Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Finland’

Den 8:e oktober så blev det känt i finsk media att en kvinnlig lärare, uppges vara i 40 åras åldern från Vanda en förort norr om Helsingfors, blivit fälld i Finlands Högsta Domstol för sexuellt utnyttjande av elever.
Övergreppen pågick enligt uppgifter mellan 2012 – 2016, då hon greps efter att ett av brottsoffren berättat för en person i myndighetsställning som anmälde till polisen.

Från början vad det 3 brottsoffer, men i åtalet så är det bara 2 brottsoffer listade som målsägare. Enligt uppgifter i media så räckte inte bevisen för det 3:e brottsoffret som ska ha varit utsatt under åren 2006-2008.

I en tidig notis meddelar FNB, Finska Notis Byrån, att man inte namnger den kvinnliga läraren för att skydda brottsoffren som är i åldern 12 – 14 år. Jag ställer mig lite tvekande till motiveringen, då kvinnans namn inte kan skada brottsoffren överhuvudtaget.
Det är svenskspråkiga medier i Finland som valt att inte namnge den kvinnliga läraren. (mer…)

Read Full Post »

Onnea Suomi 100 vuotta!

 

 

Read Full Post »

DSCF3328

 

Finland firar i dag sin självständighet, 98 år efter att riksdagen godkände självständighetsdeklarationen den 6 december 1917.
Många finländares tradition på självständighetsdagen är levande ljus, besök på hjältegravarna och Edvin Laines film Okänd soldat. Yleisradio har sedan 1999 visat filmen på självständighetsdagen.

stupade

Österbottens Tidning, Jakobstads nya begravningsplats

 

 

finland_204087317

(mer…)

Read Full Post »

Svensk medias förkärlek för att välja att enbart rapportera TT notiser har ännu en gång visat sig.

Mamman som stod åtalad för mord och brott mot griftefriden på 5 av sina barn har fått sin dom och svensk media väljer att publicera TT notiser. Beror det på att domen inte blev den som man hoppats på eller att dessa 5 barnamord ägde rum utomlands ???
Och eller kolliderade denna nyhet med nyheten att en ny prins kommit till världen på Danderyds BB ???
(mer…)

Read Full Post »

Expressen 28/10 2014

Den ultimata hämnden utkrävdes av en 33-årig mamma i Finland i söndagskväll.

Efter ett gräl på en buss med de två yngre barnens pappa så tog mamman livet av sig och sina tre barn, 1, 2 och 6 år gamla.
Hon gjorde det på ett fruktansvärt och brutalt sätt genom att köra sin bil i frontalkrock med den buss som de yngsta barnens pappa färdades med. Alla i bilen omkom i frontalkrocken och två pappor blev berövade sina barns uppväxt och liv av mamman till barnen.

karta finland

Jag är så förbannad på denna mamma så jag vet inte vad!
Hur fan kan man vara så jäva egotrippad och förbannad att man tar med sig barnen in i döden bara för att ge igen på deras pappa ???

Vad jag hoppas på är följande:

Att mamman begravs i ovigd jord i en omarkerad grav och att hennes namn för evigt glöms bort.

De tre barnen ska gravsättas nära varandra eller i samma grav i vigd jord med en vacker minnessten som visar hur älskade och saknade de är efter den korta tid de fick i livet. (mer…)

Read Full Post »

I Helsingfors, Finland, så har en åklagare åtalat 11 personer inom hälso- och socialvården för tjänstefel.

Ett sådant åtal i Sverige, även om det finns ett aktuellt fall som liknar det i Finland, skulle inte vara möjligt. Här kan man ju inte ha mage och komma å kräva att någon eller några ska behöva ta ett personligt ansvar för sin arbetsinsats eller brist på arbetsinsats.
Tjänstefel finns ju i 20 kap. av Brottsbalken, men att verkligen använda denna brottsrubricering och gå så långt att det hamnar i rätten det är det få åklagare som är beredda att göra. Inte ens när det gäller ett mördat barn.

tjänstebrott

4/7 2014 Hufvudstadsbladet

 

Men i Finland så går det tydligen att åtala 11 personer inom hälso- och socialvården för deras brist på agerande gällande den 8-åriga Eerika som plågades ihjäl av sin pappa och sin styvmamma.
Pappan och styvmamman har redan åtalats och blivit dömda till livstids fängelse, ett straff som är en aning längre än i Sverige när det gäller antalet år den dömde sitter inne. (mer…)

Read Full Post »

HBL 23/4 2012

En undersökning av finska Institutet för hälsa och välfärd (THL) visar att en stor del av skilsmässobarnen träffar sällan sin pappa. Vart fjärde barn som bor med sin mamma träffar pappan mindre än en gång per månad skriver svenskspråkiga Hufvudstadsbladet.

