Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Barns Rätt’

Låt oss tala klarspråk en gång för alla. Barn i Sverige har inga rättigheter när de råkar ut för det värsta som kan drabba en liten skyddslös individ, att de biologiska föräldrarna sviker. Det spelar i princip ingen roll hur illa en mamma eller pappa gör sitt barn, så länge man delar samma blod har barnet ingen möjlighet att undkomma.

Malin Lernfelt GP 29/5 2015

Det kan ju tyckas märkligt att det inte finns fler ledarsidor som tar barnets parti i detta aktuella fall i Skåne. Beror denna tystnad på att den är mamman som vill ha vårdnaden om sin dotter?
Att det är okej att en mamma, som inte gjorde något som helst att skydda sitt spädbarn från en grym och brutal misshandel, vill vara mamma igen till sin dotter ?
Är det därför mediadrevet håller käft ???

Tack till Malin på GP för ditt ställningstagande för flickan och tack till Tord för tipset !!!

Read Full Post »

När kommer Sverige att utgå från barnets behov och rättigheter ?

När kommer DET gå före föräldrars krav och behov ?

Jag ställer dessa frågor eftersom den mamma som förde bort sin dotter från ett konditori i Hörby har enligt det svenska rättsväsendet en större rätt att få sitt behov att vara vårdnadshavare tillgodosett än att dottern får en trygg barndom.

Jag ser möjligtvis allt i svart och vitt, men jag ser barnet först och sätter barnets behov och rättigheter före som i detta aktuella fallet mammans.

 I DN har mamman förklarat sig och det gör mig ännu mer övertygad i att hon är ej lämplig som vårdnadshavare.
Varför ?
Jo, hon räddade hellre sig själv från misshandel än att skydda dottern då fyra månader gammal.
Hur i helvete tänker man när man hellre låter dottern, ett spädbarn få band annat ett lårben brutet, än att ta slagen själv och skydda barnet ??? (mer…)

Read Full Post »

sydsv bortförd

Sydsvenskan 26/5 2015

 

Jag skulle gärna vilja veta hur i helvete de som beslutade i Lunds tingsrätt som är direkt inblandade i den kidnappade 3-åringen tänkte!
För Lunds tingsrätt valde att ge vårdnaden till mamman som nu har kidnappat dottern även om de enligt Sydsvenskan ansåg om de båda biologiska föräldrarna:

Det är svårt att se hur någon kan bryta sitt föräldraansvar mer än de har gjort.

Men trots detta så tyckte Lunds Tingsrätt att mamman, som är dömd för misshandel av dottern, lämplig som vårdnadshavare! WTF ???

Mamman som dömts till fängelse pga att hon inte såg till att dottern fick vård för de skador hon fick när hon misshandlades och vansköttes av mamman och pappan.
Redan när jag får den uppgiften om denna mamma så undrar hur i helvete hon är funtad, att inte ta sitt barn till sjukhus ???
Ovanligt att hon blev dömd för det, för det finns ju alltid förmildrande omständigheter när det gäller kvinnor(läs mammor) och brott mot barn.
(mer…)

Read Full Post »

En mycket bra artikel har Thomas Idergard skrivit och SVD publicerat i debatten kring lagändringen så att ensamstående får rätt till assisterad befruktning i Sverige.

 

Som de flesta som följt denna debatt så har det poängterats i all oändlighet att singelkvinnor har rätt att bli mamma och att det är orättvist att de måste resa utomlands för att få denna rätt bekräftad och gjord. (Om de inte väljer att ragga upp någon på krogen vill säga)

SVD 4/3 2012

Thomas Idergard har i sin artikel 5 punkter som han går igenom för att bemöta de argument som har använts för att rättfärdiga att barn ska bli fött utan en pappa med statens goda minne enbart för att kvinnor har rätt (mer…)

Read Full Post »

Åter igen så är det kvinnan som är i fokus, hennes rätt att bli förälder med hjälp av staten och inte via ett engångsligg debatteras i svensk media efter en artikel i SVD:s Brännpunkt.
Så det är singelkvinnan som ska ha rätt att bli förälder utan att ha behövt ragga upp en man eller farit över sundet till Köpenhamn.
Singelmannen är ignorerad och barnens rätt att få veta sitt ursprung viftas bort, för ingen kvinna som har en stark längtan efter att bli förälder ska kunna nekas att bli på konstgjord väg bli gravid.
Kvinnans rätt.

SVD 28/2 2012

Som om kvinnan inte redan har en oändlig stor fördel enligt svensk lagstiftning när det gäller föräldraskapet, så vill nu våra folkvalda att kvinnan ska få ännu mer makt och rättigheter när det gäller att bli förälder.

 

Alla män som har en stark längtan att bli förälder, de är som vanligt inte (mer…)

Read Full Post »

Hanns Boris har skrivit en läsvärd debattartikel på Newsmill.
Hanns jämför den ritual som finns när en tronarvinge är född och att det ska bekräftas att barnet ej blivit utbytt med fastställande av faderskap som görs på socialkontoret då det nyfödda barnets föräldrar inte är gifta.

Att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn är viktigt. Särskilt faderskapet då det ibland kan finnas flera presumtiva fäder. Men med dagens medicinska teknik är det även angeläget att kunna fastställa moderskapet om oklarheter skulle uppstå. Lagstiftningen är dock så utformad att det är bara mamman som kan begära faderskapstest, och det genom polishandräkning om det skulle krävas. En presumtiv pappa har inte den rätten ens om han vänder sig till en domstol. Att begära moderskapstest finns det inget utrymme för alls enligt föräldrabalken.

