Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Civilkurage’

Wendelas krönikör Åsa Erlandson undrar om :

”Vågar du säga ifrån när ett barn far illa?”

Så jag undrar vågar du som läser detta inlägg att lägga dig i och säga ifrån?

Så här skriver Åsa i sin krönika:

Civilkurage har alltid en kostnad. Människor som vågar säga ifrån har inte högre värderingar utan en insikt om att det är värt det.

Antingen har man själv blivit utsatt för andras feghet och lärt sig avsky det, eller så har man helt enkelt bestämt sig.

Om man tar ställning redan innan något har hänt blir det mycket lättare.

För handen på hjärtat, det som egentligen ligger bakom när vi fegar ur är bekvämlighet.

Det är ju så mycket lättare att vända bort blicken och peppa sig med ett ”det var nog inte så farligt”.

Men det var det ju, eftersom du behövde slå bort det.

I dagens samhälle så är det många barn som far illa, barn som inte har någon vuxen att prata med och någon som kan skydda dem.
Våga lägga dig i och ta ställning för barnen!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Read Full Post »

Idag avslog Sveriges Riksdag motionen 2009/10:C256 som riksdagsledamoten Annelie Enochson (kd) lämnat in.
Motionen hade rubriken:

Samordningsmyndighet för ärenden om bortförda barn

Civilutskottet tyckte att denna motion skulle avslås tillsammans med en hel hög andra motioner.  Motiveringen från civilutskottet ser ni längst ner i detta inlägg.

Jag är heligt förbannad att Sveriges Riksdag inte har mer Civilkurage och medkänsla att de förstår att denna motion skulle gagna alla försvunna och kidnappade barn.

Det är ett så tydligt tecken att kidnappade och försvunna barn inte ska få kosta pengar att finna och en förlängning av att Barnkonventionen inte är så viktig heller.
Den har ju Sverige ej antagit som en lag utan mer som en vag rekommendation.

Fy på er som röstade nej till denna motion !!!

Frågan är ju, VET NI VAD NI RÖSTADE NEJ TILL ???

Ingrid Carlqvist har uppmärksammat detta nej, läs mer här.

Här är ett citat ur Annelie Enochsons motion:
Sverige behöver en samordningscentral som hanterar barnbortföranden. Problemet är stort och allvarligt, och det växer för varje år genom en ökande internationalisering och en mer rörlig värld. Samordningscentralen bör ordnas som en myndighet och vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, på ett journummer. De som ska arbeta här ska vara specialutbildade inom barnbortföranden och gärna själva ha personlig erfarenhet av vad detta innebär.
Läs mer här.

Civilutskottets betänkande 2009/10:CU8

Familjerättsliga frågor

Betänkande 2009/10:CU8
Utskottets förslag och kammarens omröstning

Sammanfattning av utskottets förslag

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som rör familjerätt från de allmänna motionstiderna 2008 och 2009. Utskottet hänvisar bland annat till tidigare ställningstaganden under mandatperioden. Motionerna tar upp frågor som registrering av testamenten, arvsrättsliga frågor, egendomsförhållandet mellan makar och sambor, ändringar i namnlagen vad gäller för- och efternamn, införande av barnbalk, beslutsfattandet vid gemensam vårdnad och andra frågor rörande vårdnad av barn. Övriga motionsförslag handlar bland annat om biträde för barn, frågor om stödperson vid umgänge med barn, bortförda barn i internationella förhållanden, frågor om faderskap, barns skuldsättning, kommuners skadeståndsansvar, förmynderskapsfrågor, äktenskaps- och vigselfrågor samt åtgärder mot barn- och tvångsäktenskap.

Read Full Post »

På forumet för Vanliga Pappor finns detta inlägg.

Ett verkligt bra initiativ, tycker jag !!!

Information om forumet:
Föreningen Forum för Vanliga Pappor är en ideell organisation som arbetar för att hjälpa barn till en god relation med  både sin mamma och sin pappa. Vi som driver föreningen är pappor och närstående med stor erfarenhet av att hantera vuxenkonflikter.

Det är naturligt att vuxna människor inte alltid är överens och att det då uppstår konflikter som behöver lösas. När det är föräldrar som har en konflikt kan även barnen drabbas. Det är inte alltid lätt som förälder att veta hur man ska agera i en konfliktsituation för att minimera negativa upplevelser för barnen.

Read Full Post »

Det är allvar nu, när skall någon som VET VAR Frank & André Valette göms ta kontakt med polisen eller åklagare ?

Frank & Andre Valette har varit uppslukade av jorden i 164 dagar. De har missat att börja i skolan hemma i Melbourne. Frank skulle börja i en ny skola, Secondary School, årskurs 7. Men han kom inte till sin nya klass. Det gjorde inte heller hans yngre bror. André skulle börja i årskurs 5 på Monmia Primary School. Alla klasskamraterna pojkarna har går vidare i sina klasser, utan att veta när Frank & André kommer att komma hem igen.
Frank & André har blivit bestulna på sina vänner, eftersom de inte kan kommunicera med omvärlden eller ta sig hem.

De har missat att delta i sin fotbollsklubbs träningar och matcher. De tillhör Sydenham Soccer Club. Vilka killar och tjejer som gillar sport missar sin träning ? Ingen ! (mer…)

Read Full Post »