Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘emotionell omsorgssvikt’

Corren har publicerat två artiklar med ämnet psykisk misshandel av barn.

Det är en misshandelsform som inte så ofta uppmärksammas och det tycker jag är fel. Om vi inte pratar om denna misshandel hur ska då de barn som är konstant utsatta för den få hjälp?

Corren 8/12 2011

Psykisk misshandel består ofta av hot, straff, aggressivitet och skuldbeläggelse. Den förmedlas ofta genom en slags ”verbal tyranni”, en ständig ström av nedsättande ord och uttryck.

Men utöver det finns det en mer passiv form av psykisk misshandel. Den består av det som på psykologspråk kallas ”emotionell omsorgssvikt”, och kan beskrivas som en frånvaro av den känslomässiga näring som alla barn behöver: närhet, kärlek, uppmärksamhet, bekräftelse, stöd, och gränser.

Det visar en studie som Bris har gjort på 1 161 barn. I rapporten ”Kan man blir sjuk av ord” drar man slutsatsen att fenomenen psykisk misshandel och brist på emotionell omsorg ofta hänger ihop med andra problem i familjen, till exempel missbruk eller psykisk sjukdom.

Men brist på emotionell omsorg kan också uppträda i socialt välfungerande familjer, ofta som ett resultat av att föräldrar arbetar för mycket eller av andra anledningar väljer att prioritera annat än barnen.

I an av artiklarna så berättar Sofie om sin uppväxt som var fylld av psykisk misshandel.
Och jag vill tacka Corren för att de vågat att skriva om (mer…)

Read Full Post »