Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Medling’

Så är 2013 snart slut.

Det är inte lätt att sammanfatta detta händelserika år och jag kommer inte ens försöka att göra det.

Det blir en blandning av det som jag kommer på är värt att nämna och det är mycket möjligt att jag glömmer nått som borde nämnas. Man kan ju tyvärr inte komma ihåg allt som har hänt.

 2013
Året då ett av inneorden var/är Kränkt.
Att vara kränkt kvinna är okej i media en kvinna ska ju på inga villkor kränkas, men en kränkt man är en patetisk fjant som leken får tåla.
Absurt eller hur ?!!!

Ett annat ord som man försöker byta ut synonymerna till är ordet Näthat. Man vill i media få det till att detta ord är enbart synonymt med Kvinnohat. Att män kan bli näthatade och utsatta det är något som man inom media och vissa sociala mediegrupper försöker att tiga ihjäl.
Vilket gör att det blir ganska pinsamt tyst med jämna mellanrum när det framkommer rättsfall med flickor/kvinnor som näthatat.
Alla kan näthata alla, det finns ingen genetisk markör som gör att det enbart är män som näthatar kvinnor. Alla kan göra det mot alla.
Och Linda Beckman, filosofie doktor i folkhälsovetenskap vid Karlstads Universitet, visar i sin avhandling att även tjejer är ytterst aktiva i nätmobbing och hat:
Traditional Bullying and Cyberbullying among Swedish Adolescents – Gender differences and associations with mental health

Linda har för denna avhandling enligt media tillfrågat genom enkäter 4 000 högstadieelever.

Linda Beckman tror att tjejers höga inblandning i nätmobbning beror på vilka sidor man väljer att besöka när man är uppkopplad.

– Flickor upprätthåller sig mer på sociala sajter, chattar, bloggar, och lägger upp bilder på sig själv i större utsträckning. Medan pojkar spelar spel och gör mer konkreta saker på nätet; söker efter någonting eller tittar på klipp på Youtube och så, säger Beckman.

-//-
Och de som mobbas på nätet mår lika dåligt som de som mobbas i verkligheten säger hon.

– Alla de som var involverade i mobbning hade ganska starka samband till högre grad av psykosomatiska besvär, säger Beckman.

Så om det ser ut så bland ungdomar, att flickor är lika aktiva som pojkar att mobba och hata, tror ni verkligen att det bli annorlunda efter de fyller 18 år och är myndiga ???

Och gällande näthat så är det pinsamt är att de två tjejer i Göteborg som fälldes i Instagram målet inte verkar greppa att man ibland får stå för vad man gjort och då kan det svida rejält. Tillika verkar det vara en hel del brister i tjejernas mammors grepp rörande föräldraansvar för sina barn och vad barnen har gjort. (mer…)

Read Full Post »

De säger vad vi vill höra, alltså tror vi på dem.

Det kan man sammanfatta den medling mellan familj och flickor som stödboenden och socialtjänsten har när det gäller hedersvåld.

Man har alltså samma inställning till familjerna/föräldrarna till dessa flickor som man har till de mammor som inte vill att barnens pappa skall vara delaktig i barnens uppväxt och drar den ena lögnen efter den andra för att få hjälp att få ensam vårdnad om barnen.
Man tror helt enkelt på vad föräldrarna säger.

SR 15/11 2013

Denna medling, som är lika naiv som den vacker i sin utopiska tanke, har gjort att flickor har blivit bortgifta mot sin vilja, försvunnit och även i några fall mördats.

Så om någon trodde att socialtjänsten & Co hade lärt sig något efter hedersmordet på Abbas Rezai så tänk om. Man fortsätter naivt att lämna över flickor, likt man ledde Abbas Rezai till hans våldsamma död (mer…)

Read Full Post »

NSD följer upp sina artiklar om vårdnadstvister.
Nu har man pratat med psykoterapeuten Lotta Lindgren.

NSD 27/4 2013

I Norrbotten har antalet vårdnadstvister ökat lavinartat skriver NSD, de senaste 5 åren så har de ökat med hela 120 %.
Lotta Lindgren ger lagändringen 2006 skulden för denna lavin av vårdnadstvister i Norrbotten och i hela landet.

