Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Amnesty Sverige’

Från hemsidan för Amnesty.se om Amnesty.

Amnesty International är idag en världsomspännande organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet grundas på noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner.

Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa dessa kränkningar, samt kräver att de som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty International även med information, utbildning och opinionsbildning.

Exempel på frågor som Amnesty International arbetar för:

– rätten till åsikts- och yttrandefrihet
– rätten att inte bli diskriminerad, till exempel på grund av politisk eller religiös åskådning, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning

Det är märkligt att denna organisation har tagit bort ett filmbidrag från sin hemsida och från filmprojektets hemsida.

Det märkliga är att denna organisation som beskriver sig som att stå fri från regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner är helt under tummen på radikala och extrema kvinnojourer. Indikationer visar att även så kallade ”överlevare” har utövat påtryckningar mot Amnesty för att filmen skall försvinna. (mer…)

Read Full Post »