Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kaapatut lapset’

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Read Full Post »

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Read Full Post »

Etan Patz försvunnen sedan 1979. Fotot togs någon månad innan Etan försvann spårlöst.

Den 25 maj är det den internationella dagen för försvunna barn. Dagen började uppmärksammas efter att en 6-årig pojke, Etan Patz, försvann i New York på väg till skolan den 25 maj år 1979. Han hittades aldrig.

Tänd ett ljus kl. 21.00 den 25:e maj för alla försvunna barn i världen. Ljuset visar att vi inte har glömt dem, att vi letar efter dem och att vi saknar dem.

I många länder förs barn bort för olagliga adoptioner, organhandel eller sexslaveri. I Sverige försvinner det flyktingbarn varje år från Migrationsverkets anläggningar, många av dem ses aldrig mer.
I Skandinavien är det oftast en utländsk förälder som kidnappar och försvinner med ett barn efter en skilsmässa eller under en vårdnadstvist.

Kidnappningarna har ökat i takt med att multikulturella förhållanden har ökat. Mellan 10 och 20 barn förs varje år bort från Finland mot den andra förälderns vilja. I Sverige var det under 2008 103 barn som fördes bort. I 60 procent av fallen är det modern som har för bort barnen, i 40 procent är det fadern. Trenden är att antalet fall stadigt ökar, även om siffrorna varierar år från år. År 2004 kom det in 54 barnbortförandeärenden. År 2007 var en topp med 128 ärenden. (mer…)

Read Full Post »