Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Närvarande förälder’

vårdnad dj

Dagens Juridik 14/10 2014

Dagens Juridik skriver om en mycket viktig dom som hovrätten har fastställt.
Domen handlar om gemensam vårdnad och föräldrar med samarbetssvårigheter.
Vad som jag tycker är särskilt intressant är detta:

Flickans mamma yrkade på fortsatt ensam vårdnad. Hon gjorde även gällande att pappan kränker henne, att han har alkoholproblem samt att de inte kan samarbeta. I vårdnadsutredning angavs också att föräldrarnas samarbete var så bristfälligt att gemensam vårdnad inte bedömdes möjlig.
Tingsrätten betonade dock att ingenting utöver mammans egna uppgifter pekade på att uppgifterna om pappan stämde.

(mer…)

Read Full Post »

Att bland annat den brittiska familjerätten har problem det har många påtalat. Som så många andra familjerätter så finns det ett prejudikat som gör att miljontals barn runt om i världen får en förstörd barndom. Detta prejudikat är så inarbetat att även om det finns så tydliga bevis som det går att få fram att en förälder är ytterst olämplig och en fara för sitt/sina barn så förlorar föräldern inte vårdnaden. Varför ?
Jo, för föräldern ifråga är mamma.

MailOnline 16 December 2013

När jag läste på för ett annat inlägg så hittade jag en artikel om John, en 61 årig ensamstående pappa i Storbritannien.
John, som heter något annat, har under det senaste 12 åren spenderat £100.000 (ca 1 134 270,00 enligt Forex) på advokat och rättskostnader för att få vara pappa och vårdnadshavare till dottern Margaret, nu 14 år. (mer…)

Read Full Post »

Jag fick ett mail från Uffe med ett länktips om en artikel i DN.

Artikeln är intressant då den handlar om forskarresultat som visar att pappas kärlek är lika viktig eller viktigare för ett barns utveckling än mammas. Jag kan tänka mig att det är en hel del kvinnor som blir provocerade och känner sig kränkta av detta forskningsresultat, men jag tycker det är fan i mig på tiden att det kommer fram hur viktig en närvarande pappa är i ett barns liv och för barnets utveckling !!!

Barn behöver en pappa också !!!

A father’s love contributes as much — and sometimes more — to a child’s development as does a mother’s love. That is one of many findings in a new large-scale analysis of research about the power of parental rejection and acceptance in shaping our personalities as children and into adulthood.

I DN går det att läsa bland annat följande:

En sammanställning av över 500 studier från hela världen visar att barn utsätts för ungefär lika mycket acceptans som avvisande från båda föräldrarna, men far mer illa av att bli övergiven av den ena föräldern än den andra.
Och den föräldern är oftare pappan än mamman.

– En viktig lärdom att ta med sig från detta är att faderlig kärlek är kritisk för en persons (mer…)

Read Full Post »

Det enda Jason Bissell ville var att få vara en närvarande pappa i den 6 månader gamla dottern Georgia liv. Dottern som han fått tillsammans med en kvinna, Joanne Griffiths, som han haft ett kort förhållande med.

MailOnline 16/11 2011

Tyvärr så ville inte Joanne Griffiths att Jason skulle finnas där för Georgia. Istället så planerade Joanne att gifta sig med sin pojkvän Peter Hood och uppfostra flickan som Peters egna dotter, utan några som helst kontakter med Jason.
Både Joanne och Peter ansåg att Jason var en irritation och ett hinder för deras planer om en gemensam framtid.

Till en början så försökte Joanne på olika sätt att skrämma bort Jason från kraven att vara en närvarande pappa i den (mer…)

Read Full Post »

Jag fick ett tips av Bo att läsa dagens ledare i GP.

GP 14 juli 2011

Och efter att ha läst den så begriper jag varför den endast är undertecknad med $1.
Ledaren är skriven med en förlegad syn och är ett definitivt lågvattenmärke i debatten kring vårdnaden om barnen efter en separation eller skilsmässa. Och slut orden som lyder enligt nedan citat visar att GP’s ledarredaktion inte har en aning om hur verklighetens pappor har det i dagens Sverige.

Men de pappor som börjar i tid, som delar på föräldraledigheten och tar aktiv del i sina barns fostran, har ett betydligt bättre utgångsläge än de som inte gör det.

För att klargöra för GP’s ledarredaktion så är det överhuvudtaget ingen garanti för de pappor som ”börjar i tid” med att vara en aktiv förälder, det kan i de flesta fall stjälpa pappans chans att få gemensam vårdnad efter en separation eller skilsmässa från barnens mamma. För det är mamman som har makten, vill hon inte att pappan ska vara en del av barnens liv så kvittar det hur tidigt han har varit en närvarande förälder i barnens liv. Är han en närvarande pappa så kan mamman dra till med att han visat ett onaturligt stort intresse för sina barn och därmed bana vägen för misstankar (mer…)

Read Full Post »