Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Katolska Kyrkan’

DN.se finns det en liten notis som förklarar en hel del om den Katolska Kyrkan, dess ställningstagande angående de präster de har som begår övergrepp och de präster som begår övergreppen.

Charles Scicluna

Charles Scicluna, Vatikanstatens egen utredare i pedofilärenden har en tankegång som visar varför det inte händer så mycket med de präster som begår sexuella och andra övergrepp i skydd av den Katolska Kyrkan.

Präster som förgriper sig sexuellt mot medmänniskor tjänar på att stå utanför kyrkan eftersom ”de kval de annars får genomlida i helvetet blir än mer outhärdliga”.

Straffet i helvetet blir nämligen än mer helvetiskt för den felande, än om prästen i fråga insett sin förgriplighet och lämnat det kyrkliga ämbetet direkt när brottet var ett faktum.

Det måste ju vara otroligt tröstande för alla offer för övergrepp att veta att en där prästen/nunnan kommer att brinna för evigt i helvete för sina gärningar. (ironi)

Vad som är lite skrämmande är att denne Charles Scicluna baserar sin åsikt på Gregorius den store, påve och sedermera helgon, som på 500-talet ställde upp regler för hur präster borde agera för att bli goda förebilder.

Undrar just vad denne Gregorius den store skulle säga om hans levnadsregler används idag för att slippa ta i tu med präster som inte lever som de lär ???

Om nu dessa övergrepps beivrande präster och nunnor också för den delen kommer att brinna i den eviga elden efter att de dragit sitt sista andetag i denna värld, ska de då kunna gå orörda och ostörda fram tills dess ?

Hur vore det att med samma effektivitet, om än inte samma brutalitet som Thomas av Torquemeda, se till att de som i skydd av den Heliga Stolen begått övergrepp får stå till svars för sina handlingar medan de fortfarande är i livet?
Det borde alltså vara dags för en mordern version av Inkvisitionen. En Inkvisition som rensar ut och lämnar över de personer som begår och har begått övergrepp inom den Katolska Kyrkan till rättsväsendet.

Read Full Post »

Att den Katolska Kyrkan har problem är en underdrift, men man kan börja förstå varför de ha problem när man lyssran på den brasilianska ärkebiskopen Dadeus Grings.
Han har nämnligen sagt att barn och specifikt tonåringar är spontant homosexuella.

Jepp du läste rätt, spontana homosexuella.

Ärkebiskop Dadeus Grings, som enligt The Huffington Post är en konservativ präst inom den katoslka kyrkan, har gjort uttalanden som orsakat kontroverser tidigare och han verkar inte ha några planer på att låta bli att fortsätta heller.

 Under ett brasilianskt biskopsmöte så sa Biskop Grings till tidningen O Globo att den sexskandal som avslöjas inom den katolska kyrkan nu, speglar det övriga samhällets elände.

”Samhället idag är pedofiliskt, det är det som är problemet. Det är därför lätt att trilla dit. Och att det fördöms är ett gott tecken.” (mer…)

Read Full Post »

Vad som gör en person till pedofil har den som är nr 2 i den Katolska Kyrkan en förklaring till. Tyvärr så anser jag att det är, som vanligt, ett helt felaktigt uttalande och visar att den Katolska Kyrkan inte riktigt har kommit till grepp med det faktum att många pedofiler har sökt sig till dem för att ostört få utöva sin sexualdrift.
Homosexualitet har inte gjort präster till pedofiler, men det har ej heller kravet på celibat.
De var redan pedofiler innan de gav sitt löfte till gud...

Och ett litet ps, en del säger att fler kvinnor, nunnor eller till och med som präster skulle ha en ”lugnande” effekt på detta problem.
Har de överhuvudtaget hört talas om the Sisters of Mercy på Irland ???
Det är lika mycket övergrepp begångna av nunnor som präster, men det är ju mer fokus på prästernas övergrepp och då glöms grymheterna bort som utförts av kvinnorna inom den Katolska Kyrkan…

—————-

Vatikanens näst högste auktoritet säger att sex skandalerna som hemsöker den romersk-katolska kyrkan är kopplade till homosexualitet och inte till kravet på celibat bland präster.

Kardinal Tarcisio Bertone, Vatikanens statssekreterare, gjorde kommentaren under en presskonferens på måndagen i Chile, där en av kyrkans mest uppmärksammade pedofil fall innebär att en präst som har haft sex med unga flickor.

