Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Läsvärd’

Lisa Magnussons krönika i Aftonbladet idag är läsvärd.

Rubriken säger en hel del och det var den som mina ögon fastnade på när jag klickade in på Aftonbladets hemsida för att se om något intressant hade hänt sedan förra gången jag var in och läste lite.

Lisa går mellan den sexåtalade 16 åriga flickan som friades av Varbergs Tingsrätt från att ha sexuellt utnyttjat två 13 åriga pojkar till de exploaterade flygvärdinnorna på Ryanair som visas upp lättklädda i kalendrar och i företagets tidningar.

Läs krönikan!

Read Full Post »

Jag har hittat en intressant C-uppsats från Luleå tekniska universitet/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap/Samhällsvetenskap på nätet.

Den heter :
Beslutanderätt vid gemensam vårdnad: definition av barnets bästa, krav på konsensus vid gemensam vårdnad samt föreslagen tvistelösningsmodell

Och är skriven av : Sophie Christodolu; Maria Käck; [2010]

Sammanfattning: Syftet med arbetet är att undersöka beslutanderätten vid gemensam vårdnad samt konsekvenserna av att vårdnadshavare inte kan enas i frågor som rör barnet. Uppsatsen har genomförts med hjälp av traditionell juridisk metod. Det rättsliga förhållandet mellan barn och föräldrar stadgas i FB. De senaste lagändringarna angående vårdnad trädde i kraft 2006. De nya vårdnadsreglerna syftade till att stärka barnperspektivet och tydliggöra principen om barnets bästa.

I gällande rätt anses barnets bästa vara vägledande vid domstolsbeslut i vårdnadstvister. Det råder även krav på konsensus mellan vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad, vilket kan leda till problem eftersom det i Sverige inte finns någon tvistelösningsmodell för vårdnad.
Den 6 juli 2006 fick regeringens tillsatta kommitté i uppdrag att utreda vilka nackdelar som finns för barn när vårdnadshavarna inte kan nå en överenskommelse i frågor som rör barnet. Utredarens förslag till tvistelösningsmodell var självständig beslutanderätt. Förslaget har remissbehandlats men inte lett till lagstiftning. Däremot anser vi att förslaget var ett steg i rätt riktning!

Och här hittar du uppsatsen i PDF format.

Read Full Post »