Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Julen 2011’

När fjärde ljuset brinner
vi hämtar julegran
och alla barnen räknar
dan före dan före dopparedan

Barnkonventionen är årets tema

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

• Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter (mer…)

Read Full Post »

När tredje ljuset brinner
vi juleklappar syr

och mamma bakar kakor

och har ett fasligt styr

Barnkonventionen är årets tema

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

• Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och (mer…)

Read Full Post »


Mörkret tätnar i Advent
och vårt andra ljus blir tänt
Gud bevare dom som gråter
Låt dem le och leka åter.

Barnkonventionen är årets tema

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

• Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i (mer…)

Read Full Post »

Så nu har nedräkningen börjat.
Vi kan tända det första av fyra advent ljus idag.

När första ljuset brinner
står julens dörr på glänt

och alla barnen glädjas

att fira få advent

Barnkonventionen är årets tema

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande (mer…)

Read Full Post »