Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘4 Advent 2011’

När fjärde ljuset brinner
vi hämtar julegran
och alla barnen räknar
dan före dan före dopparedan

Barnkonventionen är årets tema

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

• Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter (mer…)

Read Full Post »