Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Offer Förövare’

Många tidningar har idag en liten notis om att Stalkning – Förföljelse, kan bli ett särskilt brott. Det finns en remiss som Regeringen har lämnat över till Lagråden.
Och det får vi förmoda är bättre än vad det är idag då denna aktivitet hamnar under rubriceringen olaga hot, hemfridsbrott eller ofredande.
Det skrivs om att förövaren ska bli, om denne blir fälld antar jag, belagd med fotboja, besöksförbud och kontaktförbud.

Vad jag hakar upp mig på i dessa notiser är att en mening ger ett kön den största bördan av att vara förövare.

Oftast är det män som på detta vis trakasserar kvinnor.

Det ges inget stöd till detta påstående och läsaren får intrycket att denna skärpning av rubriceringen av förföljelse är en lag för att trygga livet och tillvaron för kvinnor. En lag som är ”kusin” med kvinnofridslagen. (mer…)

Read Full Post »