Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Israel’

Christmas, now there’s a season to be jolly!
However, in Sweden there is an outrageous choice of host for Swedish Television Christmas festivities that makes the Grinch look like a person whom loves Christmas.
Today, November 20th, SVT announced that Gina Dirawi is the Christmas Host 2015.

Gina Dirawi has compared Israel with Nazi Germany and declared support for anti-Semitism.
Not to mention that she’s a muslim, since when do followers of Islam celebrate Christmas ???
Christmas is a non Islamic tradition, since it’s Christian holiday

The mainstream media in Sweden are excited about the appointment of Gina Dirawi, none so far are even mentioning that she’s a anti-semit!
Instead one columnist are wondering what middle aged white men are complaining about regarding that Gina Dirawi is the Christmas Host 2015 for SVT.
GP has addressed the reactions regarding that Dirawi is Muslim, but chooses not to mention her antisemitism sympathies. Embarrassing !!!

This is Swedish diversity 2015.

I am against that Gina Dirawi is Christmas Host and she even gets to work on SVT, because of all the blunders that can not be called bad luck or mistakes.

dirawi svt

SVT 20/11 2015

Jul i Sverige är tradition att Kalle Anka & Co visas kl 15.00 på SVT!

Men efter att SVT valt att utse Gina Dirawi uppdraget att vara årets Julvärd så är det rejält med smolk i bägaren av glögg och det känns som om julbocken i Gävle har redan brunnit ned innan den har invigts.

Gina Dirawi har jämfört Israel med Nazityskland och uttalat stöd för antisemitism genom bland annat boktips. För att inte glömma att nämna att hon är muslim, sedan när firar anhängare av islam jul ???
Vad har hon med julfirande överhuvudtaget ???

De stora medierna i Sverige är entusiastiska över utnämningen av Gina Dirawi ingen har hittills ens nämnt att hon hennes anti-semitiska sympatier!
Istället en kolumnist undrat vad medelålders vita män klagar om för att Gina Dirawi är årets Julvärd för SVT.
GP har tagit upp reaktionerna kring att Dirawi är muslim, men väljer att överhuvudtaget inte nämna hennes antisemitiska sympatier. Pinsamt!!!

Svensk mångfald 2015.

 Jag är emot att Gina Dirawi är Julvärd och att hon ens får arbeta på SVT, pga av alla klavertramp som inte kan kallas otur eller misstag.

(mer…)

Read Full Post »

flydde m barnen

Dagens Juridik 10/6 2015

Hovrätten för Nedre Norrland har skärpt en dom gällande grov egenmäktighet med barn skriver Dagens Juridik.

Den dömda mamman ska ha tagit de två barnen utomlands efter att pappan tilldömts ensam vårdnad. Enligt Dagens Juridik så hävdar mamman att hon flytt med barnen för att skydda dem från det våld och de sexuella övergrepp som hon påstod att pappan utsatte dem för. Någon notering angående mammans påstående om våld och sexuella övergrepp av pappan mot barnen finns inte i artikeln.

Mamman med sin ursäkt till varför hon flytt utomlands hävdar att hon saknat uppsåt och har befunnit sig i en nödvärnssituation. Jag vet vad den så kallade nödvärnssituationen handlar om, ingen ville tro på hennes anklagelser om våld och sexuella övergrepp. Det fanns inga bevis som styrkte hennes anklagelser, så då tog hon barnen och stack.
Att rätta sig efter domslutet som gav pappan vårdnaden var inte att tänka på…
Mamman ska ha hävdat att hon ville att barnen ska bli utredda och få behandling av läkare och psykologer, men om de inte har varit utsatta för något från pappan varför ska de utredas och behandlas ?
Vad barnen möjligen behöver nu är stöd och behandling för att bearbeta det mamman utsatte dem för när hon kidnappade dem och förde dem utomlands… (mer…)

Read Full Post »

Dagens Juridik 23/4 2014

Dagens Juridik skriver om en intressant dom från Östersunds tingsrätt, straffpåföljden har jag lite kritik mot men vad tingsrätten skriver i domslutet är mycket viktigt.

Bakgrund: Man möter kvinna, kärlek, barn #1, barn #2, skilsmässa, vårdnadstvist, pappan får ensam vårdnad, mamman begår grov egenmäktighet med barn.