NSD och Lotta Lindgren lyfter fram att den största förloraren i en vårdnadstvist är barnet.

– I värsta fall avstannar den normala utvecklingen. En del barn tappar livsglädjen. Barn är lojala och sätter sina egna behov åt sidan. De blir en bricka i ett spel där många är inblandade, men vem lyssnar till barnet?

Enligt Lotta Lindgren påverkas barn väldigt starkt (mer…)

Read Full Post »

Jag vill bara tipsa om ett inlägg av Pelle Billing:

(mer…)

Read Full Post »

Nicole, som jag skrev om den 18 maj, har fått ta emot ett medlings förslag.

 

Medlingsförslaget gick mer eller mindre ut på att om Nicole håller käft så kommer motparten som mordhotar och trakasserar henne att sluta med det han sysslar med mot Nicole.

 

Läs om hur Nicole reagerade på detta så kallade fredsavtal på Nicoles blogg.

Ni kan även läsa dessa två kommentarer under ett annat inlägg. Den eller de som skrivit kommentarerna vill att Nicole ska hålla käft, annars kan ju något hända…

Titeln på inlägget är en pik till den sk medlaren……

Här nedan är några media länkar till andra personer som har blivit mordhotade, undrar om de fått ett liknande förslag till att slippa trakasserier och (mer…)

Read Full Post »

En 123 sidor lång rapport har rört upp känslor i Storbritannien, både arga och glada känslor.
De som är glada är de mor- och farföräldrar samt andra släktingar, syskon och vänner som förlorat kontakten med barn efter en skilsmässa. Deras rättigheter, speciellt mor och farföräldrarnas kan bli stärka om rapporten leder till förändringar i familjerättssystemet för landskapen England och Wales i Storbritannien.

MailOnline 31 mars 2011

De arga känslorna är från papparättsgrupper som ser rapporten som en bluff och en mörkläggning.
Ett av alla förslag som papparättsgrupper reagerar (mer…)

Read Full Post »

En rapport beställd av det finska Centralförbundet för barnskydd visar att en utdragen vårdnadstvist är förödande för de inblandade barnen.
Rapporten visar även att att vårdnadstvister är dyra och att det är samhället som får stå för kostnaderna.
Rapporten är skriven av professor Juha Hämäläinen, Östra Finlands universitet i Kuopio, och heter Kalliit erot – dyra separationer, som publicerades den 10:e november på ett seminarium om barnavård i samband med separationer.

Citat från ÖT;

Föräldrarna kan göra en vårdnadstvist anhängig på rätt svaga och ibland till och med suspekta grunder. Utdragna vårdnadstvister kan ofta bli förödande för barnet.

– Barnets normala utveckling stannar upp och livsglädjen försvinner (mer…)

Read Full Post »

Artikel 24 i stadgan om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen:
Barnets rättigheter:
Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De kan uttrycka sina åsikter fritt. Dessa åsikter skall beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad.

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

Varje barn har rätt att upprätthålla ett regelbundet ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot hans eller hennes intressen.

(Kapitel 3 Artikel 24)

Uppdraget som Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister inrättades 1987 på initiativ av parlamentets dåvarande talman lord Plumb för att hjälpa barn som förts bort av endera föräldern efter en skilsmässa eller separation mellan föräldrar från två olika länder. Roberta Angelilli utsågs år 2009 till Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister. Hon efterträdde Marie-Claude Vayssade (1987–1994), Mary Banotti (1995–2004) och Evelyne Gebhardt (2004-2009).

Ombudsmannens uppdrag är att försöka få fram en frivillig överenskommelse mellan den förälder som fört bort barnet och den andra föräldern, alltid med barnets/barnens bästa för ögonen. Alla barn har rätt till båda föräldrarna. Därför kan båda föräldrarna begära medling.
Medlarens rapport mars 2007.

The European Parliament Mediator for International Parental Child Abduction
Roberta ANGELILLI
Bât. Altiero Spinelli
09E130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Email: MediationChildAbduct@europarl.europa.eu
Tél : +32 (0)2 28 45902
Fax : +32 (0)2 28 49902

 

Är det någon mer än jag som INTE visste att denna medlare existerar ?
Och är det någon mer än jag som anser att det borde finnas en medlare för inrikes Föräldrars Bortförande av barn ?

Read Full Post »