Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Madeleine McCann’

Den 25 maj är det den internationella dagen för försvunna barn.

Alla i hela Sverige som vill vara med och uppmärksamma de försvunna barnen skall tända ett ljus i sina fönster kl. 21.00 på kvällen och låta det brinna en timme. Ljuset visar att vi inte har glömt dem, att vi letar efter dem och att vi saknar dem. Sprid detta budskap vidare till alla ni känner, på Facebook, på bloggar och i mail och ord:

En låga för hoppet som aldrig släcks och för värmen som bor i varje förälders hjärta.
En tyst, gemensam manifestation som varje hus och hem själva kan göra.

I många länder förs barn bort för olagliga adoptioner, organhandel eller sexslaveri. Vad som börjar bli allt mer vanligt är att barn förs bort av den ena föräldern i samband med vårdnadstvister. Dessa vårdnadsärenden brukar ofta vara infekterade och det förekommer (mer…)

Read Full Post »

Etan Patz försvunnen sedan 1979. Fotot togs någon månad innan Etan försvann spårlöst.

Den 25 maj är det den internationella dagen för försvunna barn. Dagen började uppmärksammas efter att en 6-årig pojke, Etan Patz, försvann i New York på väg till skolan den 25 maj år 1979. Han hittades aldrig.

Tänd ett ljus kl. 21.00 den 25:e maj för alla försvunna barn i världen. Ljuset visar att vi inte har glömt dem, att vi letar efter dem och att vi saknar dem.

I många länder förs barn bort för olagliga adoptioner, organhandel eller sexslaveri. I Sverige försvinner det flyktingbarn varje år från Migrationsverkets anläggningar, många av dem ses aldrig mer.
I Skandinavien är det oftast en utländsk förälder som kidnappar och försvinner med ett barn efter en skilsmässa eller under en vårdnadstvist.

Kidnappningarna har ökat i takt med att multikulturella förhållanden har ökat. Mellan 10 och 20 barn förs varje år bort från Finland mot den andra förälderns vilja. I Sverige var det under 2008 103 barn som fördes bort. I 60 procent av fallen är det modern som har för bort barnen, i 40 procent är det fadern. Trenden är att antalet fall stadigt ökar, även om siffrorna varierar år från år. År 2004 kom det in 54 barnbortförandeärenden. År 2007 var en topp med 128 ärenden. (mer…)

Read Full Post »