Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gaza’

aftonbladet Yara hovrättsdom

Aftonbladet 19/5 2015

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge har sagt sitt gällande mordet på Yara i Karlskrona.

Livstid för barnamörderskan och 14 års fängelse för morbrodern som inte förhindrade att Yara misshandlades till döds. Hovrätten ser båda som ansvariga, vilket är bra resonerat.
Tydligen ska rätten ha varit oeniga i straffpåföljden för morbrodern, men det blev en straffskärpning i alla fall.

Detta domslut är en del av efterräkningarna kring Yaras förtidiga och brutala död.

Något som inte, än i alla fall, nämns kring detta domslut från hovrätten är om paret blir utvisade efter avtjänat straff.
När tingsrättens dom föll så kom det ju fram ett utlåtande från Migrationsverket som visade att det inte är möjligt att utvisa Amani Madi då hon sedan tidigare riskerar att dödas av släktingar.
Problemet där ser jag som att Migrationsverket har, gång efter annan, motiverat utvisningar av andra individer med bland annat att de inte ska leva öppet som homosexuell, inte öppet framföra sina åsikter etc för att slippa regimens/släktingars vrede.
Så det borde ju få ett liknande utlåtande gällande dessa nu dömda för detta brutalt mord??? (mer…)

Read Full Post »

När en förälder bestämmer sig för att föra bort sitt/sina barn så är det fel.
Att denna förälder väljer att föra barnet/barnen till en del av världen som det är oroligt och våldsamheter tillhör vardagen är ännu mer obegripligt.
Jag har fortfarande ytterst svårt att greppa hur mamman till syskonen Bolin resonerade när hon tog med dem till det krigsdrabbade Irak.

Än mindre kan jag begripa och greppa hur pappan till Ibbe, Amal och Maryam kunde ta med barnen till Gaza.

Ibbe, Amal och Maryam
Foto från SBN

Att bryta mot lagen genom att föra bort sina barn från den andra föräldern är inte rätt, att som löken på laxen även utsätta dem för livsfara (mer…)

Read Full Post »

Är det någon som kan förklara varför det är så att Palestinas medlemskap i UNESCO kommer försämra möjligheterna till fredssamtal ?

Och varför valde Sverige att aktivt ta sida mot Palestina i frågan om medlemskap i UNESCO ?
Förklaringen från regeringshåll som finns i media lyder:

”Vår röstning om dagens resolutionsutkast har att göra med dess tidpunkt, inte dess innehåll. Det bör ses i perspektivet av hur angeläget vi anser det vara att nå en tvåstatslösning inom den tidsram som fastslagits av Kvartetten. Den föregriper inte på något sätt Sveriges ställningstagande om frågan om Palestinas status tas upp i FN:s generalförsamling”

En massa ord men inte så speciellt mycket innehåll (mer…)

Read Full Post »

Varför är personer irriterade eller upprörda för att Torbjörn Tännsjö uppmanar att judar runt om i världen ska ta avstånd från det som skedde när konvojen Ship to Gaza bordades?

Om vi jämför med hur det är när olika muslimska organisationer utför liknande handlingar som också resulterar i döda och skadade, då ska alla muslimer och deras religiösa ledare ta avstånd öppet, så vad är skillnaden nu och varför är så många upprörda över kravet som Torbjörn kräver ?

Får man inte kräva lika mycket avståndstagande från judar ?

Det är lika för alla och i så fall, ta avstånd eller ta på er den kollektiva skulden för vad personer med din religiösa tro har gjort….
Eller klassas det som antisemitism och rasism att kräva att alla judar tar avstånd från Israels agerande kring den första Ship to Gaza konvojen ?

Det är en hårfin skillnad mellan kritik, rasism och antisemitism. Som ni kanske liksom jag har märkt så, debatteras denna hårfina skillnaden enbart när det är personer med judisk tro och härkomst som hamnar i kläm. Det är inte lika stort ståhej när omvärlden öppet kräver att muslimer skall offentligt ta avstånd från olika blodiga och dödliga dåd.
Några har börjat att inse hur dumt det är att kräva ett kollektivt ansvar eller avståndstagande från muslimer för illdåd utförda av muslimer.

