Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Claes Borgström’

Hur man skapar en seriemördare på falska minnen

Kan man någon gång sluta bli förvånad när det gäller alla turer kring rättsskandalen Thomas Quick ?

Nu framkommer det information, i samband med Dan Josefssons nya bok Mannen som slutade ljuga, som kan förklara varför Säter är så styvnackade i att hävda att Sture Bergwall fortfarande är en farlig Thomas Quick. Fast ingen förklaring till varför man under alla dessa år inte lyckats att ge honom en behandling/vård som fått honom att må bättre.
Jag får mig en fundering kring detta hävdande att Sture måste fortsätta tvångsvårdas.

Baseras detta hävdande på psykoanalytikern Margit Norells syn på verkligheten eller på vad ???

Man måste ju ställa frågan och jag undrar om detta kommer tas upp idag måndag, när det ska fattas ett beslut i förvaltningsrätten i Falun om Sture Bergwall fortsättas tvångsvårdas.
Svensk rättspsykiatri genom Säter har en hel del att förklara kring Sture (mer…)

Read Full Post »

Om han ska behandlas om som alla andra, då borde han inte blivit namngiven som misstänkt till att börja med, sedan så hade utredande polis och åklagare även haft tid att förhöra den misstänkte.

Men icke sa Nicke, man har inte hanterat anmälan mot Julian Assange som alla andra anmälningar.
Istället så har man offentliggjort för media den misstänktes namn s,mat vad denne är anklagad för av två anonyma (naturligtvis!!!) kvinnor och sedan så har man totalt tappat allt intresse från polis och åklagares sida att höra den misstänkte.

 

Så vad är det egentligen som är absurt, Claes Borgström ???

  (mer…)

Read Full Post »

Dagens ledare i Gefle Dagblad är mycket läsvärd!
Så läs den genom att klicka på bilden.

En rad svåra rättskandaler i början av 1950-talet gav upphov till begreppet rättsröta.

En rättsapparat ska verka inom lagens ram. I stället iscensatte hovet, överståthållaren i Stockholm och högt uppsatta poliser och jurister att grova rättsövergrepp. Vilhelm Moberg och andra lyckades efterhand få fram sanningen. Hans roman Det gamla riket har starka paralleller till det som faktiskt hände.

GD 1/10 2012

Read Full Post »

Som ni kanske har märkt så har Sture fått ännu ett resningsbesked, efter att hans advokater lämnade in en ansökan i april i år.
Det är fallet med den norska flickan Therese Johannesen har hovrätten beslutat att Sture ska få resning i och att tingsrätten i Falun ska ta hand om ärendet.

Svea hovrätt skriver i sitt beslut:

”Enligt hovrättens mening är ovan berörda omständigheter sedda i ljuset av det bevisläge som förelåg i målet ägnade att väcka tvivel om Sture Bergwalls skuld till det brott som han dömts för. Med hänsyn också till att Sture Bergwall dömts för ett mycket allvarligt brott får det anses föreligga synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om ansvar för brott. Resning bör därför beviljas.”

Tidigare har ju Sture blivit friad för mordet på den israeliska medborgaren Yenon Levi av Falu Tingsrätt. (mer…)

Read Full Post »

Jag har en liten fråga/fundering.

Är det enbart kvinnor och flickor sombehöver ett bättre skydd mot grova sexuella kränkningar?

Thomas Bodström (S) ordförande i riksdagens justitieutskott och Claes Borgström (S) talesperson i jämställdhetsfrågor har skrivit ihop en text på SvD’s Opinion sida som propagerar eller kräver att synen på de grövsta våldtäkterna skall skärpas.

Det som jag hakar upp mig på är att de enbart skriver om våldtäkter mot kvinnor och flickor, trots att det även sker våldtäkter mot pojkar och män.

Vad som fått herrarna Borgström och Bodström att pilta ihop denna skrivelse är att regeringen har i en proposition till riksdagen föreslagit förändringar av bestämmelsen om misshandel. Det högsta straffet för grov misshandel sänks till sex år och istället införs en särskild bestämmelse om synnerligen grov misshandel, med ett straff från fyra till tio år.
Borgström och Bodström finner det märkliga med förändringen är dock att regeringen helt tycks ha missat sexualbrotten. Förutom en mindre justering när det gäller människohandel har Beatrice Ask inte genomfört några lagändringar under hela mandatperioden för att stärka flickor och kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp.

Men sexuella övergrepp mot pojkar och män då ????

Herrarna skriver vidare att socialdemokrater anser att de sexuella övergreppen mot flickor och kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Inte ett ord om att det är lika allvarligt och förkastligt och ett samhällsproblem med sexuella övergreppen mot pojkar och män.

Borgström och Bodström anser därför att riksdagen ska bifalla motionen om att införa ett motsvarande brott som bör kallassynnerligen grov våldtäkt med ett straff på sex till tio års fängelse . Det vore en markering från samhället om vår syn på de allra grövsta sexuella övergreppen på flickor och kvinnor.

Men pojkarna och männen som utsätts för dito brott ???

Att skriva en artikel som denna och ha arbeten som jämställdhetsfrågor och vara ordförande i riksdagens justitieutskott och enbart fokusera på brottsoffer av ett kön är skrämmande och beklagligt.

Jag är förvånad att de inte skrev rent ut att det är enbart män som våldtar och utnyttjar sexuellt, de har ju gett kvinnorna och flickorna ”rätten” till brottsoffer för våldtäkt och sexuella övergrepp...

SvD, AftonbladetExpressen, GPThomas B bloggar själv om denna artikel.

Read Full Post »