Mamman, det var ju otippat, tar barnen efter att pappan fått ensamvårdnad och flyttar till Israel. Till sitt försvar så säger hon att hon befann sig i en nödsituation och att hon därmed saknat uppsåt när hon stack med barnen. För hon skyddade ju barnen från pappans våld…

Dagens Juridik skriver:

Tingsrätten konstaterar nu att mammans egna uppgifter visar att hon medvetet fört bort barnen och således har agerat med så kallat direkt uppsåt. Tingsrätten konstaterar också det vore otänkbart att låta den ena föräldern ”ta lagen i egna händer” sedan en vårdnadstvist avgjorts av domstolen. (mer…)

Read Full Post »

Är det någon som kan förklara varför det är så att Palestinas medlemskap i UNESCO kommer försämra möjligheterna till fredssamtal ?

Och varför valde Sverige att aktivt ta sida mot Palestina i frågan om medlemskap i UNESCO ?
Förklaringen från regeringshåll som finns i media lyder:

”Vår röstning om dagens resolutionsutkast har att göra med dess tidpunkt, inte dess innehåll. Det bör ses i perspektivet av hur angeläget vi anser det vara att nå en tvåstatslösning inom den tidsram som fastslagits av Kvartetten. Den föregriper inte på något sätt Sveriges ställningstagande om frågan om Palestinas status tas upp i FN:s generalförsamling”

En massa ord men inte så speciellt mycket innehåll (mer…)

Read Full Post »

Att bli misstänkt, åtalad för våldtäkt trots att sexet var frivilligt från båda parter är inget som är unikt för det svenska rättsväsendet och Julian Assange.
En man vid namn Sabbar Kashur hade ett förhållande med en kvinna som sedan anmälde honom för våldtäkt.
Så Julian Assange är inte ensam om att bli anmäld för att ha våldtagit någon efter frivillig sex.
I Sabbar Kashurs fall så blev en liten lögn om ursprung det som fällde honom för våldtäkt. Sabbar Kashur är palestinier och kvinnan han hade sex med är israel. Tydligen så är det olagligt att säga att man är jude när man i själva verket är arab eller palestinier. I alla fall om man är man och är involverad i ett förhållande med en kvinna av judisk börd.

Första rubriceringen var våldtäkt och oanständigt överfall efter lite kohandel så blev rubriceringen istället våldtäkt genom bedrägeri.

En av de tre domarna, medgav att sexet mellan Sabbar och kvinnan hade varit frivilligt och att det inte var en “klassisk” våldtäkt genom påtvingande, så hade kvinnan aldrig gått med på frivillig sex med Sabbar om hon vetat att han inte varit jude. Därför dömdes Sabbar för våldtäkt.

Så är det för en trasig kondom, ett nekat HIV test eller (mer…)

Read Full Post »

Dagen.se skriver om att i Haifa i norra Israel så kan 1000 tals pojkar tvingas att genomgå omskärelsen igen.

Orsaken är att den ultra ortodoxa mohel som utfört omskärelserna inte gjort det på ett korrekt sätt skriver Haaretz.com.
Det har alltså inget att göra med hälsoaspekter skriver Dagen.se utan det är enbart en fråga om judisk lag. Omskärelse är en skyldighet och måste utföras i komplett sätt.

Så dessa pojkar som blivit omskurna av denne mohel i Haifa kan behöva bli könsstympade en gång till för att den judiska lagen kräver att det ska vara utfört på ett speciellt sätt. (mer…)

Read Full Post »

Varför är personer irriterade eller upprörda för att Torbjörn Tännsjö uppmanar att judar runt om i världen ska ta avstånd från det som skedde när konvojen Ship to Gaza bordades?

Om vi jämför med hur det är när olika muslimska organisationer utför liknande handlingar som också resulterar i döda och skadade, då ska alla muslimer och deras religiösa ledare ta avstånd öppet, så vad är skillnaden nu och varför är så många upprörda över kravet som Torbjörn kräver ?

Får man inte kräva lika mycket avståndstagande från judar ?