Undersökningen bygger på uppgifter om 6500 barn och deras föräldrar mellan åren 2007 och 2009.

Vad för rekommendationer Institutet för hälsa och välfärd har för att barnen ska få träffa sin pappa (mer…)

Read Full Post »

Svenska Yle 11/12 2011

Finland ligger i topp rent statistiskt i västvärlden när det gäller barn som dör till följd av misshandel rapporterar finsk media idag.

Speciellt när det gäller misshandel av riktigt små barn, under ett år gamla, ligger Finland högt i statistiken.

Fem barn av 100 000 dör till följd av misshandel i Finland – motsvarande siffra till exempel i Sverige är 0,6.

Uppskattningsvis omkring 50 000 barn misshandlas varje år. I de fall misshandeln leder till döden är gärningsmannen vanligtvis en mamma som lider av psykiska problem.

Vad som är intressant är att media skriver rent ut att det är mamman som är förövaren i de fall som leder till att barnet dör av skadorna som den fått av misshandeln.
I Svensk media så fokuseras det ju på, av ideologiska skäl, när pappa slår barnen.
Det är inte ofta man kan med så klara formuleringar läsa att mammorna är direkt ansvariga för att barn dör på grund av att mamman misshandlat dem svårt.

Jag är osäker på hur finsk lagstiftning ser ut när det gäller barnamord och när förövaren är mamman, men i Sverige så finns det ju ett skydd i lagtexten om barnet är tillräckligt ungt när det bragts om livet (mer…)

Read Full Post »

Finlands självständighetsdag firas den 6 december. I början av december år 1917 gav senaten under ledning av P.E. Svinhufvud en självständighetsförklaring till riksdagen, som riksdagen godkände den 6 december.

Finland firar 94 år av självständighet i dag. Först hissades finska flaggan traditionsenligt på Observatioriebacken i Helsingfors klockan (mer…)

Read Full Post »

I den svenskspråkiga finska tidningen Hufvudstadsbladet så går det idag att läsa en mycket intressant och viktig artikel om sexuella trakasserier. (Här finns en Google översatt artikel med samma ämne från Ilta Sanomat.)

HBL 3/4 2011

Artikeln informerar läsaren att:

Pojkar utsätts för sexuella trakasserier nästan lika ofta som flickor, men vågar inte prata om dem. Minderåriga pojkar råkar oftast för trakasserier av vuxna kvinnor, ibland också män.
Enligt Hanna Vilkka, forskare och författare till boken Seksuaalinen häirintä (sexuella trakasserier)så ;

utsätts minderåriga pojkar oftast för trakasserier av vuxna kvinnor, ibland också män. Hon säger att vuxna kvinnor ibland tror att de i skuggan av moderligheten har rätt att röra pojkar mer intimt än andra.
– Också om det är väl menat kan pojkarna uppleva det som trakasserier.

Vilkka ser ingen skillnad på manliga och kvinnliga trakasserier.

– Vilket kön den som trakasserar har spelar ingen roll, (mer…)

Read Full Post »

HBL 8/1 2011

I Finland så är en lagändring planerad när det gäller fastställandet av faderskap.
Hufvudstadsbladet och Svenska YLE skriver att en pappa kan få möjlighet att fastställa faderskapet till ett barn utan att mamman medgivit till utredningen. Som det är nu så kan mamman neka till att en utredning för att fastställa faderskapet till ett barn.
Lagändringen kommer att innefatta barn födda inom och utanför äktenskapet säger Lagstiftningsrådet Markku Helin till finskspråkiga tidningen Turun Sanomat.

Planerna på denna förändring har just påbörjats, men enligt Helin så är de nödvändiga då den nuvarande lagen från 1976 är föråldrad.

Här är ett citat från Svenska Yle:

Cirka 1 500 faderskapsundersökningar utförs årligen i Finland – en majoritet på mannens begäran.

Ifall barnet föds utanför äktenskapet är fadern enligt nuvarande lagstiftning rätt så värnlös om modern säger nej till ett faderskapstest. En utomstående fader har inga rättigheter gentemot ett barn som föds inom ett äktenskap.

Saken försvåras också av att faderskapet inte längre får utredas fem år efter att ett inomäktenskapligt barn har fötts.

Enligt Statistikcentralen finns det dryga 100 000 finländare som har en obekräftad fader.

Så det finns ca 100 000 personer i Finland som inte har en pappa inskriven på sitt födelsebevis. Det är sorgligt tycker jag.
Jag undrar hur många av dessa 100 000 inte har en erkänd pappa bara för att mamman inte vill det?
Barn har rätt till båda sina föräldrar, att veta vilka de är och vad de kommer ifrån.
Tyvärr så får inte alla barn denna rättighet tillgodosedd.

