Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Paralyserande livssituation.’

Aftonbladet 19/8 2012

Man tror ju att det är en debattartikel som tar upp hela problemet med våld i nära relationer och kvinnojourernas dominans när man ser rubriken på Maria Abrahamsson, riksdagsledamot (M), debattartikel i Aftonbladet.
Men som så många gånger förr så är det en ensidig, enögd och könsstereotypisk debattartikel som beklagar sig över så lite pengar kvinnojourerna får, samt att våldet är enbart mannens våld mot kvinnorna.

 

Man kan ju undra vad det är Maria Abrahamsson, riksdagsledamot (M), klagar på egentligen då hennes parti har skyfflat ut rejält med pengar rörande att få stopp på relationsvåldet, förlåt mannens våld mot kvinnorna, och att mycket av pengarna har gått till just kvinnojourer.

 

Men lite vill ha mer?
Tydligen räcker inte de i runda slängar 100 miljoner kronor per år som regering och riksdag ger kommun­erna att fördela till kvinnojourer (mer…)

Read Full Post »

Det finns två intressanta artiklar i dagens press som man kan ställa mot varandra.

 

Den ena artikeln som är en signerad Ledare finns i Aftonbladet och påstår att Moderaterna är ett parti som är kvinnofientligt för att kvinnojourerna måste dra ned på sin verksamhet under sommaren, den andra artikeln finns i DN och beskriver det faktum att män som våldtas inte riktigt kan räkna med att sjukvården kan ta hand om dem på samma sätt som en våldtagen kvinna.

 

Jag finner det oerhört smaklöst att kvinnojourerna via Jonna Sima på Aftonbladets Ledarsida klagar på att de inte kan ha fullgod verksamhet under sommaren när män som är utsatta för relationsvåld inte har samma rätt att få hjälp och stöd (mer…)

Read Full Post »

GT 26/9 2011

Relationen har varit stormig med misshandel, svartsjuka, hot och självförnekelse.
En gång kastades en kniv som fastnade i partnerns armbåge.
Här handlar det om en man som i många år utsatts för grova fridskränkningar av sin flickvän.

GT har idag publicerat något så ovanligt som en liten artikel om relationsvåld med en kvinnlig förövare och ett manligt brottsoffer. Är denna lilla artikel ett tecken på att massmedia har insett att relationsvåld inte alltid är mäns våld mot kvinnor ?
Relationsvåld, våld i nära relationer, drabbar både män och kvinnor. Våldet kan vara fysiskt eller psykiskt, det är lika smärtsamt för brottsoffren, oavsett om ed är män eller kvinnor.

I polisförhören har mannen berättat att han sedan länge velat bryta relationen men att han inte vågar.
– Min levnadssituation är paralyserande i själen (mer…)

Read Full Post »