Hycklandet har fått ett nytt ansikte i och med vad som hände med första Ship to Gaza konvojen. Detta hycklande som säger att man inte kan kräva avståndstagande eller kollektivt ansvar av alla världens judar för vad Israel gjorde när de bordade fartygen på internationellt vatten. Men att kräva liknande avståndstagande från muslimer är fullkomligt okej….

Jag tar avstånd från det våld som användes när konvojen Ship to Gaza bordades, jag tar avstånd från att kräva ett kollektivt ansvar för gärningar utförda av personer med samma livsstil, tro och härkomst som jag har.

Vi har alla ett kollektivt ansvar för denna värld vi lever i, det ansvaret som vi har kollektivt det är att följa de mänskliga rättigheterna och se till att den jord våra barn ärver är en plats för frihet och tolerans.

För er som kanske har glömt de mänskliga rättigheterna så kan det noteras att;
De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter. (wikipedia)

Read Full Post »

Flera olika tidningars ledare skriver om att den blockad som Gaza är utsatt för måste upphöra.

Det är mycket bra att det är en så bred och massiv bevakning av kapningen av Ship to Gaza konvojen.
Det ger mer ljus på situationen i Gaza och på Västbanken för alla palestinier.

Expressen har en mycket bra ledare idag, där man kräver att blockaden skall hävas. Svante Säwén på Dagbladet skriver att blockaden av Gaza måste få ett slut. GP’s ledare skriver att en internationell utredning för att bringa klarhet kring dödsskjutningarna är nödvändig. Men den djupaste konsekvensen är att blockaden av Gaza måste bringas till ett slut.

Aftonbladets ledare skriver att Israel ska isoleras inte Gaza, och jag kan inte annat än att hålla med där. I Aftonbladets ledare får vi även reda på att USA har ställt sig enhälligt med alla andra länder i säkerhetsrådet bakom ett uttalande från FN mot Israel. Uttalandet från FN:s säkerhetsråd återupprepar resolutionerna 1850 och 1860 om att Israel måste häva blockaden och tillåta humanitära leveranser av varor och byggmaterial till Gaza. Säkerhetsrådets uttalande är enhälligt. (!!!)
Aftonbladet poängterar detta faktum att USA har ställt sig på FN’s sida och inte Israels, vilket är ytterst ovanligt och en mycket stark markering av USA. Finska svenskspråkiga  dagstidningen Vasabladet skriver i sin ledare att Israel har målat in sig i ett ohållbart hörn genom sitt agerande.

DN Debatt skriver Sveriges förre FN-ambassadör Pierre Schori att ; Av min ungdomsdröm om en klasslös och glädjerik kibbutzsocialism har det blivit en stat som kollektivt bestraffar ett utarmat och statslöst grannfolk.
Ett kraftfullt debattinlägg som ger en bild av allt annat än den svenska tysta diplomatin.  Men då är ju Pierre inte längre kabinettssekreterare på UD…..

MailOnline’s Max Hastings skriver:  It is Israel’s tragedy that too many of its people now believe permanent war is better than peace.
Israels tragedi är att för många av dess innevånare tror att ett konstant krig är bättre än fred.

Read Full Post »

Att vara oeniga med staten är att ”olagliggöra” staten: det är den alltmer högröstade svaret från landets politiska och militära etablissemang att de som vågar kritisera dess beteende.

Det är svårt tro när man sitter mitt emot Naomi Chazan, som plockar på sin blygsamma hummus och sallad mellanmål till lunch,  att den älskvärda 63-årig universitetslärare med en egen avvärjande humor har plötsligt blivit Den mest omtalade, att inte säga den mest ned svärtade kvinnan i Israel.

Ms Chazan är ordförande i en sedan länge etablerad byrå med ett stort antal judiska givare i USA och Storbritannien, som har åtagit sig att kämpa för ”social rättvisa och jämlikhet för alla israeler”. New Israel Fund har under de senaste 30 åren betalat ut cirka $ 200 miljoner till omkring 800 välgörande, sociala och mänskliga rättigheter grupper och med rätta hävdar stor del av äran för att bygga det moderna Israels fortfarande livaktiga civila samhälle.