Klicka här om du vill läsa Hanns Boris debattartikel.

. . . . . . . . . . .

Read Full Post »

I dagens GD så finns det en debattartikel som handlar om Barnkonventionen. Denna debattartikel finns även i Dagens Samhälle i en liknande version.
Jag har försökt att leta upp fler av denna intressanta och välskrivna debattartikel, men det verkar som massmedia i dag har annat att skriva om.

De som skrivit denna debattartikel är medlemmar i gruppen Partnerskapet för barnkonventionen.
Elva (från början tolv) svenska kommuner har bildat ”Partnerskap – föregångskommuner för barnkonventionens genomförande”, för att organisera och lyfta fram ett idé- och erfarenhetsutbyte kring framgångsrika metoder mellan kommunerna och nationella organ.  Detta ska i sin tur leda till att man tillsammans når de mål som riksdag och regering satt upp.
Här finns det info om denna grupp.

Här är ett citat från artikeln i GD:

Lagstiftningen som rör barn behöver förtydligas, utgå från barnrättsperspektivet och följas upp årligen. Centralt för att skynda på införandet av barnkonventionen i Sverige är att tydliggöra ansvaret och göra konventionen till svensk lag. Dessa slutsatser drar vi, 11 kommuner i Partnerskapet för barnkonventionen, som under sex år har haft regeringens uppdrag att utveckla effektiva metoder för att förbättra barns rättigheter och implementera barnkonventionen.

Regeringens skrivelse 2003/04:47 slår fast att kommunerna och landstingens arbete med barnkonventionen är av avgörande betydelse för konventionens förverkligande i Sverige.

Read Full Post »

Skilsmässan och jämställdheten mellan de två parterna är ett minerat fält av lögner, sanningar, svek, kärlek och hat.
Hur detta minerade fält blir till och hur man löser det är upp till de två inblandade huvudparterna.
För det mesta så är de vuxna nog att arbeta igenom detta fält och löser ett problem i taget – tillsammans – allt för att de gemensamma barnen ska få det bra.
I ett jämställt förhållande efter en skilsmässa kan det vara så att barnen bor hos pappan. Alla inblandade är överens att det kommer att fungera bäst så. Växelvisboende för barnen finns också och att barnen bor hos mamman. Att man kommer överens om hur barnen ska ha det efter en skilsmässa är en tung och svår bit, men för det mesta så ordnar det sig. För barnens bästa, men inte alltid för föräldrarnas bästa.
Men föräldrarnas bästa är sekundärt i detta fall.

Barnens bästa kommer alltid först.
Eller borde komma först…

Detta faktum kan leda till att det minerade fält mellan mamman och pappan blir ett högexplosivt område.
Alla accepterar nämligen inte att de måste dela ansvar och vårdnad om barnen. Barnen är då inte individer utan ägodelar. Jämställdheten i en skilsmässa kan leda till ett smutsigt krig.
(mer…)

Read Full Post »

Barnhandel

Läste på Expressen.se att Madonna har gett sig fan på att få adoptera
ännu ett barn från Malawi.
Damen i fråga kringgick ju lagarna i landet med den förra adoptionen och verkar inte bry sig speciellt mycket denna gång heller. (mer…)

Read Full Post »

Till Anita som kommenterat på min blogg idag och ringde även till mig,

Efter att ha Googlat dig och fått fram information om vem du är så förstår jag din kommentar.

Tyvärr kan jag ej, som du ville i ditt förvirrade mobilsamtal till mig, radera dina kommentarer på min blogg. Jag har läst dem och de utgör ingen fara för dig eller någon annan. Dina hänvisningar under mobilsamtalet om mördare som går lös och att det dödas kvinnor i Sverige varje dag, kan jag ej sätta i samband med dina kommentarer. Upplever du ett hot från någon eller några ber jag dig vända dig till polisen eller en advokat som kan bistå dig.
Dina kommentarerna kommer att ligga kvar på min blogg.

Du har kommenterat och hänvisat till en Camilla Cavendish och hennes skrivelser om de problem det fanns i Storbritannien när det gäller barn och skyddsåtgärder från socialen som gick fel. Hur får du det att relatera till svenska förhållanden? (mer…)

Read Full Post »

Skrämmande nog så verkar det som om det massmediala drev som finns i detta land inte göra sig besvär med att följa upp om kidnappade barn. Såvida inte barnet kidnappas från Sverige, men när det gäller barn som kidnappas till Sverige då är det i stort sett TYST.

Några få tappra reportrar har skrivit artiklar, men drevet är inte intresserade. Är det för att det anses vara en vårdnadstvist ?
Men denna vårdnadstvist är avgjord i tvenne länders domstolar och sålika är detta fall ett kidnappningsfall. Men media bryr sig inte. (mer…)

Read Full Post »

Det har gått 120 dagar sedan George pratade med sina pojkar senast. Skulle du stå ut i 120 dagar utan att veta var dina barn är ? Den oro som George hade innan pojkarna fick tillåtelse av Family Court i Australien att besöka sin mamma i Sverige är nu bekräftad in i minsta detalj.

(mer…)

Read Full Post »