Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Blockad’

Flera olika tidningars ledare skriver om att den blockad som Gaza är utsatt för måste upphöra.

Det är mycket bra att det är en så bred och massiv bevakning av kapningen av Ship to Gaza konvojen.
Det ger mer ljus på situationen i Gaza och på Västbanken för alla palestinier.

Expressen har en mycket bra ledare idag, där man kräver att blockaden skall hävas. Svante Säwén på Dagbladet skriver att blockaden av Gaza måste få ett slut. GP’s ledare skriver att en internationell utredning för att bringa klarhet kring dödsskjutningarna är nödvändig. Men den djupaste konsekvensen är att blockaden av Gaza måste bringas till ett slut.

Aftonbladets ledare skriver att Israel ska isoleras inte Gaza, och jag kan inte annat än att hålla med där. I Aftonbladets ledare får vi även reda på att USA har ställt sig enhälligt med alla andra länder i säkerhetsrådet bakom ett uttalande från FN mot Israel. Uttalandet från FN:s säkerhetsråd återupprepar resolutionerna 1850 och 1860 om att Israel måste häva blockaden och tillåta humanitära leveranser av varor och byggmaterial till Gaza. Säkerhetsrådets uttalande är enhälligt. (!!!)
Aftonbladet poängterar detta faktum att USA har ställt sig på FN’s sida och inte Israels, vilket är ytterst ovanligt och en mycket stark markering av USA. Finska svenskspråkiga  dagstidningen Vasabladet skriver i sin ledare att Israel har målat in sig i ett ohållbart hörn genom sitt agerande.

DN Debatt skriver Sveriges förre FN-ambassadör Pierre Schori att ; Av min ungdomsdröm om en klasslös och glädjerik kibbutzsocialism har det blivit en stat som kollektivt bestraffar ett utarmat och statslöst grannfolk.
Ett kraftfullt debattinlägg som ger en bild av allt annat än den svenska tysta diplomatin.  Men då är ju Pierre inte längre kabinettssekreterare på UD…..

MailOnline’s Max Hastings skriver:  It is Israel’s tragedy that too many of its people now believe permanent war is better than peace.
Israels tragedi är att för många av dess innevånare tror att ett konstant krig är bättre än fred.

Read Full Post »