Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Benedictus XVI’

Nu är brevet publicerat, det brev som påven Benedictus XVI skrivit till det Irländska folket och den katolska kyrkan på Irland.

Påven skriver bla. att han liksom alla innevånare på Irland är djupt störd och förfärad över de sexuella övergrepp som den irländska katolska kyrkan har gjort sig skyldiga till mot barn.
Han skriver även att historiskt så har de katoliker från Irland alltid har haft ett gott rykte runt om i världen och att nästan varje familj på Irland har en son, dotter far och mor som gett sitt liv för den katolska tron.

Påven skriver även att;

Tidigare i mitt pontifikat i min oro för att ta upp denna fråga bad jag biskoparna i Irland, ”för att få fram sanningen om vad som hänt i det förflutna, att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra att det inträffar igen, och se till att principerna rättvisa respekteras fullt ut, och framför allt, att få läkning till offren och till alla dem som drabbats av dessa flagranta brott ”
(Address to the Bishops of Ireland, 28 October 2006)

Till offren för de sexuella övergreppen skriver påven bla följande:

Du har drabbats fruktansvärt och jag är verkligen ledsen. Jag vet att ingenting kan ta tillbaka de fel du har utstått. Ditt förtroende har svikits och din värdighet har kränkts. Många av er konstaterade att när ni var modig nog att tala om vad som hänt med er, ville ingen lyssna. De av er som blev utsatta för övergrepp på institutioner måste ha känt att det inte gick att fly från ert lidande. Det är förståeligt att ni har svårt att förlåta eller försonas med kyrkan. I hennes namn vill jag uttrycka öppet skam och ånger som vi alla känner. Samtidigt ber jag er att inte förlora hoppet. Det är i kyrkans gemenskap som vi stöter på Jesus Kristus, som själv blev ett offer för orättvisa och synd. Precis som ni bär han fortfarande såren efter sitt egna orättvisa lidande. Han förstår djupet av din smärta och den bestående effekten på ditt liv och dina relationer, inklusive din relation med kyrkan. Jag vet att för några av er är det svårt att komma in genom dörrarna till en kyrka efter allt som har inträffat. Ändå är Kristi egna sår, transformeras genom hans frälsande lidande, är det medel som byter de onda makten och vi föds på nytt till liv och hopp. Jag tror mycket på den helande kraften i hans självuppoffrande kärlek – även i de mörkaste och mest hopplösa situationer – att frigörelse och löftet om en ny början.

Hela påvens brev finns att läsa här:

 • Pastoral Letter of His Holiness Benedict XVI to the Catholics of Ireland (March 19, 2010)
  [English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish]
 • Reaktioner och några artiklar om och kring påvens brev:

  Victims react to papal letter

  Mixed response to Pope apology

  Pope Slams Irish Church Over Sex Abuse Scandal, But No Mention of Vatican Responsibility

  Victims disappointed by Pope abuse letter

  Read Full Post »

  Efter hans kontroversiella uttalanden om kondomer, talade Påven Benedict XVI  i Angola om abort.
  Påven sade att främjandet av abort för honom var ”ett allvarligt problem.”

  ”Hur är bitter ironi för dem som förespråkar abort bland vård av mödrar! (mer…)

  Read Full Post »