Lagändringen kommer att stärka barn och pappors rättigheter.

Media länkar:

Fadern får rätt att kräva faderskapstest Hufvudstadsbladet

TS: Pappor kan få faderskap bekräftat utan lov Svenska YLE

Read Full Post »

I går kväll så godkände den Finska Riksdagen enhälligt en lag som gör att det blir lättare att åtala någon som misshandlar en närstående.

Med andra ord, det kommer att bli lättare att åtala någon för relationsvåld.

I notisen från FNB som några av de svenskspråkiga tidningarna publicerat går det att läsa att lagändringen även kommer att leda till att åtal kan väckas även om brottsoffret ej anmäler våldet.

Notisen från FNB är könsneutral och jag hoppas att så är även den lagändring som godkändes igår.

På Riksdagens hemsida går det att läsa följande meddelande:

Lindrig misshandel under allmänt åtal

Lindrig misshandel av en minderårig, en närstående person eller en person som utför sina arbetsuppgifter hör i fortsättningen under allmänt åtal. Därmed är förundersökning av ett brott, åtalsprövning och domstolsbehandling inte längre beroende av målsägandens straffyrkande. Riksdagen godkände ändringen av strafflagen tisdagen den 23 november.

Ändringen förbättrar offrets ställning och uttrycker tydligt att gärningen är klandervärd. Dessutom gör ändringen det lättare för myndigheterna att ingripa i våld i nära relationer.

Lindrig misshandel hör redan nu under allmänt åtal, om den riktar sig mot en person som är under 15 år. Härefter hör lindrig misshandel också alltid under allmänt åtal, om den har riktat sig mot en person som är yngre än 18 år.

23.11.2010

Våld i nära relationer utförs av båda könen och båda könen är även offer för detta våld. Att offren för detta våld har samma stöd och skydd i lagen är självklart.

Medial Länkar:

Lättare att ingripa i familjevåld (Finska Notis Byrån) (Vasabladet) (Österbottens Tidning) (Hufvudstadsbladet)

Lindrig misshandel under allmänt åtal (Finska Riksdagens hemsida.)

Read Full Post »

Svenska YLE.fi 23/11 2010

Svenska YLE skriver att över hälften av alla finländska män har blivit utsatta för våld eller hot om våld i vuxen ålder.

Europas kriminalpolitiska institut HEUNI har genom intervjuer med 32000 män och kvinnor undersökt män som våldsoffer.

Svenska YLE skriver vidare;

Undersökningen visar också att män och kvinnor i lika hög grad har utsatts för våld av sin nuvarande partner – det har 16 procent av både männen och kvinnorna upplevt. Männen gör emellertid sällan polisanmälan om våld i parförhållandet.

Så våld i nära relationer i Finland är lika vanligt att ha ett manligt offer för våldet som en kvinna. Det är bra att detta kommer fram i undersökningar och rapporter.
Det är så lätt att enbart fokusera på att kvinnor är offren och männen förövarna i relationsvåld.

Read Full Post »

Den 14:e april i år skrev jag om ett kvinnomord som togs upp i Satakuntas tingsrätt i Björneborg Finland.

Mordet som begicks på Tähtisentie i Ulvsby den 1 december 2006 beskrivs av åklagaren som ett synnerligen rått dödande. Den åtalade Anneli Auer greps först i september i fjol misstänkt för mord på sin man, hon hade innan gett polisen en falsk beskrivning av en gärningsman och lämnat villospår på brottsplatsen som skulle ge bilden av en annan okänd förövare. (mer…)

Read Full Post »

En rapport beställd av det finska Centralförbundet för barnskydd visar att en utdragen vårdnadstvist är förödande för de inblandade barnen.
Rapporten visar även att att vårdnadstvister är dyra och att det är samhället som får stå för kostnaderna.
Rapporten är skriven av professor Juha Hämäläinen, Östra Finlands universitet i Kuopio, och heter Kalliit erot – dyra separationer, som publicerades den 10:e november på ett seminarium om barnavård i samband med separationer.

Citat från ÖT;

Föräldrarna kan göra en vårdnadstvist anhängig på rätt svaga och ibland till och med suspekta grunder. Utdragna vårdnadstvister kan ofta bli förödande för barnet.