Det är lika för alla och i så fall, ta avstånd eller ta på er den kollektiva skulden för vad personer med din religiösa tro har gjort….
Eller klassas det som antisemitism och rasism att kräva att alla judar tar avstånd från Israels agerande kring den första Ship to Gaza konvojen ?

Det är en hårfin skillnad mellan kritik, rasism och antisemitism. Som ni kanske liksom jag har märkt så, debatteras denna hårfina skillnaden enbart när det är personer med judisk tro och härkomst som hamnar i kläm. Det är inte lika stort ståhej när omvärlden öppet kräver att muslimer skall offentligt ta avstånd från olika blodiga och dödliga dåd.
Några har börjat att inse hur dumt det är att kräva ett kollektivt ansvar eller avståndstagande från muslimer för illdåd utförda av muslimer.

Hycklandet har fått ett nytt ansikte i och med vad som hände med första Ship to Gaza konvojen. Detta hycklande som säger att man inte kan kräva avståndstagande eller kollektivt ansvar av alla världens judar för vad Israel gjorde när de bordade fartygen på internationellt vatten. Men att kräva liknande avståndstagande från muslimer är fullkomligt okej….

Jag tar avstånd från det våld som användes när konvojen Ship to Gaza bordades, jag tar avstånd från att kräva ett kollektivt ansvar för gärningar utförda av personer med samma livsstil, tro och härkomst som jag har.

Vi har alla ett kollektivt ansvar för denna värld vi lever i, det ansvaret som vi har kollektivt det är att följa de mänskliga rättigheterna och se till att den jord våra barn ärver är en plats för frihet och tolerans.

För er som kanske har glömt de mänskliga rättigheterna så kan det noteras att;
De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter. (wikipedia)

Read Full Post »

Flera olika tidningars ledare skriver om att den blockad som Gaza är utsatt för måste upphöra.

Det är mycket bra att det är en så bred och massiv bevakning av kapningen av Ship to Gaza konvojen.
Det ger mer ljus på situationen i Gaza och på Västbanken för alla palestinier.

Expressen har en mycket bra ledare idag, där man kräver att blockaden skall hävas. Svante Säwén på Dagbladet skriver att blockaden av Gaza måste få ett slut. GP’s ledare skriver att en internationell utredning för att bringa klarhet kring dödsskjutningarna är nödvändig. Men den djupaste konsekvensen är att blockaden av Gaza måste bringas till ett slut.

Aftonbladets ledare skriver att Israel ska isoleras inte Gaza, och jag kan inte annat än att hålla med där. I Aftonbladets ledare får vi även reda på att USA har ställt sig enhälligt med alla andra länder i säkerhetsrådet bakom ett uttalande från FN mot Israel. Uttalandet från FN:s säkerhetsråd återupprepar resolutionerna 1850 och 1860 om att Israel måste häva blockaden och tillåta humanitära leveranser av varor och byggmaterial till Gaza. Säkerhetsrådets uttalande är enhälligt. (!!!)
Aftonbladet poängterar detta faktum att USA har ställt sig på FN’s sida och inte Israels, vilket är ytterst ovanligt och en mycket stark markering av USA. Finska svenskspråkiga  dagstidningen Vasabladet skriver i sin ledare att Israel har målat in sig i ett ohållbart hörn genom sitt agerande.

DN Debatt skriver Sveriges förre FN-ambassadör Pierre Schori att ; Av min ungdomsdröm om en klasslös och glädjerik kibbutzsocialism har det blivit en stat som kollektivt bestraffar ett utarmat och statslöst grannfolk.
Ett kraftfullt debattinlägg som ger en bild av allt annat än den svenska tysta diplomatin.  Men då är ju Pierre inte längre kabinettssekreterare på UD…..

MailOnline’s Max Hastings skriver:  It is Israel’s tragedy that too many of its people now believe permanent war is better than peace.
Israels tragedi är att för många av dess innevånare tror att ett konstant krig är bättre än fred.

Read Full Post »

Jag har funderat en hel del på den ”reaktion” som kom från Israel via dess militär angående Ship to Gaza.

Ville militären eller annan person som har det yttersta ansvaret för ingripandet ha rätten att hävda att de militärer som bordade fartygen sköt i självförsvar?
Sköt för att döda, men skarp ammunition. Trots att dessa fartyg inte utgjorde något reellt hot mot staten Israel eller dess innevånare, brukade man mer våld än så nöden krävde när man bordade och tog över fartygen på internationellt vatten.

