Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bloggar’

Att ha åsikter och få vädra dessa åsikter fritt är unikt och det måste vi vårda och värdera ömt och högt.
Alla har inte rätt att uttala sina åsikter fritt och flera kan räkna med att deras åsikt har registrerats av myndigheter och andra styrande organ i den del av världen de bor. Flera vågar inte ens säga Bä eller Bu till sina närmaste då de ej vet om dessa familjemedlemmar är lojala familjen eller Staten.
Så åsiktsfrihet är en högt värderad frihet som vi inte få ta för lättvindigt eller ta för givet.

Har man en åsikt så kan man ge sig fan på att det finns någon som tycker helt tvärtom, men det är fullkomligt normalt.
Hur skulle det vara att bara ha JA sägare omkring sig?

Ja sägare som håller med i vått och torrt utan att ens tänka efter vad de egentligen tycker i en fråga eller debatt.

En åsikt baseras på hur man uppfattar fakta och hur man sedan fördelar denna fakta enligt egna erfarenheter och den inre kompass som styr en genom livet och vad som är rätt och vad som är fel.

Att stå för sina åsikter är bra, men ibland behöver man förklara också hur man baserar sin åsikt och synvikel på ett ämne som diskuteras. De flesta respekterar en person med avikande åsikt om de har fått en förklaring till hur den avikande åsikten har baserats på fakta etc.
Det kan bli ganska intensiva diskussioner och debatter om det kommer ingen förklaring eller förklaringen är så diplomatisk att det ej går att tyda hur personen i fråga har kommit fram till sin åsikt. I dessa situationer är det 50/50 chans åt vilket håll debatten och disskusionen barkar.

Som många har märkt så är det en debatt / diskussion som är i ett vacuum just nu. Allt för att några anser en sak och vägrar att förklara hur och på vilken fakta deras åsikt baseras. Om då någon frågar och vill ha ett svar, kan man då stämpla / hänga ut den personen som troll eller annat fanstyg bara för att personen vill ha en förklaring till åsikten du har ?

Det är en märklig utveckling som kunde ha undvikits, men som istället har eskalerat till ett virituabelt åsiktkrig där den ena sidan envist hävdar att bli missförstådd medan den andra sidan drar ett streck och byter till ett nytt oskrivet blad då man insett att det går inte att föra en sansad diskussion och reda ut begreppen och missförstånden.

Man kan bli missförstådd, men det är lätt att rätta till om man kommunicerar öppet och förklarar vad man menade och hur man baserar detta man anser.
Hävdar man då istället att man inte tänker förklara något då man har rätt och den andra sidan ohejdat och skadeglatt åsamkar skada på redan nedbrutna personer och därmed anser att den åsikt man har hävdat och bitit sig fast vid likt en fästing i Roslagen – då är det en väldigt låst situation som inte kommer att lösas på ett bra tag.

I denna diskussion har det funnits chans att för alla intresserade att få 1:a hand information från en av personerna som diskuteras, men helt klart har många avstått. En person som hade nära till den plats när denna 1:a hand information återgavs under ordnade former valde att inte dyka upp, utan fortsatt hävda sin åsikt utan att precissera sig eller förklara hur åsikten baseras gentemot verkligheten och 1:a hand informationen.

Jag får en känsla av att det är mer en princip sak som hävdas, likt den tid i vår historia då det hävdades att jorden var platt, än att det är en välgrundad åsikt baserad på verkligheten och fakta i fallet.

Jag vet ej hur denna infekterade situation kommer att sluta, men den hade kunna gått att undvikas, så ingen kan hävda att de blivit inmotade i ett hörn av troll och andra. I hörnet hamnade man när man målade in sig utan att se  eller utan att vilja se vad som höll på att ske.

Med ett sista ord som avslutning så tycker jag personligen att denna soppa av åsiktspåhopp är ett I-lands problem. Tänk på alla som lever i ett land där du kan dödas, försvinna eller på annat sätt skadas för att ha uttalat din åsikt !

Read Full Post »

Berit Ås

“Yttrandefrihetens namn är i svensk massmedia manligt. Därför behöver kvinnor egen media – tidningar, TV, radio och hemsidor på internet, så att vi någonstans får chansen att berätta också kvinnors och barns version.”
Skrivet av Gerda Christenson som är aktivist inom den feministiska rörelsen, bland annat i Kvinnofronten.

Kvinnofronten har uppmärksammat Berit Ås, som etablerade teorin om de (ursprungliga) fem härskarteknikerna 1976 och definierade den akademiska termen kvinnokultur.
Kvinnofronten har lagt till några härskartekniker till de ursprungliga fem. (mer…)

Read Full Post »

Medborgare X har skrivit ett mycket bra inlägg om
Gömda, Monica Antonsson och LM & MIA.

Läs inlägget här, på Medborgare X’s blogg Medborgarperspektiv.

Read Full Post »