Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Christer van der Kwast’

Hur man skapar en seriemördare på falska minnen

Kan man någon gång sluta bli förvånad när det gäller alla turer kring rättsskandalen Thomas Quick ?

Nu framkommer det information, i samband med Dan Josefssons nya bok Mannen som slutade ljuga, som kan förklara varför Säter är så styvnackade i att hävda att Sture Bergwall fortfarande är en farlig Thomas Quick. Fast ingen förklaring till varför man under alla dessa år inte lyckats att ge honom en behandling/vård som fått honom att må bättre.
Jag får mig en fundering kring detta hävdande att Sture måste fortsätta tvångsvårdas.

Baseras detta hävdande på psykoanalytikern Margit Norells syn på verkligheten eller på vad ???

Man måste ju ställa frågan och jag undrar om detta kommer tas upp idag måndag, när det ska fattas ett beslut i förvaltningsrätten i Falun om Sture Bergwall fortsättas tvångsvårdas.
Svensk rättspsykiatri genom Säter har en hel del att förklara kring Sture (mer…)

Read Full Post »

Har du funderat på likheterna mellan Scott Ellington och Christer van der Kwast ?

Det har jag efter att jag läste det uttalande som Scott Ellington gjorde i samband med att West Memphis Three blev frisläppta.

Scott Ellington och Christer van der Kwast är båda två åklagare och ansvariga för två rättsskandaler.

Det är slående likhet i det styvnackade förnekandet av att man gjort något fel under förundersökningen, rättegången eller i hanterande av de misstänkta som senare fälldes för mord.

Att man själv som åklagare skulle ha gjort några som helst fel förnekas å det bestämdaste.

Scott Ellington påpekar i sitt uttalande att West (mer…)

Read Full Post »

Dagens ledare i Gefle Dagblad är mycket läsvärd!
Så läs den genom att klicka på bilden.

En rad svåra rättskandaler i början av 1950-talet gav upphov till begreppet rättsröta.

En rättsapparat ska verka inom lagens ram. I stället iscensatte hovet, överståthållaren i Stockholm och högt uppsatta poliser och jurister att grova rättsövergrepp. Vilhelm Moberg och andra lyckades efterhand få fram sanningen. Hans roman Det gamla riket har starka paralleller till det som faktiskt hände.

GD 1/10 2012

Read Full Post »

Som ni kanske har märkt så har Sture fått ännu ett resningsbesked, efter att hans advokater lämnade in en ansökan i april i år.
Det är fallet med den norska flickan Therese Johannesen har hovrätten beslutat att Sture ska få resning i och att tingsrätten i Falun ska ta hand om ärendet.

Svea hovrätt skriver i sitt beslut:

”Enligt hovrättens mening är ovan berörda omständigheter sedda i ljuset av det bevisläge som förelåg i målet ägnade att väcka tvivel om Sture Bergwalls skuld till det brott som han dömts för. Med hänsyn också till att Sture Bergwall dömts för ett mycket allvarligt brott får det anses föreligga synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om ansvar för brott. Resning bör därför beviljas.”

Tidigare har ju Sture blivit friad för mordet på den israeliska medborgaren Yenon Levi av Falu Tingsrätt. (mer…)

Read Full Post »

Så nu är det bevisat att de bevis som Kwasten använde inte håller för att fälla Sture……
Chefsåklagare Eva Finné har nu fattat beslut i Yenon Levi-fallet, det första mord som Thomas Quick beviljats resning för.

Åklagaren lägger ner åtalet och Thomas Quick frias för mordet på Yenon Levi.
Bevisningen räcker inte, enligt åklagaren Eva Finné.
– Efter att ha gått igenom utredningen tvekade jag inte i mitt beslut, säger Eva Finné.

Expressen

Thomas Quick, som nu återtagit sitt forna namn Sture Bergwall, är därmed friad för det första av åtta mord han är dömd för – och numera förnekar.

Frikänd! Jag är frikänd… så makalöst skönt och så viktigt för den fortsatta processen, säger han till Aftonbladet.

Aftonbladet 

 Christer van der Kwast fick Thomas Quick fälld för mordet på Yenon Levi, 24.
Nu kommenterar han åklagaren Eva Finnés beslut att lägga ned åtalet mot Quick:
– Jag tror att mediatrycket har haft sin betydelse för att man nu viker ner sig, säger förre överåklagaren Christer van der Kwast till TT. 

Expressen

Jag får förmoda att Kwasten vet vad han talar om när det gäller mediatryck. För om nu bevisläget i Yenon Levi fallet faller så lätt samman vid en oberoende granskning så hade nog något tryck stor betydelse när Kwasten & Co lyckades få Sture fälld.

Jag beklagar djupt familjen Levis sorg och att de ej har fått en ordentlig utredning kring omständigheterna när Yenon Levi mördades. Tyvärr så var prioriteringarna inte att finna mördaren/mördarna utan att sätta dit en person för att få en rejäl skjuts i karriären.

Grattis till Sture!

Read Full Post »

Det som har gömts undan och medvetet ej visats för domstol och försvarsadvokater i fallet Thomas Quick och alla mord har grävts fram av Hannes Råstam på SVT.

Så nu har ännu en journalist grävt i rättsskandalen kring Thomas Quick. Resultatet är förödande för åklagare Christer van der Kwast som byggt hela sin karriär med Thomas Quicks ”hjälp”.
Så när ska denne åklagare som inte verkar ha några  skrupler med att undanhålla bevis som talar till den åtalades fördel bli granskad ?

Vem är det som övervakar och granskar åklagarnas arbete egentligen ?
Denna myndighet eller ombudsperson etc. torde ju få en gedigen uppgift att gå igenom vad denne åklagare samt de poliser som hjälpt honom har gömt undan och förvanskat för att få Thomas Quick dömd.

SVT-journalist: Hemlighållet material visar att vittnesmål under mordrättegångarna mot Thomas Quick saknar verklighetsanknytning. Polis och åklagare har undanhållit mängder av utredningsmaterial som bevisar att Thomas Quick ljög när han erkände ett stort antal mord under 90-talet. I polishuset i Sundsvall förvarades till helt nyligen tretton pärmar med handlingar, bland annat fjorton viktiga förhör med Quicks syskon. Materialet visar entydigt och övertygande att seriemördaren Thomas Quick är en konstruktion byggd på fantasierna hos en drogad psykpatient. Det systematiska fusket är så grovt att Riksåklagaren omedelbart borde öppna förundersökningar för samtliga åtta mord som Quick är dömd för, skriver journalisten Hannes Råstam.


DN Debatt 17 mars 2010

”Gömda uppgifter kunde friat Quick” Expressen

Quick: Det är väldigt upprörande Expressen

Riksåklagaren ser inget nytt i Råstams debatt  Expressen

Hemliga pärmar kunde ha friat Quick Aftonbladet

”Gömda uppgifter kunde friat Quick” Sundsvalls Tidning

Read Full Post »