Men under de senaste två veckorna har den före Knesset medlemmen, som enligt egen utsago älskar sitt hemland Israel ”utan förbehåll”, fått sparken som krönikör på Jerusalem Post efter 14 år, haft bråkiga demonstranter utanför sitt hus svingandes en skrämmande karikatyr av henne med en Horn trängandes ur pannan, och mest långsökta för alla, anklagas för, i en tidningsartikel ut till utländska journalister från regeringens presstjänst,  ”Att tjäna dagordningen i Iran och Hamas”.
Den snabba spridningen har tvingat Nicholas Saphir, den judiska affärsmannen som driver New Israel Fund i Storbritannien, att varna för att den ”judiska värderingar som social rättvisa och vår plikt att Tikkun olam (reparera världen) har utsatts för allvarliga hot i staten Israel ”. (mer…)

Read Full Post »

Kan fred i Mellanöstern uppnås samtidigt som både israeler och
 palestinier vägrar att ta hänsyn? Robert Fisk tar en biltur genom
ett delat land, från Ben-Gurion’s Tel Aviv villa till Jerusalem, Betlehem
och den belägrade Gazaremsan.

Läs The Independents Mellan Östern korrespondent Robert Fisk artikel här.

Read Full Post »

Lite mer bakgrundsinformation hittar du här.

Så kommer Gävle och Gävleborgarna att bistå Rädda Barnen med en rejäl summa pengar ?

Read Full Post »

Israel har definitivt skitit i det blå skåpet.

De har bombat FN:s Högkvarter i Gaza. (artikel Arbetarbladet här)
Och med vit fosforgranater, inte bra detta Israel… Bomba och sen be om ursäkt till Ban Ki-moon är inte speciellt bra taktik.

Ni har ju visat vad ni tycker om FN och internationell rätt. Det är ju inte första gången en FN byggnad i Gaza bombas och det är inte första gången vit fosfor granater används under denna blodiga invasion.

Vi har ju alla hört frasen “ Lite svinn får man ju räkna med”.
Men kan man tycka att över 1000 döda är lite svinn????

Självförsvars pratet kan tystna, detta är inte självförsvar och har aldrig varit et heller. Detta är en utrotning av ett folk. Det absurda i et hela är att de som utför utrotandet är ett folk som nästan utrotades under andra världskriget….

Read Full Post »

Vaknade en kvart i 10 av ett skriande behov att uppsöka toa. Tog med mig morgontidningen och reklambunten från igår. Inga speciella erbjudanden i reklambunten. Det märks att det inte är jul och nyår. Nu är den trista gråa vardagen tillbaka. Och det märks när man tittar ut också.
Grått, mulet, blåser 5 i helvite och snön har töat bort. Suck…
Och imorn ska julen kastas ut…

Känner mig lite yr och har just tagit min medicin och ätit frukost. Måste kolla på bipacksedeln för antibiotikan om man kan känna sig yr av dessa tabletter.

Stod inget om yrsel, men det stod om nässelutslag och ljusskygghet. Toppen! Som om inte mina nässelutslag har tillräckligt att göra av Cocillanan.
Nåja, de existerar ju bara just nu även om det har blivit några fler så är de inte kliande och irriterande bara existeranden. Det kan jag leva med.
Läser på bipacksedeln för Cocillanan att den kan ge omtöckning och det är väl ett annat ord för yrsel?
Så där har vi svaret! (mer…)

Read Full Post »

A windy and gloomy Sunday

Söndag, blåst och mulet.
Vaknade av blåsten några gånger under natten. Sov ganska bra, trots att “biljudet” återkommit i andningen.
Tog mina mediciner och åt frukost. Inget speciellt i GD idag. På TV verkar det vara skidsport hela dagen. Hade dumburken på för att kolla om DATA DVD skivorna funkade. Brände en 3 till 4 stycken. Håller på att konvertera fler filer. Tar tid….

Kollade igenom mina mail. Svarade på några och slängde en del av dem utan att ha läst dem. Jag måste justera mitt spamfilter.