”Många psykologer och psykiatriker har visat att det finns något samband mellan celibat och pedofili. Men många andra har visat, har jag fått höra nyligen, att det finns ett samband mellan homosexualitet och pedofili. Det är sant, sade Bertone. ”Det är problemet.”

Hans kommentarer drog arga reaktioner från förespråkare för Chiles homosexuellas rättigheter.

The Huffington Post, The Independent IE,CBS News,

Read Full Post »

På Svenska Yle.fi finns bla avdelningen Debattröster i världen. Där har Sven Strandén skrivit en intressant debattartikel om Gud egen Rottweiler.
Läsvärd så här har ni ett stycke av denna artikel.

Debattröster i världen

Guds egen Rottweiler

Såhär i påskatider skakas den katolska kyrkan av en ständigt ökande ström anklagelser om präster som har gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp på barn.Många kräver att påven Benedictus XVI skall bära sitt ansvar och avgå.

av Sven Strandén

När påven Benedictus XVI var kardinal och högsta ansvarig för doktrin och tro kallades han ”Guds Rottweiler”. Kardinal Joseph Ratzinger fullföljde ivrigt Karol Wojtylas ordergivning. Johannes Paulus II var kanske den mest reaktionära påven i modern tid. Han var ytterst noga med att försäkra att en gammalteologisk syn blev stadigt förankrad för framtiden, genom att utnämna ett rekordantal konservativa kardinaler. Det garanterade att Jospeh Ratzinger blev påve.

Som kurians huvudansvariga kardinal för doktrin och tro jagade Guds Rottweiler ivrigt präster och kyrkliga befattningshavare, som han ansåg avvika från den rena läran. Det kunde gälla präster som i vissa situationer förespråkade abort eller som krävde att den katolska kyrkan skulle engagera sig konkret för de fattiga och förtryckta. Joseph Ratzinger var och är benhård motståndare till dem som vill upphäva prästernas celibat.

Viktigast att skydda kyrkan
Sexskandalerna inom den katolska kyrkan har lett till krav på att påven bör avgå. Det är ingen som påstår att han själv skulle höra till förövarna, skriver Wolfgang Hansson i svenska Aftonbladet. Men har han gjort tillräckligt för att ta itu med de skyldiga? En hel del tyder på att Benedictus XVI, som de flesta andra präster, brydde sig mer om kyrkans rykte än om offrens väl och ve.

Vill du läsa hela Svens debatt artikel klicka här.

Read Full Post »

enligt dem själva…..

Vatikanen har visat sitt försvar som består av tre punkter mot en amerikansk rättsprocess som syftar till att få påven avsatt över påståenden om sexuella övergrepp och mörkläggningar inom den katolska kyrkan.

Fallet i Kentucky är det första i USA att nå det stadium avgöra om brottsoffer faktiskt har en fordran mot själva staten Vatikanen för förmodad brist i att ha rapporterat till polis eller allmänheten om romersk-katolska präster som antastat barn.

 • Den heliga stolen är inställd att slå tillbaka och skydda påven genom att påstå att: Han har immunitet som statschef
 • Att amerikanska biskopar som övervakade präster som begick övergrepp inte är anställda i Vatikanen
 • Och att ett dokument från 1962 är inte är ett avgörande bevis som ger bevis på en mörkläggning.

Strategin avslöjades i de handlingar som lämnats in till domstol bara några dagar efter det att påven var inblandad personligen i ett särskilt ärende rörande påstådd mörkläggning av övergrepp på 200 döva skolpojkar i Wisconsin.

Ärendet lämnades in under 2004 i Kentucky av tre män som hävdar att de blivit utsatta för övergrepp av präster och hävdar försumlighet av Vatikanen.

Deras advokat, William McMurry, försöker få grupptalan status för ärendet, säger att det finns tusentals offer i hela landet.

”Detta ärende är det enda fall som har någonsin gjorts mot Vatikanen som har som enda mål att hålla Vatikanen ansvarig för alla prästen sexuella övergrepp någonsin begåtts i detta land, sa han.

”Det finns ingen annan svarande. Det finns ingen biskop, ingen präst. ”

 

”Katolska Försvaret”
MailOnline
, The Huffington Post, Washington Post

Fallet i Wisconsin
New York Times, CNN, New York Times, AP

Read Full Post »

Topp tjänstemän inom Vatikanen – inklusive den kommande Påven Benedict XVI – valde att inte avsätta en präst som ofredade så många som 200 döva pojkar, trots att flera amerikanska biskopar vid upprepade tillfällen varnat dem att underlåtenhet att fatta beslut i frågan skulle kunna genera kyrkan, enligt kyrkans dokumentation som nyligen offentliggjordes som en del av en process.