– Barnets normala utveckling stannar upp och livsglädjen försvinner (mer…)

Read Full Post »

Jag skrev om detta fall den 23:e oktober förra året då Tammerfors tingsrätt dömde Rimma Salonen för att hon, utan pappans vetskap, tagit sonen Anton till Ryssland och stannat där.
Nu har Åbo hovrätt fastslagit den fällande domen på ett och ett halvt år villkorligt men sänkt det skadestånd Salonen dömdes att betala till sonen och hans pappa från 20000€ till 10000€, skriver finska HBL.

Rimma Salonen får under övervakning träffa sin son två gånger per månad. När dessa träffar pågår måste Rimma lämna ifrån sig sitt Ryska pass, en önskan från Antons pappa Paavo skriver The Voice of Russia. Johann Beckman anser att kravet på att lämna över passet är ett skämt och påpekar att Rimma Salonen bott i Finland i 15 år.

Men det hindrade ju inte Rimma från att föra bort sonen i mars 2008…..

Två ryska nyhetssajter på internet skriver att (mer…)

Read Full Post »

Polisen har löst fallet där en baby hittades i en snödriva i Varkaus.
En tolvårig flicka har erkänt dådet i förhör.
Flickan har erkänt att hon tog den tre månader gamla pojkbabyn ur vagnen och gömde honom i en snödriva i Varkaus i måndags.

HBL :   BABYKIDNAPPNINGEN | Tolv�rig flicka begravde babyn i sn�.

YLE.fi : Tolvårig flicka erkände babykidnappning

Aftonbladet.se  : 12-årig flicka begravde babyn i snön

Read Full Post »

Den tre månader gamla baby som försvann i Varkaus har hittats vid liv. Babyn hittades helt täckt av snö, i terrängen i närheten och togs om hand av vårdpersonal. Med tanke på omständigheterna mår han bra.

Polisen misstänker att barnet kidnappades lite före klockan 11 i dag. Hittills finns inte några misstänkta. Fallet utreds som grovt frihetsberövande.

Read Full Post »

Uppdaterat kl 15.02
Enligt hs.fi har den försvunna bebisen återfunnits i Varkaus, och förts bort med ambulans.
Babyn som försvann i morse var begravd i 20 centimeter snö sex meter från barnvagnen, skriver Aftonbladet.
Poliserna hörde babyns skrik och grävde fram honom levande. Den tre månader gamla babyn fördes till sjukhus och mår efter omständigheterna bra, uppger polisen i Varkaus för Aftonbladet.

Den tre månader gamla pojken låg i sin barnvagn på en bekants gård när han rövades bort lite före kl 11.

ExpressenÖTYLE
Uppdaterat

En tre månaders baby har kidnappats i Varkaus. Pojken låg i sin barnvagn på en bekants gård när han rövades bort lite före kl 11. Ett stort antal poliser deltar i spaningen.

De uppgifter som finns tillgängliga hade barnet placerats att sova i sin vagn utanför ett egnahemshus, men inte det hus där föräldrarna bor utan där mammans bekanta bor. Stadsdelen heter Kuoppakangas.

Efterspaningarna har pågått ett tag redan, och har nu utökats till att inte enbart gälla Varkaus. Polis från hela Norra Savolax-området har kallats in att delta i spaningen. Rörliga polisen spanar också.

Varkaus är en stad i landskapet Norra Savolax i Östra Finlands län.

Enligt kommissarien Arto Elomaa som leder spaningen har man inte någon som helst aning om vart barnet förts.

För hs.fi vittnar Elomaa om att föräldrarna är ”extremt” bekymrade över sitt barns situation. Föräldrarna har sagt att de inte kan förstå vem som skulle vilja föra bort deras barn.

Enligt Ilta-Sanomat är egnahemshusområdet känt för att vara lugnt. Dessutom är vägen dit en återvändsgränd. I närheten finns ett skogsområde genomskuret av en promenadled.

Pojken var klädd i en mörkblå overall. Polisen uppmanar alla i området hålla ögonen öppna och genast ringa nödcentralen 112 eller polisen på numret + 358 40-8672239 ifall man ser något misstänkt.

FNB

VARKAUS | Baby kidnappad ur barnvagn.
Aftonbladet Expressen

Read Full Post »

30 November 1939 bröt vinterkriget ut.

Finland skulle införlivas med Sovjetunionen med våld. Under 105 dagar låg Finlands öde i händerna på landets unga män och kvinnor.
Möt tolv av dem nu 70 år senare.

Honnör för er, krigare och lottor!

Den 30 november har det gått 70 år sedan vinterkrigets utbrott. Med anledning av detta ger Österbottens Tidning och Vasabladet i dag ut bilagan ”Vinterkrigarna” med tolv veteraners starka berättelser.

Allt är på svenska, så ingen fara om du ej kan finska!


Vinterkrigarna på nätet som pdf.

Read Full Post »

Older Posts »