Kollade bloggen, ganska lugnt. Verkar som om de flesta proIsrael har skrivit av sig sin frustration nu.

Började att gå igenom en lista med konstiga telefon nr som ringt den senaste halvåret , trots att jag har NIX telefon.
Jäklar vilken tid det tar att identifiera alla nr! Urk.
Fast det är tur att vänliga människor har lagt ut tele nr. till olika call centers och vilka dessa samarbetar med.

Chattade lite med sanna. Höll på att kolla nyheter på nätet samtidigt.
Ingen slut på eländet verkar det. Fast jag såg att Israel fått ta på sig att de bombade en FN-skola i Gaza. Man påstår från Israeliskt håll att en granat hamnade lite fel. LITE FEL????
Så ofta de skjuter granater och annat i bombvåg så borde de ha lärt sig att sikta rätt…. Eller riktade de en av tanken lite snett på pin kiv?

Jag vet inte vad jag skall tro om detta, men det är bra att Israel har erkänt att det var deras fel att FN-skolan bombades.

Lyssnar på Radio Guld och surfar runt. Men snart är det dags för Time Team på 9:an. Ett intressant program som lär en massor om historia och om arkeologi.

Så nu är det dags att göra något annat än att sitta och glo framför laptopen.
Ha det!

Read Full Post »

Som jag har misstänkt så är åsikter som kritiserar Israels “Självförsvar” i Gaza en het potatis i bloggarna just nu.
Det viftas med den ena stadgan efter den andra från FN’s böcker med olika stadgar för olika situationer för att rättfärdiga det som sker i Gaza just nu.
Det är många som inte gillar att bla. undertecknad och fler med mig, inte sväljer självförsvars tjatet från Israel med hull och hår. Det verkar vara irriterande att vi tar ställning mot självförsvaret som utvecklats till en massaker på palestinier. (mer…)

Read Full Post »

Ser ej om Staffan Scheja har undertecknat detta upprop, men jag skulle bli förvånad om han gjorde det. Uppropet är ju inte riktigt formulerat som ett Israelvänligt upprop. Utan mer formulerat som ett ”Stoppa massakern i Gaza” upprop.


Dror Feiler – musiker, tonsättare, konstnär – är initiativtagare till ett upprop mot situationen i Gaza. Över 1.000 svenska kulturarbetare har slutit upp bakom honom.

Vi kan inte stillatigande se på massakern som nu pågår i Gaza.

Det är på tiden att svenska intellektuella och kulturarbetare höjer sina röster i protest mot massakern i Gaza och mot Sveriges, EU:s och FN:s handfallenhet och passivitet.

Det är en stor skam och skandalös dubbelmoral att det internationella samfundet accepterar att Israels massiva militära angrepp mot Gaza får fortgå med hundratals döda och tusentals skadade som följd.

Gaza är ett av de mest tättbefolkade områdena i världen. Sedan två år har Gaza varit utsatt för en blockad och upprepade israeliska militära attacker som lett till brist på el, mediciner och rent vatten och i stort sett allt som behövs för det dagliga livet. Även hälsosystemet i Gaza har länge varit nära en kollaps med stor brist på mediciner, blod och elementär utrustning.      Läs hela uppropet av Dror Feiler här.

Read Full Post »

En liten nyhetskrönika med olika nyheter och små funderingar kring dem.
Nyheter från när och fjärran, små notiser och större händelser.

Allt dom jag har funderat lite på eller reagerat på har jag valt ut några stycken och piltat ner dem i detta inlägg.

I fyra år höll de sin 13-åriga dotter som slav. Hon misshandlades, utsattes för psykisk tortyr och spärrades, enligt åtalet, in i en hundbur. (mer…)

Read Full Post »

FN efterlyser sakliga och oberoende undersökningar av brott mot de mänskliga rättigheterna i Gazakonflikten. I vissa fall kan det röra sig om krigsbrott.

FN:s människorättskommissarie Navi Pillay anser att FN-övervakare bör placeras såväl i Israel som i Gazaremsan och på Västbanken.

