Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Barnärenden’

Socialstyrelsen riktar kritik mot socialtjänsten i Lidköping för en dåligt genomförd utredning skriver Nya Lidköpings Tidningens pappersupplaga.
Tyvärr så har tidningen valt att inte, än i alla fall, publicera denna artikel i sin nätupplaga, men en vän har skickat bilder på artikeln och hela texten.

Socialstyrelsen, som redan innan den anmälan som nu lett till kritik mot socialtjänsten i Lidköping, granskar kommuner i Västsverige i hur de hanterade känsliga ärenden rörande barn.

Ärendet som socialtjänsten i Lidköping nu fått kritik för är ett ärende som Socialstyrelsen fick in ett klagomål från en förälder som inte fått träffa sina barn skriver NLT.

Här är ett citat som sammanfattar den kritik den anmälande föräldern har mot socialtjänsten i Lidköping:

Föräldern var kritisk till hur socialtjänsten i Lidköping skött handläggningen som gällde vårdnad, boende och umgänge med barnen.
-//-
Kritiken handlar om att socialtjänsten inte träffat eller samtalat med barnen under utredningen för att ta del av deras uppfattning, trots att man haft fyra månader på sig att agera. Man har endast utifrån den ena förälderns uppgifter bedömt att barnen haft det bra när de flyttats från sin hemmiljö, och därefter avslutat utredningen utan åtgärd.

Är det någon som känner igen sig i denna kritik mot socialtjänsten?
Det känns som om man hört detta förr, att socialtjänsten utgår från den ena förälderns uppgifter och knappt om ens en endaste (mer…)

Read Full Post »