Man kunde ju ha lätt använt chockgranater innan man firade sig ned på fartygen, då hade det inte varit något motstånd som de till tänderna tungt beväpnade militärerna kunde ha känt sig hotade av. Men som det verkar så valde man en annan strategi. Det kanske inte var/är kosher att använda chockgranater ???

Att sedan Israel enbart visar egna kontrollerade och godkända bilder, utan oberoende journalisters tillträde till fartygen eller besättningarna, ger en besk eftersmak som jag inte sväljer med hull och hår.

Israels agerande, till på köpet på Internationellt vatten, är inte på några sätt försvarbart.
Att bruka så mycket våld för att få stopp på ett par fartyg, tyder på att man från Israeliskt håll inte vill på några sätt att några förnödenheter som inte Israel har kontrollerat skall anlända till Gaza. Och det är inte mycket som Israel godkänner att få föras in till Gaza.

Israel är på det hela ansvariga för att denna konvoj kom till, med sin blockad av Gaza och dess innevånare har de skapat denna situation. Israel måste stå till svars för sina handlingar nu och för varför Gaza är stängt. Det är på det hela märkligt att att Israelerna inte har några större problem med att sätta ett annat folk i en snarlik situation som getton och läger för att straffa dem för deras ursprung. Det verkar som om historien inte har lärt dagens Israeler något alls.
Och nej det är inte antisemitiskt att säga, skriva eller tänka på det sättet.
Man måste få ifrågasätta saker, händelser och handlingar utan att bli anklagad för att vara antisemit.

Att sedan MUFaren Wykman inte verkar förstå att det som nu har skett och därmed förminskar brott mot folkrätten och att det skett mord på internationellt vatten är beklagligt. Att sedan kalla de som var med i fartygskonvojen för terrorister det kopplar jag inte riktigt, men det verkar inte många andra heller göra, förutom Israel och Wykman då….
Månne han ville skaffa sig lika många poäng som Gunnar Hökmark ???
Denne Gunnar retade upp sig på att den 13/10 2009 var det arrangerat en stödkonsert i Storkyrkan i Gamla Stan STHLM. Stödkonserten var i förmån för palestinska barn i israeliskt fängelse.
Denna stödkonsert har retat upp Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker och ordförande i samfundet Sverige-Israel.

Fast tydligen har Wykman gjort en halv mini pudel i sina uttalanden kring Ship to Gaza, men frågan är om han menar det och förstår.

Read Full Post »

Att vara oeniga med staten är att ”olagliggöra” staten: det är den alltmer högröstade svaret från landets politiska och militära etablissemang att de som vågar kritisera dess beteende.

Det är svårt tro när man sitter mitt emot Naomi Chazan, som plockar på sin blygsamma hummus och sallad mellanmål till lunch,  att den älskvärda 63-årig universitetslärare med en egen avvärjande humor har plötsligt blivit Den mest omtalade, att inte säga den mest ned svärtade kvinnan i Israel.

Ms Chazan är ordförande i en sedan länge etablerad byrå med ett stort antal judiska givare i USA och Storbritannien, som har åtagit sig att kämpa för ”social rättvisa och jämlikhet för alla israeler”. New Israel Fund har under de senaste 30 åren betalat ut cirka $ 200 miljoner till omkring 800 välgörande, sociala och mänskliga rättigheter grupper och med rätta hävdar stor del av äran för att bygga det moderna Israels fortfarande livaktiga civila samhälle.

Men under de senaste två veckorna har den före Knesset medlemmen, som enligt egen utsago älskar sitt hemland Israel ”utan förbehåll”, fått sparken som krönikör på Jerusalem Post efter 14 år, haft bråkiga demonstranter utanför sitt hus svingandes en skrämmande karikatyr av henne med en Horn trängandes ur pannan, och mest långsökta för alla, anklagas för, i en tidningsartikel ut till utländska journalister från regeringens presstjänst,  ”Att tjäna dagordningen i Iran och Hamas”.
Den snabba spridningen har tvingat Nicholas Saphir, den judiska affärsmannen som driver New Israel Fund i Storbritannien, att varna för att den ”judiska värderingar som social rättvisa och vår plikt att Tikkun olam (reparera världen) har utsatts för allvarliga hot i staten Israel ”. (mer…)

Read Full Post »

Kan fred i Mellanöstern uppnås samtidigt som både israeler och
 palestinier vägrar att ta hänsyn? Robert Fisk tar en biltur genom
ett delat land, från Ben-Gurion’s Tel Aviv villa till Jerusalem, Betlehem
och den belägrade Gazaremsan.