Många människor, däribland barn, har dödats eller skadats i ”Israels fullständigt oacceptabla anfall” mot klart markerade FN-anläggningar där civila i Gaza sökt skydd. Den skada som raketbeskjutningen från Gazaremsan mot södra Israel orsakar civila är också ”oacceptabel” enligt kommissionären.

– Brott mot de mänskliga rättigheterna kan utgöra krigsbrott för vilka individuellt ansvar kan utkrävas, sade Pillay som tidigare varit domare vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

Read Full Post »

Staffan Scheja är skrämd av att “den historiska okunskapen i Sverige” tar sig antisemitiska uttryck enl sidan4 Debatt Expressen.se

Historiska okunskapen???
Hur menar du då Staffan?

Personligen tycker jag att vi i Sverige har goda kunskaper i historia, men det kanske är fel del av historian vi läser?
Och VARFÖR blir det alltid anklagelser om antisemitism när man börjar att syna och ifrågasätta Israels motiv till sina gärningar i Gaza och på Västbanken?
(mer…)

Read Full Post »

Bilda EN stat av Torbjörn Tännsjö

Läste denna Debatt artikel av Torbjörn Tännsjö på Aftonbladet.se

Den är en bra grund för en debatt och kanske en lösning i mellanöstern?

Bilda EN stat debatt aftonbladet.se

Torbjörn Tännsjö: Vi måste bryta vår känsla av vanmakt och tänka om i grunden

Jag är dock lite tvekande till namnet StorIsrael.
Vore mer lämpligt med ett annat namn.
Palsetina har ju existerat som namn på området i fråga långt innan Jesufödelse.

Read Full Post »

Folkmord / Genocide

Minst 40 personer dödades i en ny israelisk attack mot en FN-driven skola för palestinska flyktingar i Gazaremsan.

Tidigare på tisdagen kom rapporter om bombningar av ytterligare en skola.

Enligt Reuters hade hundratals människor sökt skydd inne i skolan när attacken genomfördes. De första uppgifterna talade om att det var en flygattack, men enligt vårdpersonal på plats var det israeliska stridsvagnar som sköt mot skolan. Två granater ska ha exploderat alldeles utanför skolbyggnaden.

Israels militära taleskvinna Avital bekräftade på tisdagskvällen inte attacken mot skolan.

– Just nu kan jag inte bekräfta något, men vi vet att Hamas använder civila byggnader för sina egna syften.

Det är så lätt att skylla på HAMAS när man bombar sönder skolor och andra byggnader med civila dödsoffer som följd. (mer…)

Read Full Post »

Israels våld ger aldrig fred

Läste denna artikel/debattinlägg på Arbetarbladet.se och vill ge fler chansen att läsa vad Kenneth Jonsgården skriver. Det är inte många som skriver och säger det Kenneth gör i denna artikel om den ständigt pågående konflikten i mellanöstern.

Arbetarbladet politik av Kenneth Jonsgården
publicerat 5 januari 2009.

Israels våld ger aldrig fred

De israeliska flyganfallen mot Gaza dödade drygt 400 människor. Enligt Israel skulle attackerna koncentreras mot Hamas, men många av de dödade var civila och barn. Nu har Israel trappat upp konflikten ytterligare genom att gå in med marktrupper. Dödandet fortsätter.

Därmed fördjupas konflikten och tragedin i Mellanöstern. Våldet eskalerar medan förhandlingar och försök till fredsuppgörelser blir allt mer avlägsna. Både palestinska Hamas och Israel har ansvaret för vad som händer, men det tyngsta ansvaret ligger på Israel. (mer…)

Read Full Post »

Israel mot en Hamas Terrorist?

Jag vet ej om nui någonsin  har klickat på Dagens Lindström i min högermarginal.
Dagens Lindström skildrar den gråa vardagen på ett finurligt, ibland med en överslag till sexistisk komik och en smula absurd.

Idag , måndag den 5:e januari i Nådens År 2009 har Lindström publicerat denna bild här nedan som jag tycker talar helt och tydligt sitt budskap om den massaker som sker i GAZA av Palestinier i jakten på Hamas.
(mer…)

Read Full Post »