Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Frånvarande förälder’

Boken Pappan & Föräldraskapet som jag bloggade om den 24 augusti, har blivit uppmärksammad av media!

Det är journalisten Elisabeth Lidén som lyckats att få sin artikel om Markus Ollikainens bok ”Pappan & föräldraskapet” publicerad i Expressen, KvP och GT.

Artikeln tar upp bland annat:

  • De seglivade myterna att en pappa är som oansvarig och oengagerad i föräldraskapet.
  • Att det oftast anses vara mamman som är lämpligast att vara vårdnadshavare efter en separation.
  • Att ett barn behöver båda föräldrarna för att (mer…)

Read Full Post »

Vill bara göra lite PR för Pappan och Föräldraskapet som släpps av Markus Ollikainen och Pappamanualen idag.

Titel: Pappan & Föräldraskapet
Syfte: Klargöra föräldrarnas betydelse för barnen och dess förödande konsekvens vid frånvaro
Format: pdf
Storlek: 4309 Kb
Sidor: 31
Författare: Markus Ollikainen

Ur skriftens förord:
Detta material har till syfte att på ett sammantaget och kortfattad sett knyta samman begreppet pappan och föräldraskapet. Vad som händer med pappan och hans resa som förälder genom olika livsöden. Från det nyfödda barnet, genom familjelivet, till separationen och slutligen vårdnadstvist samt vilket stöd pappan kan vänta sig av myndigheter om mamman är förövare.

Jag kommer att belysa vanliga missförstånd om pappor och försöka identifiera orsaken till varför pappor sticker. Från forskning och statistik påvisa pappans värdefulla betydelse för barnet, både i ett förhållande men framförallt efter en separation, så även dess förödande konsekvens av pappans frånvaro.

I slutet kommer jag även lyfta fram kvinnan som potentiell förövare. Syftet är inte att skuldlägga, utan väcka till eftertanke. Utan detta i sitt sammanhang kan jag inte heller ge Er en realistisk bild av vad pappan får utstå då han söker skydd och hjälp för sig och barnet.


Pappan och föräldraskapet släpps idag.  (Pelle Billing)

Pappan och Föräldraskapet   (PappaRättsGruppen)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

Kolumnisten Valerie Schultz på The Bakersfield Californian skriver om sin saknad efter sin pappa nu när man i bla. USA har firat Fars Dag. Det är den första Fars Dag hon fått fira utan sin pappa, som avled efter en längre tids sjukdom den 4 juli 2009. Vilket gör att National Dags firandet för Valerie och hennes familj kommer aldrig vara den samma.

 

Valerie fortsätter med att konstatera att The U.S. Department of Health and Human Services rapporter visar att hälften av alla barn i USA lever delar eller hela sin barndom utan en eller båda sina föräldrar. Det som är mest förekommande skriver Valerie är att det är pappan som är den frånvarande föräldern.

Mot bakgrund av statistiska bevis för att engagerade pappor inte bara ger ett  ekonomiskt stöd, men också fungerar som förebilder och ger barnen bättre självkänsla, sociala färdigheter och akademisk framgång, använder HHS federala resurser för att främja program som stöder ansvarsfull och hälsosam faderskap. Undervisning av fäder hur man blir hälsosam, kan ge närvarande föräldrar makten att läka världen skriver Valerie.

Vårt samhälle är inte särskilt hjälpsam i att lyfta fram betydelsen av faderskap. Pappan avbildas allt för oftast som den famlande, oinformerade, inkompetent förälder i TV-reklam och komediserier, och mamman är tålig, allvetande, duktig. Det är socialt acceptabelt för pappor att vara otillgänglig, oengagerade och även avvaras. När männen inte behöver vara ansvariga och engagerade vårdgivare till sina barn, sjunker de till våra lägsta förväntningar av dem.

Frånvarande fäder krossar hjärtan på två sätt. Deras barn växer upp utan en viktig förälder, och de själva miste om glädjeämnen och utmaningar i faderskapet. Jag tänker på alla saker jag älskade om min pappa, och jag kan inte föreställa mig aldrig ha känt vem han var. Att vara en far eller en mor formar oss som vuxna själva. Vi lär oss att bli bättre, mindre själviska och mer vårdande personer. Naturligtvis vissa pappor är skadliga för sina barn, vilket orsakar mer skada än nytta. Och många ensamstående föräldrar har gjort ett enastående jobb med att höja sina barn ensamma, barn som har blivit riktigt bra vuxna. Men föräldraskap är inte tänkt att vara en ensam uppgift.

VALERIE SCHULTZ: Absent fathers — by choice or circumstance — leave painful ache


Read Full Post »