Läs The Independents Mellan Östern korrespondent Robert Fisk artikel här.

Read Full Post »

Enl. information skall det vara en FN ledd konferens om rasism i Genève.
Tydligen är etta ett känsligt ämne och ännu tydligare är att alla delegater som närvarar inte är lika välkomna. En del länder har valt att totalt ignorera att närvara på denna konferens. Sverige har valt att inte delta på ministernivå, en tydlig markering i politiska sammanhang. (mer…)

Read Full Post »

Skamligt Israel

Jag hade helst sluppit att skriva detta, men tyvärr så infriade de Israeliska Tennisspelarna de misstankar jag hade.
Sportsligt uppförande på och bredvid banan är A och O i alla sporter. Tyvärr så verkar det som om de Israeliska reglerna kring detta är annorlunda. (mer…)

Read Full Post »

Israel har definitivt skitit i det blå skåpet.

De har bombat FN:s Högkvarter i Gaza. (artikel Arbetarbladet här)
Och med vit fosforgranater, inte bra detta Israel… Bomba och sen be om ursäkt till Ban Ki-moon är inte speciellt bra taktik.

Ni har ju visat vad ni tycker om FN och internationell rätt. Det är ju inte första gången en FN byggnad i Gaza bombas och det är inte första gången vit fosfor granater används under denna blodiga invasion.

Vi har ju alla hört frasen “ Lite svinn får man ju räkna med”.
Men kan man tycka att över 1000 döda är lite svinn????

Självförsvars pratet kan tystna, detta är inte självförsvar och har aldrig varit et heller. Detta är en utrotning av ett folk. Det absurda i et hela är att de som utför utrotandet är ett folk som nästan utrotades under andra världskriget….

Read Full Post »

Vaknade en kvart i 10 av ett skriande behov att uppsöka toa. Tog med mig morgontidningen och reklambunten från igår. Inga speciella erbjudanden i reklambunten. Det märks att det inte är jul och nyår. Nu är den trista gråa vardagen tillbaka. Och det märks när man tittar ut också.
Grått, mulet, blåser 5 i helvite och snön har töat bort. Suck…
Och imorn ska julen kastas ut…

Känner mig lite yr och har just tagit min medicin och ätit frukost. Måste kolla på bipacksedeln för antibiotikan om man kan känna sig yr av dessa tabletter.

Stod inget om yrsel, men det stod om nässelutslag och ljusskygghet. Toppen! Som om inte mina nässelutslag har tillräckligt att göra av Cocillanan.
Nåja, de existerar ju bara just nu även om det har blivit några fler så är de inte kliande och irriterande bara existeranden. Det kan jag leva med.
Läser på bipacksedeln för Cocillanan att den kan ge omtöckning och det är väl ett annat ord för yrsel?
Så där har vi svaret! (mer…)

Read Full Post »

A windy and gloomy Sunday

Söndag, blåst och mulet.
Vaknade av blåsten några gånger under natten. Sov ganska bra, trots att “biljudet” återkommit i andningen.
Tog mina mediciner och åt frukost. Inget speciellt i GD idag. På TV verkar det vara skidsport hela dagen. Hade dumburken på för att kolla om DATA DVD skivorna funkade. Brände en 3 till 4 stycken. Håller på att konvertera fler filer. Tar tid….

Kollade igenom mina mail. Svarade på några och slängde en del av dem utan att ha läst dem. Jag måste justera mitt spamfilter.

Kollade bloggen, ganska lugnt. Verkar som om de flesta proIsrael har skrivit av sig sin frustration nu.

Började att gå igenom en lista med konstiga telefon nr som ringt den senaste halvåret , trots att jag har NIX telefon.
Jäklar vilken tid det tar att identifiera alla nr! Urk.
Fast det är tur att vänliga människor har lagt ut tele nr. till olika call centers och vilka dessa samarbetar med.

