Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bo’

HBL 23/4 2012

En undersökning av finska Institutet för hälsa och välfärd (THL) visar att en stor del av skilsmässobarnen träffar sällan sin pappa. Vart fjärde barn som bor med sin mamma träffar pappan mindre än en gång per månad skriver svenskspråkiga Hufvudstadsbladet.

Undersökningen bygger på uppgifter om 6500 barn och deras föräldrar mellan åren 2007 och 2009.

Vad för rekommendationer Institutet för hälsa och välfärd har för att barnen ska få träffa sin pappa (mer…)

Read Full Post »

I gårdagens Rapport så fanns det ett intressant reportage om barnaga och om det inte finns tillräckligt med platser för att behandla barnaga och ytterst få behandlingsmetoder.

SVT Rapport 22/3 2012

Trots att Sverige var först i världen med att förbjuda barnaga, så är det brist på behandlingsmetoder för att hjälpa barn som blir slagna. Bara på fyra platser i landet finns behandling att få – i Kristianstad, Lund, Malmö och Linköping

-Barn i Sverige blir inte slagna, det lär man barnen i skolan. Sedan går de hem och upplever något annat. Det blir en väldig konflikt i barnen, säger behandlaren Linda Eriksson i Kristianstad.

Man har förbjudit barnaga i Sverige, men det gör ju inte att barnagan per automatik upphör. Barn blir utsatta för fysisk- och psykisk misshandel varje dag i detta avlånga land trots att det är förbjudet enligt rådande lagstiftning.

Jag misstänker att viss del av barnagan har hamnat som en underkategori till mäns våld mot kvinnor, barnen är en bilaga till den misshandlade kvinnan. På så sätt så har ju mannen blivit ännu mer profilerad som ett våldsverkande monster.

 

I Rapports reportage så får man dock ett vittnesmål (mer…)

Read Full Post »

Uppdaterat!  Nu finns artikeln i nätupplagan också.  Klicka här om du vill läsa den

 

Söndagens GD bjuder på en liten positiv karamell. Efter nyår så kommer socialtjänsten i Gävle att starta en samtalsgrupp i ny tappning.
Fokus är på att få föräldrarna att förstå hur mycket deras bråk kring och efter separationen påverkar barnen.

Artikeln som bara än så länge finns i pappersupplagan ger ett visst hopp och jag hoppas att socialtjänsten går ett steg längre och inte enbart fokuserar på ed ekonomiska problemen efter en separation. För det finns ju problem som är värre än så och som drabbar barnen hårt.

Att socialtjänsten nu börjar med denna samtalsgrupp är bland annat för att det finns ett Betänkande av Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad som är ute på remiss och detta betänkande heter:

Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull

Dokumentet är på hela 722 sidor och här är ett citat från sammanfattningen:

Varje år är cirka 50 000 barn med om en föräldraseparation. En del barn har också föräldrar som aldrig har levt ihop. Sammantaget har nära en halv miljon barn i åldern 0–17 år särlevande föräldrar, vilket motsvarar en fjärdedel av alla barn i Sverige. Barn har både behov av och rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Denna rättighet slås fast i såväl barnkonventionen (mer…)

Read Full Post »

Pastor Andreas Cabalzar har öppnat en fristad för män vars äktenskap just kraschat.  För det mesta så får ju männen klara sig själva efter bästa förmåga när äktenskapet är över, detta har nu pastor Andreas Cabalzar ändrat på.

I september förra året fick han besök av fyra stycken nyligen separerade män som bad om hjälp. Pastor Andreas Cabalzar startade omedelbart en fristad i byn Erlenbach, strax utanför Geneve, där nyligen separerade män kan få bo för ca 1200kr i veckan.

Denna fristad är unik i Schweiz och ansökningarna för att få bo där har stadigt ökat. Pastor Andreas Cabalzar säger att inte mer än tre män åt gången kan bo i fristaden åt gången. Allt för att skapa en synergi mellan dem och en perfekt grupp för samtalsterapi och självhjälpsgrupp. Om en av de boende i fristaden vill ha religiös guidning genom separationen och skilsmässan så ger pastor Andreas Cabalzar sitt stöd.
Pastor Andreas Cabalzar försöker att få in pengar för att hjälpa dessa nyseparerade män på fötter samtidigt som de har en god och kontinuerlig kontakt med sina barn.
Till Reuters säger pastor Andreas Cabalzar att flera barn har ingen kontakt alls med sin pappa två år efter separationen och skilsmässan.

Han arbetar i nära samarbete med äktenskap rådgivare, advokater och psykologer för att hålla en öppen dialog mellan föräldrar och säkerställa en kontinuerlig positiv relation mellan fadern, modern och barnen.

Det finns ett åtagande för barnen och en pålitlig relation måste värnas. Barnen behöver ha en positiv bild av sina föräldrar, säger pastor Andreas Cabalzar.

Denna fristad är den första, men pastor Andreas Cabalzar planerar att öppna fler runt om i Schweiz.

Read Full Post »