Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kvinnovåldskonventionen’

Den ensidiga och enögda fokuseringen när det gäller relationsvåld får mer och mer kritik.
En kartläggning som genomförts under 2011 har stött på patrull. Jag bloggade om denna kartläggning den 06 februari i år.

 

Under 2011 genomförde en grupp ledd av riksdagsledamöterna Andreas Norlén och Ewa Thalén Finné (M) en studie för att kartlägga vilka problem som möter kvinnor utsatta för våld i nära relationer och hur man arbetar för att bekämpa det. De besökte bland annat kvinnojourer, polis och socialförvaltning över hela landet.

 

Kartläggningen följer den bild av relationsvåld som ROKS och andra har fått regeringen och risdagen att följa och tro på. Tyvärr så finns det fler än kvinnor som är brottsoffer för relationsvåld vilket föreningen PappaBarn i Norrköping påpekar.

 

Lokalföreningen av PappaBarn i Norrköping reagerar nu kraftigt mot den ensidiga vinklingen av mannen som förövaren och att det inte framkommer att även män kan vara utsatta.

– Vi är mycket upprörda, eftersom vi träffade Andreas Norlén här i Norrköping och berättade om mäns och pappors situation. Men inget av det, som vi pratade om, finns med i rapporten. Istället presenterar han den här ensidiga (mer…)

Read Full Post »

”Det här är ett väldigt viktigt verktyg för att minska könsbaserat våld. Europa är inte vaccinerat.” Det säger Amnestys Katarina Bergehed om den långtgående europeiska konvention mot kvinnovåld som undertecknas på onsdagen.

DN 2011-05-11

Men andra som utsätts för våld då? (De som inte är kvinnor.)
Hur är det med de män som utsätts för våld, ska det inte bli någon konvention för dem?
Könsbaserat våld är väl mer än våld riktat mot kvinnor ?
Eller ???

Newsmill 12:e maj 2011

På Newsmill har Pär Ström skrivit en debattartikel där han för fram det totalt obegripliga faktum att Europarådet beslutat om en konvention om våld mot kvinnor. Konventionen skriver Pär, är mansdiskriminering och att det är ett hån (mer…)

Read Full Post »