Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Granskat’

Ser det bra ut på papper då är det okej i verkligheten också?

Jag har just läst DNs granskning av Socialstyrelsens hantering av anmälningar om missförhållanden inom äldreomsorgen.
Att det är så mycket problem och direkt vanvård av våra äldre som uppmärksammas i media är bra, för den kontroll som Socialstyrelsen är ansvarig för att utföra är i verkligheten ett skämt.

DN 23/12 2011

För ser det bra ut på papperet så verkar det som om allt är bra och då gör man inte besök på det äldreboende som har blivit anmält till Socialstyrelsen.

Så är teorin bra då är tydligen praktiken också det per automatik.
Hur detta går ihop begriper jag inte, men (mer…)

Read Full Post »

Skånskan skriver om att socialtjänsten i Sjöbo granskats och kritiseras av Socialstyrelsen för sin systematiskt bristande hantering av barnärenden.

Joonas Terje är sektionschef på Socialstyrelsen och den som ansvarat för den stora utredningen av Sjöbos socialtjänst. Han menar att det är ett mönster av brister som hittats. 40 allvarliga anmälningar om oro för barn från bland annat polis och skola som lagts ned trots att de borde utretts har hittats och 21 av 30 undersökta barnavårdsutredningar innehåller stora brister. I sex fall har man struntat i att ingripa med tvångsmedel enligt lagen om vård av unga, skriver Skånskan.
Tydligen är det inte första gången som Socialstyrelsen ger hård kritik angående socialtjänsten i Sjöbo.
Man kan ju fundera på om det ens är någon av de styrande inom Sjöbo Kommun som bryr sig och vill se till att de brister inom socialtjänsten åtgärdas?

Tydligen så slår Familjeförvaltningen i Sjöbo ifrån sig efter Socialstyrelsens häftiga kritik mot att utsatta barn inte får tillräcklig hjälp.

Jag har börjat att känna igen detta beteende från andra kommuner i Sverige som inte heller de kan se till att ha en socialtjänst som följer lagar och regler för kommuninnevånarnas bästa.

Read Full Post »