinionsbildning.

Exempel på frågor som Amnesty International arbetar för:

– rätten till åsikts- och yttrandefrihet
– rätten att inte bli diskriminerad, till exempel på grund av politisk eller religiös åskådning, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning

Det är märkligt att denna organisation har tagit bort ett filmbidrag från sin hemsida och från filmprojektets hemsida.

Det märkliga är att denna organisation som beskriver sig som att stå fri från regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner är helt under tummen på radikala och extrema kvinnojourer. Indikationer visar att även så kallade ”överlevare” har utövat påtryckningar mot Amnesty för att filmen skall försvinna. (mer…)

Read Full Post »

Villalivs chefredaktör Ingrid Carlqvist fick på tisdagen sparken av huvudägaren Fredrik Lindbladh för att hon bloggat om rättssäkerhet.

Så några av de vidriga små krypen som påstår att de arbetar för barns bästa fick henne kickad till slut…
Vad de inte förstår är att denna akt slår lika hårt tillbaka på dem själva.
Eftersom de har med mail och bloggar propagerat emot Ingrid Carlqvist så finns det bevis på vilka som är de skyldiga.
Ingrid själv orkar för tillfället ej att blogga, men ge henne ert stöd! (mer…)

Read Full Post »