Chattade lite med sanna. Höll på att kolla nyheter på nätet samtidigt.
Ingen slut på eländet verkar det. Fast jag såg att Israel fått ta på sig att de bombade en FN-skola i Gaza. Man påstår från Israeliskt håll att en granat hamnade lite fel. LITE FEL????
Så ofta de skjuter granater och annat i bombvåg så borde de ha lärt sig att sikta rätt…. Eller riktade de en av tanken lite snett på pin kiv?

Jag vet inte vad jag skall tro om detta, men det är bra att Israel har erkänt att det var deras fel att FN-skolan bombades.

Lyssnar på Radio Guld och surfar runt. Men snart är det dags för Time Team på 9:an. Ett intressant program som lär en massor om historia och om arkeologi.

Så nu är det dags att göra något annat än att sitta och glo framför laptopen.
Ha det!

Read Full Post »

Som jag har misstänkt så är åsikter som kritiserar Israels “Självförsvar” i Gaza en het potatis i bloggarna just nu.
Det viftas med den ena stadgan efter den andra från FN’s böcker med olika stadgar för olika situationer för att rättfärdiga det som sker i Gaza just nu.
Det är många som inte gillar att bla. undertecknad och fler med mig, inte sväljer självförsvars tjatet från Israel med hull och hår. Det verkar vara irriterande att vi tar ställning mot självförsvaret som utvecklats till en massaker på palestinier. (mer…)

Read Full Post »

Ser ej om Staffan Scheja har undertecknat detta upprop, men jag skulle bli förvånad om han gjorde det. Uppropet är ju inte riktigt formulerat som ett Israelvänligt upprop. Utan mer formulerat som ett ”Stoppa massakern i Gaza” upprop.


Dror Feiler – musiker, tonsättare, konstnär – är initiativtagare till ett upprop mot situationen i Gaza. Över 1.000 svenska kulturarbetare har slutit upp bakom honom.

Vi kan inte stillatigande se på massakern som nu pågår i Gaza.

Det är på tiden att svenska intellektuella och kulturarbetare höjer sina röster i protest mot massakern i Gaza och mot Sveriges, EU:s och FN:s handfallenhet och passivitet.

Det är en stor skam och skandalös dubbelmoral att det internationella samfundet accepterar att Israels massiva militära angrepp mot Gaza får fortgå med hundratals döda och tusentals skadade som följd.

Gaza är ett av de mest tättbefolkade områdena i världen. Sedan två år har Gaza varit utsatt för en blockad och upprepade israeliska militära attacker som lett till brist på el, mediciner och rent vatten och i stort sett allt som behövs för det dagliga livet. Även hälsosystemet i Gaza har länge varit nära en kollaps med stor brist på mediciner, blod och elementär utrustning.      Läs hela uppropet av Dror Feiler här.

Read Full Post »

En liten nyhetskrönika med olika nyheter och små funderingar kring dem.
Nyheter från när och fjärran, små notiser och större händelser.

Allt dom jag har funderat lite på eller reagerat på har jag valt ut några stycken och piltat ner dem i detta inlägg.

I fyra år höll de sin 13-åriga dotter som slav. Hon misshandlades, utsattes för psykisk tortyr och spärrades, enligt åtalet, in i en hundbur. (mer…)

Read Full Post »

FN efterlyser sakliga och oberoende undersökningar av brott mot de mänskliga rättigheterna i Gazakonflikten. I vissa fall kan det röra sig om krigsbrott.

FN:s människorättskommissarie Navi Pillay anser att FN-övervakare bör placeras såväl i Israel som i Gazaremsan och på Västbanken.

Många människor, däribland barn, har dödats eller skadats i ”Israels fullständigt oacceptabla anfall” mot klart markerade FN-anläggningar där civila i Gaza sökt skydd. Den skada som raketbeskjutningen från Gazaremsan mot södra Israel orsakar civila är också ”oacceptabel” enligt kommissionären.

– Brott mot de mänskliga rättigheterna kan utgöra krigsbrott för vilka individuellt ansvar kan utkrävas, sade Pillay som tidigare varit domare vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

Read Full Post »

Older Posts »