Den interna korrespondens från biskoparna i Wisconsin direkt till kardinal Joseph Ratzinger, den blivande påven, visar att medan kyrkan tjänstemän stred över om prästen skulle ogillas, deras högsta prioritet var att skydda kyrkan från skandalen.

De dokument som nu har kommit fram precis som Benedictus står inför andra anklagelser att han och direkt underställda ofta inte anmäler till civila myndigheter eller reprimerar präster som är involverade i övergrepp när han tjänstgjorde som ärkebiskop i Tyskland och som Vatikanens främsta läromässtare.

I Wisconsin fallet handlade en amerikansk präst, pastor Lawrence C. Murphy, som arbetade på en välkänd skola för döva barn från 1950 till 1974. Men det är bara en av tusentals ärenden överlämnats under decennier av biskopar till Vatikanens kontor som kallas Kongregationen för trosläran, och som leddes 1981 till 2005 av kardinal Ratzinger. Det är fortfarande kontoret som beslutar om anklagade präster bör ges full kanonisk rättegång och avsättas.

1996 misslyckades kardinal Ratzinger att svara på två skrivelser i ärendet från Rembert G. Weakland, Milwaukee ärkebiskop vid den tiden. Efter åtta månader, gav kardinal Tarcisio Bertone den andra befäl vid doktrinära kontoret, nu Vatikanens statssekreterare, Wisconsin biskoparna instruktioner att starta en hemlig kanonisk rättegång som kan leda till fader Murphy’s uppsägning.

Men Kardinal Bertone stoppade processen efter Fadern Murphy personligen skrivit ett skrev till kardinal Ratzinger och protesterade mot att han inte skulle ställas inför rätta eftersom han redan hade ångrat sig och var vid dålig hälsa och att ärendet låg utanför kyrkans egen preskriptionstid.

Mer info New York Times och The Huffington Post

Read Full Post »

Nu är brevet publicerat, det brev som påven Benedictus XVI skrivit till det Irländska folket och den katolska kyrkan på Irland.

Påven skriver bla. att han liksom alla innevånare på Irland är djupt störd och förfärad över de sexuella övergrepp som den irländska katolska kyrkan har gjort sig skyldiga till mot barn.
Han skriver även att historiskt så har de katoliker från Irland alltid har haft ett gott rykte runt om i världen och att nästan varje familj på Irland har en son, dotter far och mor som gett sitt liv för den katolska tron.

Påven skriver även att;

Tidigare i mitt pontifikat i min oro för att ta upp denna fråga bad jag biskoparna i Irland, ”för att få fram sanningen om vad som hänt i det förflutna, att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra att det inträffar igen, och se till att principerna rättvisa respekteras fullt ut, och framför allt, att få läkning till offren och till alla dem som drabbats av dessa flagranta brott ”
(Address to the Bishops of Ireland, 28 October 2006)

Till offren för de sexuella övergreppen skriver påven bla följande:

Du har drabbats fruktansvärt och jag är verkligen ledsen. Jag vet att ingenting kan ta tillbaka de fel du har utstått. Ditt förtroende har svikits och din värdighet har kränkts. Många av er konstaterade att när ni var modig nog att tala om vad som hänt med er, ville ingen lyssna. De av er som blev utsatta för övergrepp på institutioner måste ha känt att det inte gick att fly från ert lidande. Det är förståeligt att ni har svårt att förlåta eller försonas med kyrkan. I hennes namn vill jag uttrycka öppet skam och ånger som vi alla känner. Samtidigt ber jag er att inte förlora hoppet. Det är i kyrkans gemenskap som vi stöter på Jesus Kristus, som själv blev ett offer för orättvisa och synd. Precis som ni bär han fortfarande såren efter sitt egna orättvisa lidande. Han förstår djupet av din smärta och den bestående effekten på ditt liv och dina relationer, inklusive din relation med kyrkan. Jag vet att för några av er är det svårt att komma in genom dörrarna till en kyrka efter allt som har inträffat. Ändå är Kristi egna sår, transformeras genom hans frälsande lidande, är det medel som byter de onda makten och vi föds på nytt till liv och hopp. Jag tror mycket på den helande kraften i hans självuppoffrande kärlek – även i de mörkaste och mest hopplösa situationer – att frigörelse och löftet om en ny början.

