Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘3 Advent 2011’

När tredje ljuset brinner
vi juleklappar syr

och mamma bakar kakor

och har ett fasligt styr

Barnkonventionen är årets tema

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

• Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och (mer…)

Read Full Post »