Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hotbild’

Med anledning av nyheten igår att man vill slopa rättspsykiatrisk vård som straffpåföljd så reagerade jag på ett uttalande i DN från Marianne Kristiansson, specialist i rättspsykiatri på Rättsmedicinalverket.

Den nya lagen kommer inte innebära att psykstörda våldsbrottslingar får fortsätta att springa omkring på gatorna. De kan fortfarande få psykiatrisk tvångsvård, men inte som ”straff” för ett brott.

– Det har visat sig att många som dömts till rättspsykiatrisk vård fått sitta väldigt länge, även de som begått mindre allvarliga brott, säger Marianne Kristiansson.

Jag tolkar det som att Marianne tycker att det är orättvist att en person som är dömd till rättspsykiatrisk vård ibland får ”sitta inne” (mer…)

Read Full Post »

I dagens Gefle Dagblad så finns det en artikel om “Pernilla” som har panik.
Denna panik har uppstått sedan det damp ner ett brev den 18 februari i år från Skettekontoret i Gävle med rubriken: ”Övervägande om borttagning om sekretessmarkering”.

– I brevet står att jag ska acceptera eller bestrida ett borttagande av markeringen senast den 8 mars. Och om jag bestrider ska jag visa på vilket sätt min före detta sambo utgör ett konkret hot mot mig i dag. Och jag bör styrka detta med uppgifter från polis och socialtjänst.

Men det finns inga uppgifter från myndigheter som kan styrka hotbilden.

– Jag polisanmälde honom aldrig eftersom jag visste att det skulle bli sju resor värre.

Hon är skräckslagen inför Skatteverkets kommande beslut.

GD.se 3 mars 2010

Det finns alltså inga uppgifter eller annan bevisning att situationen i Pernillas tidigare förhållande var våldsamt eller att mannen ifråga skulle nu 10år efter utgöra ett allvarligt hot. När Pernilla flydde från sin hemstad för 10år sedan hjälpte kvinnojourer henne med flykten till ett skyddat boende i Gävle.

När Pernilla kom hit ansökte hon om sekretessmarkering hos Skatteverket, vilket hon fick.
Om det nu inte fanns några anmälningar, utredningar etc. fick hon då hjälp av kvinnojouren att ansöka om sekretessmarkeringen ?
På Skatteverkets hemsida kan man läsa följande:

Det finns inte några formella krav för att få en sekretessmarkering. Någon form av intyg, exempelvis från polis eller socialtjänst, eller annan utredning som styrker åberopade förhållanden bör dock finnas som underlag för bedömningen.

Många personer är i behov av sekretessmarkering, men det är många personer som utnyttjar detta för att slippa den andra föräldern till de gemensamma barnen.
Det finns massor med kvinnor i Sverige som har denna sekretessmarkering kvar trots att det har gått mer än 10 år och inga reella hot fanns från början och definitivt inte nu. Och har de barn så blir även de sekretessmarkerade och osynliga, vilket är extremt bekvämt om man inte vill ha en biologisk och aktiv pappa i deras liv.

Så att skatteverket i Gävle går aktivt igenom alla som har sekretessmarkering och ibland även tar bort dito markering är bra. Frågan är hur många handläggare som har sina “fall” i åratal tänker, de är ju till viss del påverkade av den skyddade personen. Pernillas handläggare förlängde markeringen så att den skulle gälla i två eller tre år fram, istället för ett år i taget.
Undrar just hur många handläggare som gör likadant ?

– Om man inte ifrågasätter sekretessen så blir det ju ett livslångt skydd, säger Anna-Lena Grip, sektionschef vid Skattekontoret.

Jag önskar att det var fler än Skattekontoret i Gävle med Anna-Lena Grip i spetsen som ifrågasätter sekretessen mer aktivt än nu.

Skyddade personuppgifter

Read Full Post »