Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘MMS’

Melinda Dennehy’s nakenbilder populära bland skolelever, men inte av polisen

Londonderry, NH (CBS / WBZ) Kanske missade New Hampshire gymnasieläraren Melinda Dennehy den obligatoriska informationsträffen där de förklarade att skicka dina nakna bilder till en student är en dålig idé.


Polisen säger att den 41-åriga engelska läraren skickat fyra sexiga bilder på sig själv till en 15-årig manlig student vid Londonderry High School. Studenten, verkar det, tyckte det var ganska tjusig. Polisen säger att han vidarebefordrade bilder till sina vänner.

Enligt polisen handlingar sändes bilderna för två månader sedan. Utredarna säger att de fått en kopia av en av de bilder och medarbetare identifierade Dennehy.

Tonåringarna berättade för polisen att Dennehy hade ”kontinuerligt sänt honom textmeddelanden,” av vilka några var sexuellt formulerade. Han hävdade också att hon ”kysste honom två gånger vid två olika tillfällen” i ett klassrum i skolan.

Dennehy, från Hampstead, anmälde sig frivilligt till polisen i Londonderry under fredagen. Hon är anklagad för ett grovt fall av blottande.
Melinda Dennehy ,mamma till två har sedan frigivits mot borgen, men fick order att hålla sig borta från personer under 16 år. Polisen känner inte till några andra offer.

Dennehy blir åtalad i Derry tingsrätt den 30 april.

Read Full Post »

COLORADO SPRINGS, åklagare säger att de utreder ett fall där flera mellanstadie elever fick ett MMS med foto på en naken 12-årig flicka.

Distriktsåklagaren i El Paso County Dan May säger att han tror fall som det hans kontor fick denna vecka motiverar till rådgivning, inte åtal. Hans första prioritet är att se alla bilder på den unga flickan har tagits bort och förstörts och tillägger att om det fanns en illvillig aspekt i detta fall kan ett åtal lämnas in.

Enligt lagen, kan åtal och fällande dom leda till att eleverna stämplas som sexualbrottslingar om de fälls.
En stämpel som kommer att förfölja dem livet ut.

”a juvenile (someone under the age of 18) could be charged with Sexual Exploitation of a Child under section 18-6-403(3)(a), (a class three felony if committed by an adult), or Sexual Exploitation of a Child under section 18-6-403(3)(b.5), (a class 6 felony if committed by an adult).”

”en ungdom (någon som är under 18 år) kan åtalas med sexuell exploatering av barn under avsnitt 18-6-403 (3) () a, (ett klass tre grovt brott om det begås av en vuxen), eller sexuellt utnyttjande av barn under avsnitt 18-6-403 (3) (B.5), ( en klass 6 om de begåtts av en vuxen). ”

KKTV och KRDO-TV rapporterar att mer än ett dussin studenter vid Skyview Middle School i Colorado Springs kan ha delat denna naken bilden sinsemellan via sina mobiltelefoner. När det uppdagades att det fanns nakenbilder på mobiltelefonerna beslagtog skolan de mobiler som hade fotot och kontaktade myndigheterna. TV-stationerna rapporterar även att eleverna har avstängts från undervisning.

En förälder till en av de avstängda eleverna är kritisk till hur skolan skötte denna skandal. Dels så tog de sonens mobil, dels hölls ett litet förhör med sonen utan att föräldrarna informerades och att sonen blev avstängd är upprörande eftersom sonen skickat naken bilden vidare utanför skoltid. Tydligen så skulle sonen därmed inte blivit avstäng enligt föräldern….

Så hur mycket vet du om ditt barns mobil användande och MMS och SMS trafik ?
Får även de naken bilder på minderåriga som de sprider vidare eller talar de om för dig att nu har de fått en bild som inte är lämplig ???

I USA kallas dessa naken MMS och textmedelanden med sexuellt innehåll för sexting.
Jag vet att det finns en “lobbygrupp” med ungdomar som tycker att det är fullkomligt okej att skicka nakenbilder till höger och vänster via sin mobil, men när det gäller MINDREÅRIGA så är det BARNPORNOGRAFI enligt Svensk Lag. Sen får de argumentera hur mycket de vill.

Read Full Post »