Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Justitieombudsmannen’

jo kritik

Dagens Juridik 29/12 2014

 

Dagens Juridik skriver om kritik från Justitieombudsmannen Cecilia Renfors mot polismyndigheten i Västra Götaland och två polismän gällande deras hantering av en anmälan om våldtäkt mot barn.

Vad som är mycket intressant är :

  • Att anmälan gjordes av en mamma som förlorat vårdnaden om dottern, dottern skulle överlämnas till pappan som har ensam vårdnad.
  • Anmälan, våldtäkten av dottern, ska ha varit anmäld tidigare, blivit utredd och förundersökningen nedlagd. Det finns nämligen ingen misstänkt för det anmälda brottet.

(mer…)

Read Full Post »

Beslutet i korthet:
Den som företräder det allmänna ska enligt 1 kap.
9 § regerings-formen iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Det innebär bl.a. att han eller hon ska förhålla sig så att hans eller hennes opartiskhet inte med fog kan ifrågasättas.
Detta gäller inte bara hur en sak rent faktiskt har handlagts. Det har också betydelse hur agerandet har uppfattats. JO har funnit ett antal brister under handläggningen av en vårdnadsutredning som en familjerättssekreterare vid socialnämnden i Luleå  har ansvarat för.

Bristerna har främst bestått av att uppgifter som talade till moderns nackdel har utelämnats, att faderns begäran om information har hanterats oprofessionellt samt att handläggaren på moderns begäran har upprättat en skrivelse, vilken kan uppfattas som att hon uttalat sig till fördel för modern.
JO uttalar i beslutet att bristerna vid en samlad bedömning visar att det funnits fog för att ifrågasätta handläggarens opartiskhet. Handläggaren får kritik för att inte ha uppfyllt kraven i 1 kap. 9 § regeringsformen.

 

JO Lilian Wiklund riktar kritik, i ett beslut daterat 29/9 2014, mot en handläggare vid socialnämnden i Luleå för det opartiska agerandet i en vårdnadsutredning.

Det är ovanligt att JO riktar kritik mot socialen kring vårdnadsutredningar, vilket jag tycker är märkligt.
Det kan nämligen inte vara ”otur” i arbetet som hände för handläggaren i Luleå, speciellt inte efter att man läser JO’s beslut i ärendet. (mer…)

Read Full Post »

 

GD 1/12 2010

 

GD har idag en intressant liten notis.
Jag är glad att den överhuvudtaget publiceras, men jag är ledsen för vad innehållet i den beskriver.

En pappa i Sandvikens kommun har problem med det av domstol berättigade umgänget med sin nu 2 åriga son.

Mamman är inte speciellt glad att han har rätt att umgås med den gemensamma sonen och har så gott hon kan saboterat detta umgänge.
Nu har pappan tröttnat på att inte fått umgås med sin son sedan juni i år.

Här är ett litet citat:

Mannen är starkt kritisk till de domare som han stött på i ärendet. I en rättegång så fick han rätt till umgänge i umgängeslokalen två timmar varannan vecka. Det utökades senare till två timmar varje vecka med personal från familjecentret. Men mamman vägrar komma med sonen till träffarna och en av de godtagna anledningarna är inskolning på dagis.

– Jag vill påstå att åtminstone i Sandviken så stödjer familjerätten mamman 100 procent innan de ens har träffat pappan. Den utredning man gjorde där bygger bara på hennes påståenden. Jag trodde i min enfald att man skulle jobba för att barn skulle ha två föräldrar, skriver pappan till JO.

De läsarkommentarer till denna notis är värda att läsa, speciellt den första som är skriven av ”Mamma 50+”.

Jag hoppas att det kommer att lösa sig för denna pappa och för hans son. Ett barn har rätt till båda sina föräldrar under sin uppväxt.

Read Full Post »