Hela påvens brev finns att läsa här:

 • Pastoral Letter of His Holiness Benedict XVI to the Catholics of Ireland (March 19, 2010)
  [English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish]
 • Reaktioner och några artiklar om och kring påvens brev:

  Victims react to papal letter

  Mixed response to Pope apology

  Pope Slams Irish Church Over Sex Abuse Scandal, But No Mention of Vatican Responsibility

  Victims disappointed by Pope abuse letter

  Read Full Post »

  BOULDER – En förskole elev på en katolsk skola i Boulder kommer inte att tillåtas att återvända nästa läsår på grund av vad som pågår hemma.

  Elevens föräldrar är två kvinnor och ärkestiftet i Denver säger att deras homosexuella relation bryter mot skolans tro och politik.

  Enligt lärare på Sacred Heart of Jesus Catholic School, hölls ett möte på tisdagen för att diskutera frågan. Personalen fick höra en student skulle inte tillåtas att återregistrera sig på grund av att hans eller hennes föräldrars sexuella läggning. De anställda fick också en order att inte prata med media om detta.

  I ett uttalande som skickats till 9news, säger ärkestiftet, ”homosexuella par som lever tillsammans som ett par är i oöverensstämmelse med den katolska läran.”

  Enligt ärkestiftet, ska föräldrar som registrerar sina barn på Sacred Heart of Jesus Catholic School förväntas att följa den katolska kyrkans tro.

  ”Ingen får vara inskriven som studerande i en katolsk skola, såvida inte personen och hans / hennes föräldrar ansluter sig till skolans filosofi och accepterar att följa den utbildningspolitik och regler i skolan och ärkestiftet”, löd meddelandet.

  Eftersom denna elevens föräldrar är homosexuella, säger ärkestiftet de var ett klart brott mot skolans policy.

  Medlemmar av skolpersonalen, som bad att förbli anonyma, säger sig vara äcklade av ärkestiftets beslut.

  En anställd sa att hon inte kunde tro en elev skulle komma att få lida på grund av hans eller hennes föräldrars sexuella läggning.

  Ärkestiftet berättade också för 9news, ”Föräldrar som lever i öppen oenighet med den katolska läran i områden med tro och moral väljer tyvärr genom sina åtgärder  att diskvalificera sina barn från registrering.”

  Anställda sade att de inte tilläts diskutera beslutet efter det tagits. Några av dem sade att de var modfällda att arbeta på en skola som predikar fred och kärlek, men också genomför detta beslut.

  Enligt juridiska experter är det lagligt för ärkestiftet att neka en elev registrering på grund av skolans policy.
  (KUSA-TV © 2010 Multimedia Holdings Corporation)

  9NEWS.com | Denver | Colorado’s Online News Leader | Gay couple’s child denied re-enrollment at Catholic school.

  Read Full Post »

  Björn Ranelid är en omdebatterad person som får de flesta att uttrycka en åsikt om honom som person och om hans författande och åsikter. Björn skriver även krönikor i Dagens Arbete och nu har han skrivit ihop en mycket eftertänksam och aktuell krönika.

  Här är ett litet utdrag samt en länk till hela krönikan.
  (mer…)

  Read Full Post »

  Fader Alberto Cutié

  Vad kan vara skandalöst och skämma ut den katolska kyrkan ?
  För Miami katolska ärkestift så var Fader Alberto Cutiés uppförande en skandal och de tog ifrån honom hans församling och övrigt kyrligt arbete.
  Fader Alberto Cutié var innan skandalen en populär präst inom den katolska Pax Catholic Communications i Miami, ett katolskt media företag och inom sin församling i Miami Beach St. Frances de Sales.

  Nu drar de flesta slutsatsen att Fader Alberto har tafsat lite väl mycket på några av korgossarna, nallat lite för mycket av nattvardsvinet, sexuellt utnyttjat barn i församlingen, spelat bort församlingens pengar på ett kasino eller festat med prostituerade.
  Men nej, detta är mer skandalöst än detta.
  I alla fall enligt Miami katolska ärkestift. (mer…)

  Read Full Post »

  Hörde på radions nyheter att den Katolska Kyrkan kommer att med stor chans att bannlysa de kvinnor som använder och de läkare som skriver ut abortpiller i Italien.

  Abortpillret används för att avsluta graviditeter mellan den första och sjunde veckan och ska inte förväxlas med så kallade dagen-efter-piller.

   

  Bannlysa…. Jo jag tackar ….. Det var ord och inga visor. I ett annat århundrade så hade det varit ett kännbart och fruktat straff. (mer…)

  Read Full Post »