Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘föräldrapåverkan’

Maria Oldberg som är vikarierande Barnombudsman i Uppsala hade den 11:e november en utbildningsdag kallad: ”Barns utsatthet i svåra vårdnadstvister – där det finns misstanke om våld eller övergrepp”

Det låter ju intressant, tills man läser artikeln skriven av Anna Hellberg i UNT och klickar in på Barnombudsmannen i Uppsalas hemsida och ser programmet för denna utbildningsdag.

En av orsakerna är att advokat Eva Kornhall, en av EBDs vapendragare i den ideella föreningen Barns fordringar är med.
Här är ett citat från artikeln i UNT;

Eva Kornhalls erfarenhet är att mamman sällan använder barnen som ett taktiskt vapen i vårdnadstvisten. Istället oroas hon över att myndigheterna använder tvivelaktiga metoder när de utreder familjeförhållanden.
De teorier hon syftar på går under begreppet PAS, Parental Alienation Syndrom, och kan översättas med föräldrapåverkan. Det är en påstådd psykisk störning hos mamman som anses kunna ge barn allvarliga och svårläkta men för livet. Enligt PAS-förespråkarna lyckas mamman omvända barnen till att hata sin pappa.

En annan orsak är att det är ett totalt och ensidigt fokus på att pappan är den som är våldsverkare, övergreppsutövare och hotfull, mamman är en skräckslagen kvinna som försöker att skydda sig och sina barn. Och i och med att hon skyddar sig och barnen blir anklagad för umgängessabotage och falska anklagelser.

En tredje orsak är detta uttalande;

– Om man använder sig av PAS desarmerar man barns rätt att uttala sig och bli lyssnade på som det står i artikel 12 i Barnkonventionen. Denna artikel finns nu även inskriven i socialtjänstlagen så det är inte enbart en fråga om barnrätt, det är även en fråga om barns rättsäkerhet, säger Maria Oldberg.

Om jag nu tolkar uttalandet rätt så är det när man, för det mesta en pappa, hävdar att (mer…)

Read Full Post »

Så nu är EBD tillbaka i offentligheten igen genom en artikel på Newsmill.

Om någon tror att hon ändrat sig eller fått en minsta bit självinsikt tror fel, hon är precis som vanligt. Vi får veta att EBD tillsammans med den ökända advokaten Eva Kornhall och debattören och obestånds ekonomi och juridik kvinnan Carolin Robson bildat Barns Fordringar.

Hemsidan för Barns Fordringar är elegant och neutral, med tanke på att Kornhall och EBD har ett finger med. Så låt er inte luras av de fina orden och formuleringarna kring att föreningen arbetar för att bland annat tillvarata barns och ungdomars intressen. Hela föreningen och dess hemsida är ett skickligt komponerat skenperspektiv. Barn och ungdomars bästa är det sista dessa damer har på agendan.

Artikeln på Newsmill är i samma mantra som allt annat som EBD har skrivit tidigare när det gäller hennes syn på barn, relationsvåld och PAS. Allt är med och inget nytt, förutom de där fordringarna för barnen då. Hon har inte ändrat sig ett dugg sedan hon slutade som nämndeman.

Det intressanta med artikeln som enbart är undertecknad av EBD är att den är skriven i Vi form, inte jag form. Men det kanske inte har någon betydelse. (mer…)

Read Full Post »