Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘2 Advent 2011’


Mörkret tätnar i Advent
och vårt andra ljus blir tänt
Gud bevare dom som gråter
Låt dem le och leka åter.

Barnkonventionen är årets tema

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

• Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i (mer…)

Read Full Post »